Background and activities

Research interest

Criticism and reseption studies related to Norwegian visual art. I have studied the establishment of the practice of art criticism in Norway, and have researched the art critical writings related to the non-figurative art in Norway.

Other research interests are art historiography, art theory and aesthetics.

 

Teaching

The art of Antiquity

Visual art from 1750 to contemporary art.

Political cartoons

Art historiography, aesthetics, art theory

 

Duties:

Deputy Head of Department (head of studies), 2017 - 

Head of Study Programme for Art History, 2019 - 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Kirkholt, Tore. (2016) Jakob Weidemann i kritikkens blafrende lys. Dialog 1961: Arnold Haukeland og Jakob Weidemann.
  • Kirkholt, Tore. (2015) Det abstrakte maleriet som tidsbilde: kritiske perspektiver på etterkrigstidas nonfigurasjon. NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon.
  • Kirkholt, Tore. (2012) Den nonfigurative kunstens menneskelighet. Peter Ankers kritiske virksomhet. Språkkunst om kunst : Til forskeren, kunstkritikeren og museumsdirektøren Peter M. Anker i anledning hans 85-årsdag 22. august 2012.
  • Kirkholt, Tore. (2010) Impressionisten (1886-1890) og kritikken som programskrift. Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.

Report/dissertation

  • Hagen, Stine Krogh; Kirkholt, Tore. (2013) Konstruksjon og abstraksjon. Et politisk blikk på Peder Balkes (1804-1887) landskaper. 2013.
  • Kirkholt, Tore. (2010) Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge, 1820-1914. 2010. ISBN 978-82-471-2146-7.