Bård Knutsen

Assistant Professor Programme for Teacher Education

+47 73598149
Jonsvannsveien 82, PLU *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Knutsen, Bård. (2015) Naturfaglæreres møte med prestasjonslike elevgrupper. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Knutsen, Bård. (2015) Utforskende arbeidsmåter i biologi. Biologididaktikk.