course-details-portlet

SMF1194F - Managerial Economics and Accounting

About

Examination arrangement

Examination arrangement: School exam
Grade: Letters

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
School exam 100/100 4 hours D

Course content

Managerial accounting: - Introduction to managerial accounting - Costs and cost structures - Cost allocation - Costing - Short-term decision making - Cost-, volume-, profitanalysis - Introduction to management science - Pricing decisions - Long-term decisions Financial accounting: - Purpose and use of financial accounts - Double entry bookkeeping - Basic bookkeeping - Introduction to accrual accounting - Closing the books

Learning outcome

Kunnskaper: Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Alternativkostnad, sunk cost, beslutningsrelevante kostnader, dekningsbidrag, kontantstrøm, nåverdi, periodisering. Eksempler på verktøy som skal kunne forklares: Bidragskalkyler, nullpunktsomsetning, nåverdiberegninger, balanseligningen. Ferdigheter: Etter endt emne skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne kommunisere utførte analyser. Dette innebærer: 1) Når metoden er oppgitt, kunne anvende metoden 2) Ut fra enkle og uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne ta logiske forutsetninger om relevant informasjon og koble dette med riktig metode og anvende denne korrekt. Holdninger: Studentene skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet bidrar til begynnende tenkning om hvordan økonomistyring kan bidra til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Emnet skal også legge det første grunnlag for å tilfredsstille de forventninger som stilles av fremtidige arbeidsgivere med hensyn til arbeidsinnsats og -kapasitet.

Learning methods and activities

Streamed lectures, mandatory assignments and self-study. The main part of the learning is based on the students reading and doing exercises by themselves. The lectures are based on the fact that students have read the course material and worked with assignments before the lectures.

Compulsory assignments

  • Compulsory assignments

Further on evaluation

There will be mandatory assignments. One must expect assignments on a weekly basis. The assignments may either be given on individual or group basis. Details regarding number of assignments, how many must be passed and details about the different assignments will be given at course start. Approved assignments from earlier years are valid until substantial changes are done with respect to course content. Supporting material allowed on exams: Approved calculator regarding NTNUs support material code B-D "specific basic calculator". Other calculators that are allowed in the course are: Casio FC-100V and Texas Instruments - BAII Plus. Re-sit examination may be given as oral examination. Calculator is according to regulations for NTNU Business School. Requires admission to study programme.

Specific conditions

Compulsory activities from previous semester may be approved by the department.

Admission to a programme of study is required:
Business Administration, part-time (BØKLED-F)

Required previous knowledge

Ingen.

Course materials

Emnets hovedbok er Berg, Terje: Grunnleggende økonomistyring, 3. utgave, Cappelen Damm Akademisk (2021). Forelesningsnotater, øvinger, ev. annet materiell som publiseres, og det som foregår i undervisningen er også å anse som kursmateriell. I regnskapsdelen kan en av følgende bøker benyttes Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, 6. utgave, Fagbokforlaget (2019), kap. 1 - 15, Grunnleggende regnskap 1 av Hoff og Pedersen, eller Bokføring og regnskapsforståelse av Berg og Sending (Fagbokforlaget 2019).

Credit reductions

Course code Reduction From To
SMF1194 7.5
BØA1100 7.5 AUTUMN 2019
AE101108 7.5 AUTUMN 2019
More on the course

No

Facts

Version: 1
Credits:  7.5 SP
Study level: Foundation courses, level I

Coursework

Term no.: 1
Teaching semester:  AUTUMN 2021

Language of instruction: -

Location: Gjøvik

Subject area(s)
  • Economics and Administration
Contact information
Course coordinator: Lecturer(s):

Department with academic responsibility
Department of Industrial Economics and Technology Management

Examination

Examination arrangement: School exam

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Autumn ORD School exam 100/100 D 2021-12-07 09:00 INSPERA
Room Building Number of candidates
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 29
SL415 Sluppenvegen 14 3
SL323 Sluppenvegen 14 1
  • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU