+47 73598201
Dragvoll, Loholt allé 87, Paviljong C*243

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Imsen, Gunn; Ramberg, Magnus Rye. (2014) Fra progressivisme til tradisjonalisme i den norske grunnskolen? : endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001-2012. Fra progressivisme til tradisjonalisme i den norske grunnskolen? : endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001-2012. Sosiologi i dag. vol. 44 (4).
 • Imsen, Gunn. (2012) Bjørg Brandtzæg Gundem: Europeisk didaktikk. Tenkning og viten. Universitetsforlaget 2011. (Bokmelding.). Bjørg Brandtzæg Gundem: Europeisk didaktikk. Tenkning og viten. Universitetsforlaget 2011. (Bokmelding.). Tidsskriftet FoU i praksis. vol. 6 (2).
 • Imsen, Gunn. (2012) Hargreaves og Shirleys bok "Den fjerde vei". Om gamle kart og nye veivalg. Hargreaves og Shirleys bok "Den fjerde vei". Om gamle kart og nye veivalg. Bedre Skole.
 • Imsen, Gunn. (2011) Hattie-feberen i norsk skolepolitikk. Hattie-feberen i norsk skolepolitikk. Bedre Skole.
 • Imsen, Gunn. (2010) Anmeldelse av Harriet Bjerrum Nielsen: Skoletid. Universitetsforlaget 2009. Anmeldelse av Harriet Bjerrum Nielsen: Skoletid. Universitetsforlaget 2009. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 94 (5).
 • Imsen, Gunn. (2009) Lærernes profesjonalitet og nye styringsregimer. Lærernes profesjonalitet og nye styringsregimer. Bedre Skole.
 • Imsen, Gunn. (2009) Når en 70-åring ser tilbake. Noen kommentarer til bidragene ved Pedagogisk forskningsinstitutts jubileumsseminar. Når en 70-åring ser tilbake. Noen kommentarer til bidragene ved Pedagogisk forskningsinstitutts jubileumsseminar. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 93 (6).
 • Imsen, Gunn. (2007) At se fremtiden gennem nutidens vindue - Om forventninger som motivasjonsbegreb i skolen. At se fremtiden gennem nutidens vindue - Om forventninger som motivasjonsbegreb i skolen. KvaN : et tidsskrift for læreruddannelse og skole. vol. 27 (78).
 • Imsen, Gunn. (1999) Reflection as a bridging concept between normative and descriptive approaches to didactics. Reflection as a bridging concept between normative and descriptive approaches to didactics. TNTEE Publications. vol. 2 (1).

Books

 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. 2014. ISBN 978-94-007-7124-6.
 • Imsen, Gunn. (2014) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02383-0.
 • Imsen, Gunn. (2011) Hva er pedagogikk. Hva er pedagogikk. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215014906.
 • Imsen, Gunn. (2009) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01549-1.
 • Imsen, Gunn. (2006) Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi. Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 2006. ISBN 8702036622.
 • Imsen, Gunn. (2006) Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur AB. 2006. ISBN 9789144002712.
 • Imsen, Gunn. (2006) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 9788215008745.
 • Imsen, Gunn. (2005) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007376.
 • Imsen, Gunn. (2005) Lærerens verden: indføring i almen didaktik. Lærerens verden: indføring i almen didaktik. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 2005. ISBN 8702035219.
 • Imsen, Gunn. (2004) Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00443-1.
 • Imsen, Gunn. (2004) Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00443-1.
 • Imsen, Gunn. (2003) Instrumenter til prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". Instrumenter til prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". 2003. ISBN 82-519-1914-2.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. En empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn. Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. En empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1866-9.
 • Imsen, Gunn. (2000) Kjønn og likestilling i grunnskolen. Kjønn og likestilling i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1020-8.

Part of book/report

 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Nordic Schools in a Time of Change. Nordic Schools in a Time of Change. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Schools for All: A Nordic Model. Schools for All: A Nordic Model. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2014) The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Imsen, Gunn. (2012) Kompetansemål som læreplanlogikk. Kompetansemål som læreplanlogikk. Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.
 • Imsen, Gunn. (2009) Fra progressivisme til nyliberalisme - om kvalitetsvurdering i norsk skole i historisk perspektiv. Fra progressivisme til nyliberalisme - om kvalitetsvurdering i norsk skole i historisk perspektiv. Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling.
 • Imsen, Gunn. (2008) En likeverdig skole i et desentralisert system - uløselig paradoks eller hårfin balanse?. En likeverdig skole i et desentralisert system - uløselig paradoks eller hårfin balanse?. Lønnskamp og kvalitetsutvikling. Festskrift til Helga Hjetlands 60-årsdag.
 • Imsen, Gunn. (2008) Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L 97 til Kunnskapsløftet. Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L 97 til Kunnskapsløftet. Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken.
 • Imsen, Gunn. (2007) Styringsstrategier og likhetsidealer i norsk skole - i utakt?. Styringsstrategier og likhetsidealer i norsk skole - i utakt?. På vei mot Kunnskapsløftet: begrunnelser, løsninger og utfordringer.
 • Imsen, Gunn. (2006) Allmenn didaktikk og fagdidaktikk - mellom dannelse og utdanningspolitikk. Allmenn didaktikk og fagdidaktikk - mellom dannelse og utdanningspolitikk. Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland.
 • Imsen, Gunn. (2005) The Aims of Education. The Aims of Education. Didaktik and/in Mathematics Education. Studying a Discipline in International, Comparative and Communicational Perspectives.
 • Imsen, Gunn. (2004) Hva driver de med i timene? Kateterstyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen. Hva driver de med i timene? Kateterstyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2004) Introduksjon: den usynlige veven. Introduksjon: den usynlige veven. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2004) Læreren mellom styring og frihet. Om lærerens makt og avmakt under 2000-tallets utdanningsregime. Læreren mellom styring og frihet. Om lærerens makt og avmakt under 2000-tallets utdanningsregime. Pedagogikk og politikk.
 • Imsen, Gunn. (2004) Skolens ledelse, skolens kultur og praksis i klasserommet: Er det noen sammenheng?. Skolens ledelse, skolens kultur og praksis i klasserommet: Er det noen sammenheng?. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2003) Democratic Evaluation and Evaluation for Learning. Comments to Ove Karlsson with reference to the Norwegian Education System. Democratic Evaluation and Evaluation for Learning. Comments to Ove Karlsson with reference to the Norwegian Education System. Haug, Peder and Schwandt, Thomas A.: Evaluation Educational Reforms: Scandinavian Perspectives.
 • Imsen, Gunn. (2001) Endringer i lærerrollen - politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder?. Endringer i lærerrollen - politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder?. Bergem, Trygve (red.): Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen.
 • Imsen, Gunn. (2000) Perspektiver på kjønn og likestilling. Perspektiver på kjønn og likestilling. Kjønn og likestilling i grunnskolen.

Report/dissertation

 • Imsen, Gunn. (2012) Andy Hargreaves og Dennis Shirley: Den fjerde vei - hovedlinjer og noen norske refleksjoner. I "Profesjon og politikk - et artikkelhefte til Utdanningsforbundets landsmøte 2012". Andy Hargreaves og Dennis Shirley: Den fjerde vei - hovedlinjer og noen norske refleksjoner. I "Profesjon og politikk - et artikkelhefte til Utdanningsforbundets landsmøte 2012". 2012.
 • Ongstad, Sigmund; Hudson, Brian; Pepin, Birgit; Imsen, Gunn; Kansanen, Pertti. (2005) Didaktik and/in Mathematics Education. Studying a Discipline in International, Comparative and Communicational Perspectives. Didaktik and/in Mathematics Education. Studying a Discipline in International, Comparative and Communicational Perspectives. 2005. ISBN 8257944246.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Synteserapport fra prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Synteserapport fra prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". 2003.
 • Imsen, Gunn. (1996) Mot økt likestilling? : evaluering av grunnskolens arbeid for likestilling. Mot økt likestilling? : evaluering av grunnskolens arbeid for likestilling. 1996. ISBN 82-7575-010-5. Pedagogiske rapporter (nr 11).

Others

 • Imsen, Gunn; Blossing, Ulf; Moos, Lejf. (2012) Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. ECER - European Conference on Educational Research. . EERA - European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2012) The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research. . European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Imsen, Gunn. (2011) Ledelse for læring: Kan vi komme bak slagordene?. Ledelse for læring: Kan vi komme bak slagordene?. Den nasjonal skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen" . NTNU i samarbeid med HiVolda, HiST, HiNT og HiBo; Riva Hell Hotel, Stjørdal. 2011-02-10 - 2011-02-11.
 • Imsen, Gunn. (2011) Nye styringssystemer i offentlig sektor - hva er konsekvensene?. Nye styringssystemer i offentlig sektor - hva er konsekvensene?. Årsmøtet for Utdanningsforbundet i Trondheim . Utdanningsforbundet i Trondheim; Thon Prinsen Hotel, Trondheim. 2011-04-07.
 • Imsen, Gunn. (2010) Nye styringssystemer i skolesektoren - hva er konsekvensene?. Nye styringssystemer i skolesektoren - hva er konsekvensene?. Velferdskonferansen 2010 . Organisasjonen For velferdsstaten; Oslo. 2010-09-13 - 2010-09-14.
 • Imsen, Gunn. (2010) Skoledebatt i TV-serien "Debatten", programleder Atle Bjurström. Skoledebatt i TV-serien "Debatten", programleder Atle Bjurström. Litteraturhuset, Oslo [TV]. 2010-02-11.
 • Imsen, Gunn; Blossing, Ulf; Söderström, Åsa. (2010) The Nordic Vision of a School for All meets the Neo-Liberal Education Policy. The Nordic Vision of a School for All meets the Neo-Liberal Education Policy. European Conference on Educational research (ECER) . European Educational Research Association (EERA); Helsinki. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2010) The Development of a School for All in Norway. (Paper in progress.). The Development of a School for All in Norway. (Paper in progress.). NordNet seminar . NordNet; Oslo. 2010-09-15 - 2010-09-17.
 • Imsen, Gunn. (2009) "Norgesglasset", NRK P1. Intervju og kommentar til TV-serien "Lærerne". "Norgesglasset", NRK P1. Intervju og kommentar til TV-serien "Lærerne". Trondheim [Radio]. 2009-08-27.
 • Imsen, Gunn. (2009) "Sånn er livet", NRK P2. Skoledebatt med Civita-medarbeider Mathilde Fasting og journalist og lærer Jon Hustad. "Sånn er livet", NRK P2. Skoledebatt med Civita-medarbeider Mathilde Fasting og journalist og lærer Jon Hustad. Oslo [Radio]. 2009-09-23.
 • Imsen, Gunn. (2008) Profesjonell autonomi og styring - utfordringer og dilemmaer. Profesjonell autonomi og styring - utfordringer og dilemmaer. Konferansen "Profesjonsutfordringer i barnehage og skole - kjennetegn ved god yrkesutøvelse" . Utdanningsforbundet; Rica Hell Hotel, Trondheim. 2008-11-05.
 • Imsen, Gunn. (2006) Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L97 til Kunnskapsløftet. Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L97 til Kunnskapsløftet. Konferansen "Kunnskapsløftet i praksis" . Bro kompetanseutvikling; Oslo konferansesenter. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Imsen, Gunn. (2006) Utdanningskvalitet og styring. Utdanningskvalitet og styring. Konferansen "Fra skoleport til klasserom" . Norsk nettverk for kvalitetsvurdering; Royal Garden Hotel, Trondheim. 2006-03-29 - 2006-03-30.
 • Imsen, Gunn. (2005) Hva er kunnskapsløftet?. Hva er kunnskapsløftet?. Ledersamling for skoleledere i Trondheim . Trondheim kommune; Quality Hotell, Heimdal. 2005-09-23.
 • Imsen, Gunn. (2005) Hvem skal styre skolen? Om forholdet mellom nasjonale mål og lokale styringsstrategier i skolen. Hvem skal styre skolen? Om forholdet mellom nasjonale mål og lokale styringsstrategier i skolen. Undanningsforbundets utdanningspolitiske konferanse . Utdanningsforbundet; Oslo, Det Norske Teatret. 2005-10-27 - 2005-10-28.
 • Imsen, Gunn. (2005) Some perspectives on Active Learning. Some perspectives on Active Learning. Research Seminar . Nordlandsforskning; Bodø. 2005-12-05 - 2005-12-06.
 • Imsen, Gunn. (2004) Skolens læringsmiljø etter Reform 97: Paradokser og utfordringer. Skolens læringsmiljø etter Reform 97: Paradokser og utfordringer. FoU i praksis 2004 . Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutd.; Trondheim, Royal Gradel Hotel. 2004-04-26 - 2004-04-27.
 • Imsen, Gunn. (2003) Kvalitetsutvikling eller kvalitetsforvirring?. Kvalitetsutvikling eller kvalitetsforvirring?. Invitert foredrag ved Utdanningspolitisk konferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune . [Mangler data]; Bodø. 2003-04-09.
