Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg; Olsen, Rolf Vegar. (2019) Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning. Universitetet i Oslo. 2019.