Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Molnes, Sven Inge. (2017) Responssenter. Lokalt, regionalt eller nasjonalt - hva er behovet?. 2017.
  • Vadset, Tove B.; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2014) Simulering som pedagogisk metode ved avdeling for helsefag (AHF) - Implementering og videreføring. 2014. ISBN 978-82-92186-48-0. Rapport HiÅ (3).
  • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2013) Simulering som pedagogisk metode - implementering i helsefag. 2013. ISBN 978-82-92186-44-2. Rapport HiÅ (4).
  • Molnes, Sven Inge. (2008) Kampen mot smertene. En studie av sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. 2008.

Others

  • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Hagen, Inger Hilde; Ryste, Torill Osvik; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sykepleierstudenters erfaring med simulering. Ocean Talent Camp 2014 . Ocean Talent Camp Møre; Ålesund. 2014-09-24 - 2014-09-25.
  • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes. (2014) Simulering - en metode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering?. Forskningsdagene 2014 . Høgskolen i Ålesund; Ålesund. 2014-09-23.
  • Molnes, Sven Inge. (2013) Simulering - en bro mellom teori og praksis. Simulation user network . Laerdal Medical AS; Stavanger. 2013-09-25 - 2013-09-26.