Tove Herborg Steen-Olsen

Professor

+47 92862233

Background and activities

Professor in Education

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else. (2017) Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202529819.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg; Postholm, May Britt. (2009) Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2009. ISBN 9788276347876.
 • Guldal, Tale M.; Karlsen, Geir; Løkken, Gunvor; Rønning, Frode; Steen-Olsen, Tove. (2007) FoU i praksis 2006: rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 24. og 25. april 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922296.
 • Karlsen, Geir; Guldal, Tale M.; Rønning, Frode; Løkken, Gunvor; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2007) FoU i Praksis 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82519-2229-6.
 • Brataas, Hildfrid Vikkelsmo; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2003) Kvalitet i samspill : innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersjonell. 2003. ISBN 8276344151.

Part of book/report

 • Steen-Olsen, Tove Herborg. (2017) Profesjonsutvikling i skolen – et tilbakeblikk. Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold.
 • Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2017) Opplevelse av tilhørighet og inkludering i møtet mellom kulturer. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg. (2012) Teacher's development of practice. A struggle for visibility, recognition and influence. Education for Social Justice, Equity and Diversity.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg. (2011) Refleksivt blikk på forsknings- og utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Eikseth, Astrid Sofie Grude; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2010) Forskerblikk på utviklingen av mappevurederingsprosjekt i småskolen. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg. (2010) Refleksiv forskningsetikk - den kritiske ettertanken. Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg; Postholm, May Britt. (2009) Forord. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
 • Eikseth, Astrid Grude; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2009) Mappevurdering på barnetrinnet : forskere, lærere og elever i et læringsfellesskap. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
 • Postholm, May Britt; Moen, Torill; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2009) Innledning. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
 • Steen-Olsen, Tove Herborg; Eikseth, Astrid Grude. (2009) Aksjonsforskning og aksjonslæring : læringssamspill i et læringsfellesskap. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.