Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2195-0.
 • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
 • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.

Part of book/report

 • Klemp, Torunn. (2012) Kvalitativ analyse og bruk av programvare. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren.
 • Klemp, Torunn. (2012) Praksisloggen som multiverktøy - hva bruker lærerstudentene den til?. Å skrive seg inn i læreryrket.
 • Klemp, Torunn Elise. (2011) Lærerstudenters presentasjon av seg selv som ansvarlige profesjonelle. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation

 • Klemp, Torunn. (2012) Med praksisloggen som vandrestav? En kvalitativ studie av lærerstudenters læringsprosess. 2012. ISBN 978-82-471-3529-7.
 • Klemp, Torunn. (1990) Likestilling som tverrfaglig emne i 1. klasse ved Trondheim lærerhøgskole 1989/90 : prosjektrapport. 1990.
 • Jensen, Svein Erik; Klemp, Torunn. (1986) Alternativ skole basert på radioarbeid : rapport fra et skulkeprosjekt. 1986.
 • Klemp, Torunn. (1980) Et forsøk på vurdering av sluttrapporten fra husmorvikarforsøket ut fra ei generell drøfting av forskningsmessig oppfølgingsarbeid i forsøksrådet for skoleverket. 1980.
 • Klemp, Torunn. (1980) Rapport og fagplan fra forsøk med ny læreplan - videregående kurs - linje for omsorgsfag (husmorvikar) i studieretning for husholdningsfag 1977 - 1979. 1980.