Jakob Mattias Emanuel Maliks

Researcher Department of Historical Studies

+47 92697963

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Borgerkrigen. Internasjonal Politikk. vol. 72 (3).
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Riksforsamlingen og arkivene. Arkivmagasinet.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2012) Grunnloven og regionene : hegemoni, kontinuitet og brudd. Heimen. vol. 49 (1).

Books

 • Maliks, Jakob Mattias; Bull, Ida. (2014) Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. Akademika forlag. 2014. ISBN 978-82-321-0374-4.

Part of book/report

 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Flaggsaken 1814-1821 og Nord-Norge. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Imprimatur i provinsen : sensuren av det trykte ord utenfor København 1737-1770. Kritikk før 1814.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Riksforsamlingen og enhetsstaten. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.
 • Maliks, Jakob Mattias. (2014) Trondheim stift - en brikke i stormaktenes spill. Trondheim, 1814.
 • Maliks, Jakob Mattias; Bull, Ida. (2014) Med regionen som utsiktspunkt. Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.

Report/dissertation

 • Maliks, Jakob Mattias; Supphellen, Steinar. (2011) Vilkår for offentlighet: Sensur, økonomi og transformasjon av det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770. 2011. ISBN 978-82-471-3062-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (250).
 • Maliks, Jakob Mattias E.. (2002) Folkets mængde er rigets lyksalighed. Befolkning som tema i dansk-norsk økonomisk debatt 1755 - 1765. 2002.

Postal address

Department of Historical Studies Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway