course-details-portlet

HAV6001 - Load simulation and structural design of offshore wind turbines

About

Examination arrangement

Examination arrangement: Home examination
Grade: Letter grades

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
Home examination 100/100 1 weeks

Course content

Dette emnet gir innsikt i både fysikken og modelleringsmetodene brukt i integrert analyse av offshore vindturbiner: aerodynamiske laster (ved BEM teori), hydrodynamiske laster, reguleringsteknikk for vindturbiner, og løsning av den dynamiske likevekts ligning. Det blir vist hvordan en vindturbin designes og dimensjoneres med hjelp av simuleringsverktøy, og en rekke teknologiske løsninger vil bli presentert.

Learning outcome

Etter å ha gjennomført emne…

Kunnskap:

Kandidaten skal ha kunnskap om

 • spektralmodeller av turbulent vind og irregulære bølger
 • aerodynamiske beregninger og modeller brukt i utvikling og lastanalyse av vindturbiner
 • kontrollsystem og hvordan en vindturbin reguleres
 • bølgelaster på bunnfaste og flyttende strukturer
 • geotekniske utfordringer
 • dynamikk av enkle systemer
 • estimering av utmattelse og levetid
 • dimensjonering av bunnfaste og flyttende vindturbiner med hjelp av lastsimuleringer
 • relevant regelverk
 • marine operasjoner og installasjon av vindturbiner
 • vakemodeller
 • modellering og analyse av drivverk
 • alternative og innovative konsepter

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan beregne teoretisk effekt av offshore vindturbiner
 • kan gjennomføre enkle lastsimuleringer i simuleringsverktøy og tolke resultatene
 • kan vurdere nye vindturbin konsepter med henhold til ytelse, sikkerhet og kostnad

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har et generelt kjennskap om eksisterende teknologiske løsninger i offshore vindenergiindustrien
 • har en bred oversikt over faktorer som påvirker ytelse og sikkerhet av en vindturbin
 • forstår relevante usikkerheter

Learning methods and activities

En fysisk samling med varighet to dager i Trondheimer samt digitale forelesninger som presenterer teori og gir eksempel på dynamisk analyse og designprosessen. Regneoppgaver med løsningsforslag som også inneholder elementer av programmering.

Further on evaluation

Skriftlig 1-ukes hjemmeeksamen. Krever bruk av verktøyet INSPERA.

Eksamensoppgave utleveres kl.1200 og skal leveres inn senest en uke senere kl.1200.

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Continuing Education, Faculty of Engineering Science and Technology (EVUIVD0)

Required previous knowledge

Studenten må ha fullført HAV6000 før oppstart.

Bachelor/master innen teknologi eller samfunnsfag.

Course materials

Presentasjoner og evt. opptak fra forelesningene vil bli delt med deltakerne. Kompendium av relevant faglitteratur (inkl. bokkapittel og konferanseartikkel) kan lastes ned.

More on the course
Facts

Version: 1
Credits:  4.0 SP
Study level: Further education, higher degree level

Coursework

Term no.: 1
Teaching semester:  SPRING 2024

Language of instruction: Norwegian

Location: Trondheim

Subject area(s)
 • Marine Civil Engineering
Contact information
Course coordinator: Lecturer(s):

Department with academic responsibility
Department of Civil and Environmental Engineering

Department with administrative responsibility
Pro-Rector for Education

Examination

Examination arrangement: Home examination

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Spring ORD Home examination 100/100 INSPERA
Room Building Number of candidates
 • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU