Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. (2005) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 2005. ISBN 82-304-0012-1.
 • Medalen, Tor; Fimreite, Anne lise. (2005) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Scandinavian Academic Press. 2005. ISBN 82-304-0012-1.
 • Medalen, Tor. (2000) Forhandlinger i fysisk planlegging. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1584-8.
 • Medalen, Tor. (2000) Forhandlinger i fysisk planlegging. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1584-8.
 • Medalen, Tor. (1987) Konflikter i vegplanlegging. En beskrivelse og analyse av konflikter i hovedplanlegging. 1987.

Part of book/report

 • Medalen, Tor. (2014) Lokaliseringsteori og arealbruk. Forelesningsnotat 2007:2. Institutt for byforming og planlegging, NTNU. Eiendomsutvikling.
 • Medalen, Tor. (2010) Byplanlegging og governance. Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer.
 • Medalen, Tor. (2006) Planlegging, vern og utbygging. Planlegging, vern og utbygging.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. (2005) By-governance. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Medalen, Tor. (2005) Byutvikling - bygge det gode liv på den riktige måten. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Medalen, Tor; Fimreite, Anne lise; Aars, Jacob. (2005) By-governance. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.

Report/dissertation

 • Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor. (2012) BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. 2012. ISBN 978-82-7259-125-9. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (3).
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Behovsorientert parkering for ansatte i teknisk sektor, Kristiansand kommune. 2012. ISBN 9788272591235.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. 2012. ISBN 9788272591266.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari. (2012) Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. 2012. ISBN 9788272591242.
 • Medalen, Tor. (2010) Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder. Evaluering av stedsutviklingsprogrammet. 2010. ISBN 978-82-7261-201-5.