Background and activities

 • Head of garden

 • Ass. professor in botany

My workplace is in Ringve Botanical Garden, which is part of the University Museum. I am the scientific head of the living plant collections, and the work range from garden delvelopment and collection management to producing plant labels and planning the guided tours and education programme in the garden. The garden has a team of four permanent gardeners, as well as summer helpers, and communication with visitors is also an important part of our job.

Scientifically I work with flora and ecology of semi-natural grasslands, invasiveness of a planted tree (Pinus cembra) and recently I have started investigating the quality of learning in botanic gardens.

 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Alm, A.; Alm, Torbjørn; Vange, Vibekke. (2014) Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge. 2014. ISBN 978-82-17-01245-0. Bioforsk FOKUS (4).
 • Vange, Vibekke; Johansen, Cecilie; Alm, Torbjørn; Beck, Ellen-Marie. (2010) Tur i natur og kultur. Skallelv - Kallijoki. 2010. ISBN 978-82-7142-055-0.
 • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. (2007) Plantago. Ressursperm i botanikk for skolen 1.-10. trinn. 2007. ISBN 82-7142-046-1.

Part of book/report

 • Vange, Vibekke. (2020) Asters - senhøstens blomstrende staude. Pion, pors og potet og andre utvalgte norske kulturplanter.

Report/dissertation

 • Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen. (2019) Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. 2019. ISBN 978-82-426-3389-7. NINA rapport (1646).
 • Vange, Vibekke; Nilsen, Stefan Patrick. (2019) Hage- og landskapsverdier på Midtsand gård, Malvik kommune. 2019. ISBN 978-82-8322-205-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (11).
 • Alm, Torbjørn; Vange, Vibekke. (2013) Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark. 2013. Utredning for DN (8).
 • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. (2005) Botmusa - Ressurshefte i botanikk for skolen. Foreløpig utgave. 2005.
 • Beck, Ellen-Marie; Vange, Vibekke. (2004) Kvaster på såret. Dokumentasjon av utstillingsprosessen. 2004.