Vivi Lisbeth Nilssen

Professor Department of Teacher Education
+47 93281531
Jonsvannsveien 82, D232

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012) Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 9788215020471.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012) Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 9788215020471.
  • Nilssen, Vivi L.. (2010) Praksislæreren. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215015880.
  • Moen, Torill; Nilssen, Vivi Lisbeth; Postholm, May Britt. (2008) "Det er læringseffekten som er viktig, det er ikke bare å holde på med datamaskina for at det er morsomt" En kvalitativ studie av tre læreres erfaring med IKT som verktøy i undervisningen. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2365-1. Skriftserien klasseromsforskning (18).