Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén. (2020) Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245031959.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2195-0.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.