Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 9788245033588.

Part of book/report

 • Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon med pasienter ved livets slutt. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon med personer i akutte situasjoner. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon med pårørende til alvorlig syke og døende mennesker. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon med rusmisbrukere ved hjelp av motiverende intervju. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Når døden inntreffer. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Pårørende i akutte situasjoner. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Samtaler med personer som har en uhelbredelig sykdom. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Tverrprofesjonelt samarbeid i akutte situasjoner. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge. (2021) Forord. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge. (2021) Innledning. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.
 • Vasset, Frøydis Perny; Molnes, Sven Inge. (2021) Kommunikasjon med pasienter som har kroniske lidelser. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.

Report/dissertation

 • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge; Frilund, Marianne Louise; Vasset, Frøydis Perny; Teige, Barbro Catharina. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksis - evaluering av et pedagogisk prosjekt blant sykepleierstudenter. 2020.
 • Molnes, Sven Inge. (2017) Responssenter. Lokalt, regionalt eller nasjonalt - hva er behovet?. 2017.
 • Vadset, Tove B.; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2014) Simulering som pedagogisk metode ved avdeling for helsefag (AHF) - Implementering og videreføring. 2014. ISBN 978-82-92186-48-0. Rapport HiÅ (3).
 • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2013) Simulering som pedagogisk metode - implementering i helsefag. 2013. ISBN 978-82-92186-44-2. Rapport HiÅ (4).
 • Molnes, Sven Inge. (2008) Kampen mot smertene. En studie av sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. 2008.

Others

 • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge. (2021) Veiledning og refleksjon i praksisstudier i spesialisthelsetjenesten.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Behovskartlegging. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2786433. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Daniel. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2787134. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) DigSam - Digital sikkerhet i helse- og sosialfag. Nasjonalt velferdsteknologiprogram . Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS; Webinar. 2021-11-18 - 2021-11-18.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Digitalt tilsyn. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2788259. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Lover og regler. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2787133. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Risiko-og sårbarhetsanalyse. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2786734. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Samtykke og personvern. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2786463. 2021.
 • Molnes, Sven Inge. (2021) Tildeling digitalt tilsyn. NTNU/Digital sikkerhet i helse- og sosialfag (DigSam), Digitale Læringsressurser (DLR) - https://hdl.handle.net/11250/2786462. 2021.
 • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksisstudier for sykepleierstudenter. Webinarfestivalen . Læringssenteret, NTNU; 2020-11-25 - 2020-11-25.
 • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Hagen, Inger Hilde; Ryste, Torill Osvik; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sykepleierstudenters erfaring med simulering. Ocean Talent Camp 2014 . Ocean Talent Camp Møre; Ålesund. 2014-09-24 - 2014-09-25.
 • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes. (2014) Simulering - en metode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering?. Forskningsdagene 2014 . Høgskolen i Ålesund; Ålesund. 2014-09-23.
 • Molnes, Sven Inge. (2013) Simulering - en bro mellom teori og praksis. Simulation user network . Laerdal Medical AS; Stavanger. 2013-09-25 - 2013-09-26.