 • Imsen, Gunn. (2003) Kvalitetsutvikling i skolen - hvem, hva og hvordan?. Kvalitetsutvikling i skolen - hvem, hva og hvordan?. Invitert foredrag ved seminar for skoleledere i Hedmark . [Mangler data]; Trondheim. 2003-11-12.
 • Imsen, Gunn. (2003) Læreren mellom styring og frihet. Læreren mellom styring og frihet. Invitert foredrag på Utdanningsforbundets konferanse "Elever, lærere, skolemyndigheter - makt og avmakt" . [Mangler data]; Oslo kongresssenter. 2003-09-24.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Noen resultater og noen politiske implikasjoner. Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Noen resultater og noen politiske implikasjoner. Invitert foredrag på sluttkonferansen for Program for evaluering av Reform 97. Norges forskningsråd. . [Mangler data]; [Mangler data]. 2003-05-27.
 • Imsen, Gunn. (2002) Det gode læringsmiljø: Beskrivelser og betingelser. Organisering av symposium. Det gode læringsmiljø: Beskrivelser og betingelser. Organisering av symposium. Evaluering av Reform 97: Programkonferansen 2002. . [Mangler data]; Oslo, Felix Konferansesenter, Aker brygge.. 2002-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2002) Lederens betydning for virksomheten i klasserommet. Lederens betydning for virksomheten i klasserommet. Utdanningsforbundets skolelederkonferanse "Hvordan gjøre det umulige mulig..." . [Mangler data]; Bergen, Grieghallen konferansesenter. 2002-10-16.
 • Imsen, Gunn. (2002) Lærernes skolemiljø og elevenes læringsmiljø - er det noen sammenheng?. Lærernes skolemiljø og elevenes læringsmiljø - er det noen sammenheng?. Innlegg på seminar under Programkonferansen for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo, Felix Konferansesenter, Aker brygge. 2002-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2002) What the students say, what the teachers say, and what we saw: Discrepancies in desriptions of classroom practices between students, teachers, and external observers. What the students say, what the teachers say, and what we saw: Discrepancies in desriptions of classroom practices between students, teachers, and external observers. Current issues in Classroom research: practices, praises, and perspectives. . [Mangler data]; Oslo, Blindern. 2002-05-24.
 • Imsen, Gunn. (2001) Democratic Evaluation: An Arena for Dialogue and Learning? Comment to Ove Karlsson. Democratic Evaluation: An Arena for Dialogue and Learning? Comment to Ove Karlsson. Evaluation of Reforms. Norges Forskningsråd, Program for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo: Vika Atrium konferansesenter. 2001-10-26.
 • Imsen, Gunn. (2001) Enhetsskolen: Uniformering eller variasjon? Beskrivelse av skolemiljøet ved 53 norske grunnskoler. Enhetsskolen: Uniformering eller variasjon? Beskrivelse av skolemiljøet ved 53 norske grunnskoler. Programkonferansen for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo, Vika Atrium konferansesenter.. 2001-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2001) Gender and Education. Gender and Education. Seminar in the EMDID project (Socrates) . [Mangler data]; Setubal, Portugal. 2001-04-28.
 • Imsen, Gunn. (2001) Hvem forandrer skolen - politikerne eller lærerne?. Hvem forandrer skolen - politikerne eller lærerne?. Geilo-konferansen i regi av Norsk Lærerakademi, Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. . [Mangler data]; Geilo, Highland Hotel. 2001-06-08.
 • Imsen, Gunn. (2001) Signalement av den moderne lærer: Erfaringer fra Reform 97. Signalement av den moderne lærer: Erfaringer fra Reform 97. Konferansen "Signalement av den moderne lærer - mellom tradisjon og fornyelse", Bedre skole og Norsk Lærerlag. . [Mangler data]; Oslo: Tyrili konferansesenter. 2001-11-12.
 • Imsen, Gunn. (2000) The Aims of Education. The Aims of Education. Seminar i prosjektet EMDID (Socrates) . [Mangler data]; Charles University, Praha. 2000-05-27.
 • Imsen, Gunn. (1999) Ikke alt som teller, kan telles. Om verdier og vurdering i skolen. Ikke alt som teller, kan telles. Om verdier og vurdering i skolen. Sogn og Fjordane Lærarstemne . [Mangler data]; Sogndal. 1999-04-24.
 • Imsen, Gunn. (1998) Hva skal all denne vurderingen være godt for? Om Moe-utvalgets framlegg til nasjonalt vurderingssystem i forhold til Læreplanverket for den 10-årig grunnskolen. Hva skal all denne vurderingen være godt for? Om Moe-utvalgets framlegg til nasjonalt vurderingssystem i forhold til Læreplanverket for den 10-årig grunnskolen. Vestlandske lærarstemna 1998: Vurderingsbølgja er over oss.... . [Mangler data]; SAS-hotellet , Bryggen, Bergen.