Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

Others

  • Nøst, Torunn Hatlen. (2020) Mestring av kronisk smerte. Forventninger til og effekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral. Norsk smerteforenings fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling . Norsk smerteforening; Oslo. 2020-01-09 - 2020-01-10.
  • Nøst, Torunn Hatlen. (2019) "Tror ikke jeg skal bli smertefri, men tenker at jeg kan mestre det bedre". Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering . Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering; Stjørdal. 2019-04-04 - 2019-04-05.
  • Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak. (2019) Hvordan opplever pasienter møtet med smertesentrene?. Nasjonalt fagseminar for smertesentre og smerteklinikker . St. Olavs hospital og Norks smertesenternettverk; Oslo. 2019-10-15 - 2019-10-16.
  • Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak. (2019) Hvordan opplever pasienter som ikke gis rett til behandling å få avslag?. Nasjonalt fagseminar for smertesentre og smerteklinikker . St. Olavs hospital og Norsk smertesenternettverk; Oslo. 2019-10-15 - 2019-10-16.
  • Nøst, Torunn Hatlen. (2018) Forventninger til, og kort- og langtidseffekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral. Regional videokonferanse om forskning og læring og mestring . Helse Midt-Norge; St. Olavs hospital. 2018-04-18 - 2018-04-18.
  • Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak; Bratås, Ola; Grønning, Kjersti. (2018) Effect of an easily accessible chronic pain self-management intervention in Public primary care. World Congress of the World Institute of Pain . World Institute of Pain; Dublin. 2018-05-09 - 2018-05-12.
  • Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak; Bratås, Ola; Grønning, Kjersti. (2018) Expectations towards and effects of chronic pain self-management interventions at Healthy Life Centre in public primary care. IUHPE conference . IUHPE og Senter for helsefremmende forskning, NTNU; 2018-09-24 - 2018-09-26.
  • Nøst, Torunn Hatlen; Steinsbekk, Aslak; Bratås, Ola; Grønning, Kjersti. (2018) Forventninger til og effekt av mestringskurs for personer med kronisk smerte ved frisklivssentral- presentasjon av et doktorgradsprosjekt. NK LMH konferanse om læring og mestring . NK LMH; Oslo. 2018-10-16 - 2018-10-18.