Jon Ivar Håvold

Professor Department of International Business
+47 70161223 +47 97536195
1etasje Kunnskapsoparken

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Håvold, Jon Ivar; Ghulam, Mustafa; Ashraf, Nadia. (2017) Safety culture in a shipping company. Evidence from two surveys 13 years apart. CRC Press. 2017. ISBN 978-1-138-03796-0.
  • Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar; Helgesen, Øyvind. (2016) Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215027685.

Part of book/report

  • Håvold, Jon Ivar; Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar. (2017) Påverkar personlegdomstrekk og demografiske faktorar entreprenørlyst i distrikta? Eksempel frå Sunnmøre og Sogn og Fjordane. Innovasjonsøkosystem.
  • Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar. (2017) Yrkespreferansar og entreprenørlyst blant unge jenter og gutar frå Hydroland og Sunnmøre: Stabilitet eller endring over tid?. Innovasjonsøkosystem.
  • Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar; Håvold, Jon Ivar. (2017) Rekruttering av arbeidskraft til utkantane. Ein analyse av likskapar og ulikskapar mellom avgangselevar i vidaregåande skule og ferdig utdanna kandidatar. Innovasjonsøkosystem.
  • Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar; Helgesen, Øyvind. (2016) Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.
  • Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar. (2016) Entreprenørskapslyst blant unge i rurale område. Regionale skilnader og endring over tid. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.