Susan Saga

Associate professor Department of Public Health and Nursing
+47 73412162
Mauritz Hansens gate 2, Øya Helsehus *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Saga, Susan; Seim, Arnfinn; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christine. (2014) Understanding faecal incontinence in nursing home patients: epidemiology and nurses' management. 2014. ISBN 978-82-326-0476-0.
  • Saga, Susan. (2006) Sykdomsfortellingen: en narrativ studie av meningsskaping etter overlevelse av livstruende sykdom. 2006.

Others

  • Saga, Susan. (2013) Fecal incontinence among nursing home patients. Arctic Pelvic Floor Meeting 2013 . Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssyk; Trondheim. 2013-11-07 - 2013-11-08.
  • Saga, Susan. (2012) Avføringsinkontinens i sykehjem – forekomst og risikofaktorer. Nasjonal konferanse for sykehjemsmedisin . Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen; Bergen. 2012-02-06 - 2012-02-07.
  • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Norton, Christin; Seim, Arnfinn. (2012) Correlates of FI among nursing home patients. ICS Annual meeting . International Continence Society; Beijing. 2012-10-15 - 2012-10-19.
  • Blekken, Lene Elisabeth; Saga, Susan; Seim, Arnfinn. (2011) Faecal incontinence among elderly patients in nursing homes: A systematic review of prevalence and risk factors. International Continence Society 41 st Annual Meeting . International Continence Society; Glasgow. 2011-08-29 - 2011-09-02.
  • Saga, Susan; Vinsnes, Anne Guttormsen; Mørkved, Siv; Seim, Arnfinn. (2011) Prevalence of faecal incontinence among elderly patients in norwgian nursing homes: The impact of age and long-term care residency. International Continence Society 41st Annual Meeting . International Continence Society; Glasgow. 2011-08-29 - 2011-09-02.