Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

  • Arnesen, Trond. (2014) Ozymandias (P. B. Shelley, gjendikting Trond Arnesen),The Road not taken.(Robert Frost, Veien jeg ikke tok. Gjendikting Trond Arnesen). Sanger fra en ferdskriver

Part of book/report

  • Arnesen, Trond. (2019) Børlis botanikk. Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk.
  • Arnesen, Trond. (2012) Bålene gir langvarige endringer i plantedekket. Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103.
  • Arnesen, Trond. (2012) Tråkk gir spor i myr, eng og hei. Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103.
  • Arnesen, Trond. (2011) Det andre perspektivet. Om skriving i naturfag og affektiv mobilisering. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
  • Arnesen, Trond. (2010) På sporet av affeksjon og substans i tekster om naturfaglige emner. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
  • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2010) Från listor til tankekartor: skrivande i no-ämnen i några nya lärböcker. Det nödvendiga skrivandet. Om at skriva i förskolan och skolans alle ämnen.
  • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2008) Fra lister til tankekart: skriving i naturfag i noen nye lærebøker. Å skrive i alle fag.
  • Arnesen, Trond. (2007) Å skrive seg inn i naturen. Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning.