course-details-portlet

HELG6025 - Clinical supervision in ambulance service

About

New from the academic year 2023/2024

Examination arrangement

Examination arrangement: Assignment
Grade: Passed / Not Passed

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
Assignment 100/100

Learning methods and activities

Samlingsbasert studium. Læringsaktiviteter er strukturert i tre bolker, før, under og etter samling. Det legges opp til ferdighetstrening på samlingene. Samlingene er fysiske på campus i Gjøvik.

 • Klasseromsundervisning
 • Nettbaserte forelesninger og bruk av andre relevante digitale nettressurser
 • Selvstudium
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper
 • Skriftlige arbeider - individuelt og/eller i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening (workshops); Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentvurdering, skriftlig og/eller muntlig

Compulsory assignments

 • Attendance
 • Written presentation
 • Description of situation of guidance
 • Write reflection, read two reflections and further reflection.
 • Oblig

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
MH - Continuing education - Category E - Lower degree - Funding 100% Institution funded (MHEVUEL100)

More on the course

No

Facts

Version: 1
Credits:  10.0 SP
Study level: Further education, lower degree level

Coursework

Term no.: 1
Teaching semester:  AUTUMN 2023

Term no.: 2
Teaching semester:  SPRING 2024

Language of instruction: Norwegian

Location: Gjøvik

Subject area(s)
 • Health Science
Contact information
Course coordinator: Lecturer(s):

Department with academic responsibility
Department of Health Sciences Gjøvik

Department with administrative responsibility
Pro-Rector for Education

Examination

Examination arrangement: Assignment

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Spring ORD Assignment 100/100 INSPERA
Room Building Number of candidates
Summer UTS Assignment 100/100 INSPERA
Room Building Number of candidates
 • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU