Background and activities

 

My project explored how children took part in school preparing activities, how this participation looked like and how this preparation was related to whole class activities in 1st Grade. The empirical data in my project was from a year long ethnographic fieldwork following two groups of children the last year in two kindergartens and in their elementary schools. The analysis focused on the social interaction between the children and also the interaction between children and kindergarten teachers and teachers. 

 

.

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entreprenørskapsprosjekter og elevers skoleprestasjoner. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Utbredelse av entreprenørskapstilbud i grunnopplæringen. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Clausen, Tommy Høyvarde. (2012) Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. Entrepreneurship - born, made and educated.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne. (2011) Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen. (2009) Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.

Report/dissertation

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2011) Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. 2011. ISBN 978-82-7356-681-2. ØF-rapport (05).
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard. (2009) Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. 2009. ISBN 9788273566553. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2008) Evaluation of pedagogical entrepreneurship: Evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. 2008. ISBN 978-82-7356-632-4. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje. (2008) Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 2008. ISBN 978-82-7356-639-3. ØF-rapport (18).
 • Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir; Schanke, Tuva. (2008) Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. 2008. ISBN 978-82-7356-629-4. ØF-rapport (08).
 • Schanke, Tuva; Andersen, Torhild. (2008) Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune. 2008. ISBN 978-82-7356-623-2. ØF-rapport (02).
 • Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje; Leirvik, Birgit. (2008) Kvinner i forsvaret: Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner. 2008. ØF-notat (05).
 • Schanke, Tuva; Skålholt, Asgeir. (2008) Kunnskapsstatus om skolebygg: En kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte. 2008. ØF-notat (02).