course-details-portlet

BM6100 - Project management for the aquaculture industry

About

Lessons are not given in the academic year 2023/2024

Learning outcome

Kunnskap:

Studenten

-kan identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering

- identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.

- beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.

- beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

- Kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.

- sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.

- løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.

- bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Compulsory assignments

  • Assignments
  • Attendance in class

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Continuing Education, Faculty of Engineering Science and Technology (TKIVTEVU)

Credit reductions

Course code Reduction From To
PK6203 7.5 AUTUMN 2022
PK6200 7.5 AUTUMN 2022
More on the course

No

Facts

Version: 1
Credits:  7.5 SP
Study level: Further education, higher degree level

Coursework

No

Language of instruction: Norwegian

Location: Trondheim

Subject area(s)
  • Project Quality Management
  • Project Management
Contact information

Department with academic responsibility
Department of Civil and Environmental Engineering

Examination

  • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU