course-details-portlet

SMF6573 - Fintech, enabling technologies and change, BA

About

This course is no longer taught and is only available for examination.

Examination arrangement

Examination arrangement: Home examination
Grade: Letter grades

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
Home examination 100/100 3 weeks

Course content

Through the course "Fintech, enabling technologies and change", participants will get a review of factors that influence developments both in this sector and in society at large in the next few years. This will create a background for understanding the challenges facing different actors in the industry. In addition to an overview, participants will learn more about platforms, platform design and what is special about organization through platforms, and how this leads to what is called "platform economics".

In order to understand changes involving both the sector and its customers, participants will also learn about different enabling technologies and the consequences/effects they have on selected sectors of society

However, digital transformation is not just about technology and platform economics, but at least as much about culture and understanding of change processes. Therefore, through this course, participants will develop insight into and understanding of how technology plays together with other changes in society and create the basis for both new services and new business models.

Emnet er et selvstendig emne som ikke inngår i noe studieprogram. En kan imidlertid søke om å få det innpasset i et studieprogram på individuelt grunnlag. Emnet er overlappende med SMF 6570/6572 Digital transformasjon og bærekraft, og kan ikke kombineres med disse i noe studieprogram.

Learning outcome

Kunnskap

Gjennom dette emnet skal deltakerne …

 • få bred kunnskap om hva digital transformasjon i finanssektoren innebærer og hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen både på makro- og mikronivå.
 • Få kjennskap til hvordan rammevilkår endres som følge av endrede reguleringer, deregulering og kontroll (eks hvitvasking etc)
 • få grunnleggende kunnskap om plattformøkonomi, plattformers forretningsmodeller og spesielle utfordringer plattformorganisering skaper for individer og organisasjoner
 • Få innsikt i hvilke nye roller og oppgaver fintech-sektoren, alene eller i samarbeid med de etablerte virksomhetene, kan tenkes å få i samfunnet som følge av en digital transformasjon
 • Kunne forstå hvilke utfordringer en står overfor med tanke på ledelse av endringsprosesser i en digital transformasjon og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter

Etter kurset skal deltakerne …

 • Ha utviklet ferdigheter i å analysere vilkår for digital transformasjon i fintech-sektoren.
 • Kunne bidra til en analyse av hva som skal til for å lykkes med en digital transformasjon i sektoren
 • Kunne forstå og gjøre bruk av ny kunnskap og innsikt om faktorer som berører endringsprosesser i sektoren
 • Kunne kommunisere hvilke utfordringer en står overfor grunnet nye muliggjørende teknologier
 • Kunne delta i gjennomføringen av endringsprosesser

Generell kompetanse

Gjennom dette kurset skal deltakerne opparbeide kompetanse til å kunne …

 • anvende aktuell teori og modeller på et bredt felt av praktiske problemstillinger knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon og sektoren mer overordnet
 • anvende sin kunnskap i nye kontekster i sektoren
 • utvikle og delta aktivt i gjennomføring av aktuelle endrings- og innovasjonsprosjekter i egen organisasjon

Further on evaluation

Home exam taken individually or in groups of up to 3 with a time frame of 3 weeks. Graded grades are given.

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Continuing Education in Technology (OKEVU)
Miscellaneous Courses - Faculty of Economics and Management (EMNE/ØK)

Course materials

Alt nødvendig kursmateriell er inkludert i de aktuelle læringsstiene

More on the course

No

Facts

Version: 1
Credits:  7.5 SP
Study level: Further education, lower degree level

Coursework

Language of instruction: Norwegian

Location: Gjøvik

Subject area(s)
 • Economics and Administration
Contact information
Course coordinator:

Department with academic responsibility
Department of Industrial Economics and Technology Management

Department with administrative responsibility
Pro-Rector for Education

Examination

Examination arrangement: Home examination

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Spring ORD Home examination 100/100 INSPERA
Room Building Number of candidates
 • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU