Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Fredriksen, Pål; Solbakk, Kjell; Steiro, Trygve. (2020) Klar til strid. Organisasjonsmessige perspektiver på Luftforsvarets kampflybidrag i Libya i 2011. Orkana Forlag. 2020. ISBN 978-82-8104-353-4.
  • Steiro, Trygve. (2015) Helhetlig Perspektiv på Lederskap. Å stå på skuldrene til giganter. 2015. ISBN 9788230328484.
  • Steiro, Trygve; Torgersen, Glenn-Egil. (2011) Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget. 2011. ISBN 9788293003106.
  • Torgersen, Glenn Egil; Steiro, Trygve. (2009) Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer. 2009. ISBN 9788299639392. Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer.
  • Steiro, Trygve. (2008) Er styrene opptatt av sikkerhet? I: Tinmannsvik, R. red. (2008): Robust arbeidspraksis. Hvorfor skjer det ikke flere ulykker på norsk sokkel? Tapir Forlag. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922081.
  • Steiro, Trygve. (2006) Bedre kommunikasjon- Praktiske teknikker og konkrete eksempler for effektiv kommunikasjon. Læringsforlaget. 2006. ISBN 8299639379.

Part of book/report

  • Leraand, Arve; Steiro, Trygve; Firing, Kristian. (2022) Yrkesopplæring i fengselet: brobygging fra fengsel til samfunnet. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.