Postal address

Rector staff Pro-Rector for Research Norwegian University of Science and Technology NO-7491 Trondheim
profileimage

Kari Melby

Pro-Rector for Research

Short biography Max 160 characters [0/160]

Long biography

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Melby, Kari; Rosenbeck, Bente. (2009) Reproduksjon som fortolkningsramme for de nordiske velferdsstater: Foucault møter Giddens. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Melby, Kari. (2006) Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling & Per Haave (eds.): The Nordic Model of Welfare - a Historical Reappraisal. Historisk Tidsskrift. volum 85 (4).
 • Melby, Kari; Rosenbeck, Bente; Pylkkänen, Anu; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) The Nordic Model of Marriage. Women's History Review. volum 15 (4).
 • Melby, Kari. (2004) Sterilisering på svensk. Historisk Tidskrift (S).
 • Melby, Kari. (2001) Liberalisering av skilsmisse - en nordisk modell?. Historisk Tidsskrift. volum 80 (3).
 • Melby, Kari. (2000) Profesjonalisering og underordning blant svenske jordmødre. Historisk Tidskrift (S).
 • Melby, Kari. (1999) Kvinnelig yrkesinspeksjon i Sverige. Historisk Tidskrift (S).

Books

 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?. Policy Press. 2008. ISBN 978-1-84742-066-4.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Makadam Förlag. 2006. ISBN 91-7061-020-7.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. (2004) Kultur og kjønn. Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-602-2. Kulturstudier (38).
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2000) The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. 2000.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente. (1999) Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. 1999.

Part of book/report

 • Melby, Kari; Carlsson-Wetterberg, Christina. (2008) Omsorgsbasert medborgerskap. En norsk løsning?. På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.
 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) A Nordic model of gender equality? Introduction. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari. (2007) Disiplinering til reproduksjon. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Melby, Kari. (2005) Husmortid. 1900-1950. Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, 2 utgave.
 • Melby, Kari. (2003) Ekteskapets vitenskapeliggjøring? Debatten om medisinske ekteskapshindringer blant leger omkring 1910. Benum, Edgeir m.fl. (red.). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.