+47 73551120 +47 91897622
Høgskoleringen 5, Realfagbygget*A4-107

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti. (2012) Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. 2012. ISBN 978-9979-54-965-9.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair. (2010) Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. 2010. ISBN 978-82-997163-6-9.

Part of book/report

 • Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina. (2013) Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2013) Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Wæge, Kjersti; Pantziara, Marilena. (2013) Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti. (2012) Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2012) Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. (2010) Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. Proceedings of the conference. MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education. September 8 - 11, 2009, in Genoa Italy.
 • Wæge, Kjersti. (2010) Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland.
 • Wæge, Kjersti. (2009) Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. Nordic Research in Mathematics Education.
 • Rossing, Nils Kristian; Wæge, Kjersti. (2005) Strikkhopp med Barbie. Strikkhopp med Barbie. Inspirasjonsbok for matematikklærere.

Report/dissertation

 • Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015) Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. 2015.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.