Kari Melby

Pro-Rector for Research Department of Interdisciplinary Studies of Culture
+47 73598016 +47 91897154
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 113b

Background and activities

The Pro-Rector for Research is the Rector's main deputy. She has specific responsibility for monitoring research and strategy at the universitty. This includes research training. She alså coordinates the university's international contacts.

 

Pro-Rector has responsibility for

 • Helping develop and implement NTNU's strategy 2011–2020
 • Developing activities related to areas of responsibility
 • Ensuring strong management with emphasis on quality
 • Providing suitable technical and administration services under areas of responsibility
 • Representing and positioning the institution and promoting internal and external collaboration
 • Creating a positive organizational culture and fostering a productive working environment

 

Curriculum Vitae

Research interests

Modern history, gender studies, cultural studies

2007- Member of Management Group and Research Team Leader, Nordic Centre of Excellence (NCoE), The Nordic Welfare State – historical foundations and future challenge, co-funded by Nordforsk. Project manager: Pauli Kettunen

NordWel

Publications

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck og Christina Carlsson Wetterberg. Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politikk i Norden ca. 1850-1930, (The Nordic Marriage Modell: Marriage and Politics in the Nordic Countries ca. 1850-1930), Makadam forlag, Stockholm 2006

 Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg (eds.), Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition? The Policy Press, Bristol, 2008 

 Kari Melby, “Disiplinering til reproduksjon”, I: Trine Annfelt, Britt Andersen & Agnes Bolsø (red.), Når heteroseksualiteten må forklare seg, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2007, s. 47-65

 ”Husmortid 1900-1950”, i Blom, Ida og Sølvi Sogner (red): Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005, s. 257-331

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg, The Nordic Model of Marriage, Women’s History Review, Volume 15, Number 4, 2006: 651-661

Kall og kamp. Norsk Sykepleierforbunds historie, Cappelen Forlag, Oslo 1990, 2000

Kvinnelighetens strategier. Norges Husmorforbund 1915-1940 og Norges Lærerinneforbund 1912-1940. Dr.philos.avhandling, Universitetet i Trondheim, 1995 (trykt som Skriftserie 4/97, Senter for kvinneforskning, NTNU, 1997) 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?. Policy Press. 2008. ISBN 978-1-84742-066-4.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Makadam Förlag. 2006. ISBN 91-7061-020-7.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. (2004) Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-602-2. Kulturstudier (38).
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2000) The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. 2000.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente. (1999) Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. 1999.

Part of book/report

 • Melby, Kari; Carlsson-Wetterberg, Christina. (2008) Omsorgsbasert medborgerskap. En norsk løsning?. På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.
 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) A Nordic model of gender equality? Introduction. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari. (2007) Disiplinering til reproduksjon. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Melby, Kari. (2005) Husmortid. 1900-1950. Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, 2 utgave.
 • Melby, Kari. (2003) Ekteskapets vitenskapeliggjøring? Debatten om medisinske ekteskapshindringer blant leger omkring 1910. Benum, Edgeir m.fl. (red.). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.