Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2195-0.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.

Part of book/report

  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2020) Språklige ressurser, en forutsetning for produktivt elevsamarbeid. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.
  • Klemp, Torunn. (2020) Okei? Læreren som responderende guide i elevenes tankeutvikling. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2020) Encouraging working and communicating like mathematicians: An illustrative case on dialogic teaching. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.
  • Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice. Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3).
  • Klemp, Torunn. (2012) Kvalitativ analyse og bruk av programvare. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren.