Background and activities

 

Positions and teaching

 

 • I was head of the organizing committee for the post graduate conference NoSlip (october 2016)
 • I was a PhD representative in the Faculty of Humanities programme board, 2015-2016 and 2016-2017
 • I have teaching experience from the University of Edinburgh, where I taught Norwegian (2014-2015)

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar. 2014.

Others

 • Ringstad, Tina Louise. (2020) Vi har en språkmaskin i hodet. ung.forskning.no [Internett]. 2020-06-05.
 • Ringstad, Tina Louise. (2019) Veit norske barn at (ikkje) dei (ikkje) kan (ikkje) velje fritt kor negasjonen skal stå?. MONS - Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Ringstad, Tina Louise. (2018) Grammar to the people. AcqVA retreat . AcqVA; Trondheim. 2018-10-17 - 2018-10-17.
 • Ringstad, Tina Louise. (2018) Språksystem hos små barn. Forsker Grand Prix finale . Norges forskningsråd og UiT; Tromsø. 2018-09-29 - 2018-09-29.
 • Ringstad, Tina Louise. (2018) Språksystem hos små barn. Forsker Grand Prix . NTNU; Trondheim. 2018-09-27 - 2018-09-27.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise. (2017) Genus i barnespråk. Genus i norsk . Språkrådet og NTNU; Trondheim. 2017-06-14 - 2017-06-14.
 • Ringstad, Tina Louise. (2017) "Ikke æ kakk eggan". Korleis fungerer språktileigning?. Exfac "TED"-talk ; NTNU. 2017-09-20 - 2017-09-20.
 • Ringstad, Tina Louise. (2017) Innføyd ordstilling i førstespråkstileigning: Valfridom eller overgeneralisering?. MONS 17 . Universitetet i Bergen; Solstrand, Bergen. 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney. (2017) Children's strategies in acquisition: Acquiring embedded word order optionality. International Symposium of Bilingual and Monolingual Speech . Institute of Monolingual and Bilingual Speech; Chania. 2017-09-04 - 2017-09-07.
 • Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney. (2017) Overgeneralizing word order? L1 acquisition of embedded word order optionality. Generative Approaches to Language Acquisition . Universitat de les Illes Balears; Palma de Mallorca. 2017-09-07 - 2017-09-09.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) Acquiring embedded word order in Norwegian. EMLAR 2016 . Utrecht University; Utrecht. 2016-04-19 - 2016-04-21.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) CHILDES-vettreglane – Ver rusta mot utfordringar når du skal transkribere barnespråk i CHILDES-standarden. Dagsseminar om transkribering og koding . Høgskolen i Østfold; Halden. 2016-05-12 - 2016-05-12.
 • Ringstad, Tina Louise. (2015) Om kvifor me treng ein norsk standard for transkripsjon og tagging av barnespråkskorpus. MONS - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise. (2014) Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis]. 2014-05-04.
 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Now Ylva little and can't coffee. Norwegian L1 acquisition - a corpus study. Manchester forum in Linguistics (MFiL) ; 2014-11-06 - 2014-11-07.