course-details-portlet

RAD6504 - Co-creation of relational welfare and social sustainability in organizations and society

About

New from the academic year 2023/2024

Examination arrangement

Examination arrangement: Home examination
Grade: Letter grades

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
Home examination 100/100 3 weeks

Course content

Emnet bidrar til inngående teoretisk og praktisk kunnskap om ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn. Sentralt i emnet er kapasitetsbygging i retning av livskvalitet og sosial bærekraft som samfunnsmål, noe som kobles til en relasjonell tilnærming til velferd og organisasjonsutvikling. Dette innebærer at offentlige, private og/eller sivile aktører samarbeider gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre, der bærekraft og velferd forstås som en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører. Emnet vektlegger at relasjoner er avgjørende for å lykkes, både i samskaping av tjenester, organisasjoner, lokalsamfunn og politikk. Hovedvekten i emnet vil være hvordan man kan lede fram prosesser slik at innbyggere og medarbeidere lever gode og verdige liv i helsefremmende, innovasjonssterke og verdiskapende fellesskaper. Emnet vektlegger kunnskap og ferdigheter som ledere kan benytte for å fasilitere prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å samskape relasjonell velferd, livskvalitet og sosial bærekraft.

Compulsory assignments

  • compulsory intermediate assignment
  • compulsory participation

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Continouing courses in Management (MORGEMNER)
Management (MORG)

More on the course

No

Facts

Version: 1
Credits:  7.5 SP
Study level: Further education, higher degree level

Coursework

Term no.: 1
Teaching semester:  AUTUMN 2023

Language of instruction: Norwegian

Location: Trondheim

Subject area(s)
  • Organization and Leadership
Contact information
Course coordinator: Lecturer(s):

Department with academic responsibility
Department of Education and Lifelong Learning

Department with administrative responsibility
Pro-Rector for Education

Examination

Examination arrangement: Home examination

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Autumn ORD Home examination 100/100

Release
2023-11-01

Submission
2023-11-22


10:00


14:00

INSPERA
Room Building Number of candidates
  • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU