Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Samoilow, Tatjana Kielland. (2016) Familieromanen. Noen litteraturhistoriske betraktninger. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
  • Samoilow, Tatjana Kielland. (2015) Krigens nullpunkt. Dyd, utopi og drømmen om en politisk orden i Grimmelshausens Simplicissimus. Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.

Report/dissertation

  • Samoilow, Tatjana Kielland. (2013) Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst. En ny lesning av romanene Alexander L. Kielland og Thomas Manns "Buddenbrooks". 2013.
  • Samoilow, Tatjana Kielland. (2003) Familie og individualitet: En komparativ analyse av Thomas Manns Buddenbrocks og Jonathan Franzens The Corrections. 2003.