Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Report/dissertation

  • Torgersen, Tone Magna; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene. (2019) Ansatte i barnevernsinstitusjoners oppfatning av samarbeid med BUP, og dets påvirkning på ungdommenes psykiske helse - en fenomenografisk studie. 2019.
  • Torgersen, Tone Magna. (2018) Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Sluttrapport pilot Sykehuset Innlandet HF. 2018.