Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Høibraaten, Helge. (2015) Habermas om EU som borgernes personalunion. Minerva.
 • Høibraaten, Helge. (2014) Fra Wagner til eksistensfilosofi. Minerva.
 • Høibraaten, Helge. (2012) Gjenombrotsoperaen. Dag og Tid.
 • Høibraaten, Helge. (2012) Politisk teologi mot moderniteten. Minerva.
 • Høibraaten, Helge. (2008) Nicolaus Sombart (1923-2008). Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Høibraaten, Helge. (2007) Jon Elster, Holbergprisen og de gode bøker. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 24 (2).
 • Høibraaten, Helge. (2006) Den poetiske pedanten og hans fadermord. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 23 (1).
 • Høibraaten, Helge. (2004) How is a Post-Christian Celebration of Life Possible without Neopaganism? A Sketch towards an Argument. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori. vol. VII (1).
 • Høibraaten, Helge. (2002) Gressblad og eksistens. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 19 (2).
 • Høibraaten, Helge. (2001) Leitkultur - europeisk og tysk. Kommentar til Pål Bakka. Mennesker og Rettigheter. vol. 19 (3).
 • Høibraaten, Helge. (1999) Niklas Luhmanns teoretiske pasjon. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 16 (1).

Books

 • Faber, Richard; Høibraaten, Helge. (2011) Ibsens "Kaiser und Galiläer" Quellen - Interpretationen - Rezeptionen. Verlag Königshausen & Neumann. 2011. ISBN 978-3-8260-4572-1.
 • Høibraaten, Helge; Hille, Jochen. (2011) Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-8305-1965-2.
 • Habermas, Jürgen; Høibraaten, Helge; Bernt, Jan Fridthjof. (2007) The Holberg Prize Seminar 2005, Holberg Prize Laureate Professor Jürgen Habermas: "Religion in the Public Sphere". 2007. ISBN 978-82-303-0969-8.
 • Schmitt, Carl; Høibraaten, Helge; Dokset, Kjetil; Strauss, Leo. (2007) Begrepet om det politiske. Vidarforlaget AS. 2007. ISBN 978-82-7990-044-3.
 • Høibraaten, Helge. (1997) Innstilling fra Komiteen til utredning av felles innføringsemne ved NTNU. 1997.
 • Høibraaten, Helge; Bredt, Kolbein; Bjørnset, Asbjørn; Dahlen, Terje; Hallanåken, Peter; Hellesnes, Tore; Hesthammer, Steinar; Holst, Catherine; Iversen, Per H.; Nafstad, Peter. (1996) Innstilling fra Nasjonal komite for førstesemesterstudier. 1996.
 • Haga, Ånund; Høibraaten, Helge; Måseide, Atle. (1976) Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-års dagen 9. oktober 1976. Universitetsforlaget. 1976. ISBN 8205089035.
 • Skodvin, Magne; Fidjestøl, Bjarne; Beyer, Edvard; Høibraaten, Helge; Økland, Einar; Skirbekk, Sigurd; Lunden, Eldrid; Skirbekk, Gunnar; Hellesnes, John; Haga, Ånund. (1968) Kontur og kontrast. Ti essays om språk og kultur. Det Norske Samlaget. 1968. Oerion debatt.

Part of book/report

 • Høibraaten, Helge. (2015) Handkes affekt mot Sentral-Europa. Handke-Debatten. Dokumentasjon, videreføring, analyse..