Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen. (2019) Barnevernspedagog en grunnbok. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215032504.

Part of book/report

  • Paulsen, Veronika; Studsrød, Ingunn. (2019) Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Barnevernspedagog en grunnbok.
  • Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna. (2018) Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning.
  • Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika. (2014) Foreldres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian. (2014) En vanlig familie? - om parforhold, familiestruktur og belastninger. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Wendelborg, Christian; Paulsen, Veronika. (2014) Inkludering i skolen - inkludering på fritida?. Oppvekst med funksjonshemming.

Report/dissertation