Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Eikeseth, Unni. (2018) Jakten på stedsansen. Vigmostad & Bjørke. 2018. ISBN 9788241912375.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Atomet. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Klima. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Norske forskingsbragder. Det Norske Samlaget. 2016. ISBN 978-82-521-8670-3.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vannets former. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2013) Eksperimentboka. Spartacus. 2013. ISBN 978-82-430-0793-2.

Part of book/report

 • Eikeseth, Unni. (2015) Oppdrag: Vatne plantar i rommet. Stjerneklart – siste nytt fra verdensrommet.

Others

 • Eikeseth, Unni. (2018) Fornuft og følelser. En samtale om forskning, formidling og alternative fakta. Fornuft og følelser. . Vitensenteret, Kunnskapsbyen og Trondheim folkebibliotek.; Trondheim. 2018-02-15.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Eksperimentverksted. Starmus byprgram . Starmus / Trondheim kommune; Trondheim folkebibliotek. 2017-06-22.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Klima: fakta, myter og håp!. Nettverkssamling Grønn barneby - skole . Grønn Barneby og Sør-Trøndelag fylkeskommune; Trondheim. 2017-10-30.
 • Eikeseth, Unni. (2017) The history behind the PKU discovery. E.S.PKU Conference 2017 . The European Society for Phenylketonuria; Hell. 2017-10-06.
 • Eikeseth, Unni. (2017) The rise and fall of asbestos. What we can learn about the nature of science through the historical portayal of asbestos in Norwegian textbooks, newspapers and periodicals in the period 1898-1998. 11th International Conference on the History of Chemistry . NTNU; Trondheim. 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Ti gode råd for forskningsformidling. Forskningsdagene 2017 . Norsk faglitterær forfatterforening; Oslo. 2017-09-28.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 3: Asbjørn Følling. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-08.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 4: John Ugelstad. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-09.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 5: Gerhard Armauer Hansen. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-10.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskningsbragder, radioserie i NRK P1 Norgesglasset. Episode 1 Kristian Birkeland. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-06.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskningsbragder. Serie i Norgesglasset, NRK P1. Episode 2: Ellen Gleditsch. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-07.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Høgtpresterande forskarar. Norsk vitskap som endra verda. Naturfagkonferansen . Naturfagsenteret; Blindern, Oslo. 2016-10-20 - 2016-10-20.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vi må være stolte av våre norske forskere. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2016-06-01.