Background and activities

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

2019

 • Schanke, Tuva. (2019) Preparing for and entering school. 2019. Doktoravhandlinger ved NTNU (176).

2018

2014

2013

2012

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Clausen, Tommy Høyvarde. (2012) Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. Entrepreneurship - born, made and educated.

2011

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2011) Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. 2011. ISBN 978-82-7356-681-2. ØF-rapport (05).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne. (2011) Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. Social aspects of illness, disease and sickness absence.

2009

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen. (2009) Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard. (2009) Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. 2009. ISBN 9788273566553. ØF-rapport (11).

2008

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2008) Evaluation of pedagogical entrepreneurship: Evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. 2008. ISBN 978-82-7356-632-4. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje. (2008) Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 2008. ISBN 978-82-7356-639-3. ØF-rapport (18).
 • Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir; Schanke, Tuva. (2008) Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. 2008. ISBN 978-82-7356-629-4. ØF-rapport (08).
 • Schanke, Tuva; Andersen, Torhild. (2008) Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune. 2008. ISBN 978-82-7356-623-2. ØF-rapport (02).
 • Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje; Leirvik, Birgit. (2008) Kvinner i forsvaret: Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner. 2008. ØF-notat (05).
 • Schanke, Tuva; Skålholt, Asgeir. (2008) Kunnskapsstatus om skolebygg: En kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte. 2008. ØF-notat (02).