Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Aspsæther, Eirin; Birkestøl Lien, Vilde; Molnes, Sven Inge. (2019) Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere. Tidsskriftet sykepleien.
 • Vasset, Anja; Molnes, Sven Inge; Vasset, Frøydis Perny. (2019) Prehospital healthcare personnel are apprehensive about paediatric airway management. Sykepleien Forskning. vol. 14.
 • Vasset, Anja; Molnes, Sven Inge; Vasset, Frøydis Perny. (2019) Prehospitalt helsepersonell er usikre på luftveishåndtering av barn. Sykepleien Forskning. vol. 14.
 • Molnes, Sven Inge. (2017) Auka brukarmedverknad i helse- og omsorgstenestene. Øy-Blikk. vol. 32 (17).
 • Molnes, Sven Inge. (2017) Ha brukaren i sentrum. Øy-Blikk. vol. 32 (3).
 • Molnes, Sven Inge. (2017) Treng vi fleire sjukeheimsplassar?. Øy-Blikk. vol. 32 (21).
 • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Vadset, Tove B.; Ryste, Torill Osvik; Alnes, Rigmor Einang. (2016) Simulering gir økt læringsgevinst. Tidsskriftet sykepleien.
 • Blindheim, Kari; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2015) Bygger bro mellom teori og praksis. Helsesøstre.
 • Molnes, Sven Inge. (2015) Er kommunene forberedt på fremtidens eldre?. Sunnmørsposten. vol. 133 (121).
 • Molnes, Sven Inge. (2015) Sammen går vi døden i møte. Nordisk tidsskrift for helseforskning. vol. 11 (2).
 • Blindheim, Merete; Molnes, Sven Inge. (2014) Kreft rammer menns sexliv. Tidsskriftet sykepleien. vol. 102 (8).
 • Molnes, Sven Inge. (2014) Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. Nordisk sygeplejeforskning. vol. 4 (2).
 • Molnes, Sven Inge; Berg, Helen. (2014) Tverrprofesjonelt samarbeid om velferdsteknologi. Romsdals Budstikke.. vol. 172 (47).
 • Molnes, Sven Inge; Hunstad, Ingun Klauset. (2014) Kan simulering forberede studenter til praksis?. Psykisk helse og rus. vol. 25 (1).
 • Schaathun, Hans Georg; Molnes, Sven Inge; Berg, Helen; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Electronic Tracking of Users With Cognitive Impairment (Contrasting a Literature Review With Local Experience). CEUR Workshop Proceedings. vol. 1251.
 • Hagen, Inger Hilde; Molnes, Sven Inge. (2013) Simulering kan gi bedre praksis. Tidsskriftet sykepleien. vol. 101 (11).
 • Molnes, Sven Inge; Brenne, Inger Karin Reknes. (2013) Simulering gir studenter bedre ferdigheter. Kreftsykepleien. vol. 29 (2).
 • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde; Vadset, Tove B.. (2013) Simulering en realistisk læringsarena. Sunnmørsposten. vol. 131 (76).
 • Molnes, Sven Inge; Tafjord, Randi. (2013) Simulering i DHLR-opplæring. Akuttmedisinsk UPDATE. vol. 6 (2).

Report/dissertation

 • Molnes, Sven Inge. (2017) Responssenter. Lokalt, regionalt eller nasjonalt - hva er behovet?. 2017.
 • Vadset, Tove B.; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2014) Simulering som pedagogisk metode ved avdeling for helsefag (AHF) - Implementering og videreføring. 2014. ISBN 978-82-92186-48-0. Rapport HiÅ (3).
 • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2013) Simulering som pedagogisk metode - implementering i helsefag. 2013. ISBN 978-82-92186-44-2. Rapport HiÅ (4).
 • Molnes, Sven Inge. (2008) Kampen mot smertene. En studie av sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. 2008.

Others

 • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Hagen, Inger Hilde; Ryste, Torill Osvik; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sykepleierstudenters erfaring med simulering. Ocean Talent Camp 2014 . Ocean Talent Camp Møre; Ålesund. 2014-09-24 - 2014-09-25.
 • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes. (2014) Simulering - en metode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering?. Forskningsdagene 2014 . Høgskolen i Ålesund; Ålesund. 2014-09-23.
 • Molnes, Sven Inge. (2013) Simulering - en bro mellom teori og praksis. Simulation user network . Laerdal Medical AS; Stavanger. 2013-09-25 - 2013-09-26.