Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ødegården, Terje; Haugen, Arvid Steinar. (2021) Forskning og fagutvikling. Anestesisykepleie.
  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje. (2015) Kort innføring i simuleringsmetodikk. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Ødegården, Terje. (2015) Kan simulering erstatte praksistudier?. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.

Report/dissertation

  • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese Jenssen; Ødegården, Terje; Lunde, Ellen Marie. (2017) ALNSF Prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold. 2017.
  • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese; Ødegården, Terje; Lunde, Ellen Marie. (2017) ALNSF prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold. 2017.