Kjersti Wæge

Division Director Norwegian Centre for Mathematics Education

+47 73551120 +47 91897622 Høgskoleringen 5, Realfagbygget*A4-107

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti. (2012) Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. 2012. ISBN 978-9979-54-965-9.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair. (2010) Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. 2010. ISBN 978-82-997163-6-9.

Part of book/report

 • Wæge, Kjersti. (2013) Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti. (2012) Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2012) Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. (2010) Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. Proceedings of the conference. MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education. September 8 - 11, 2009, in Genoa Italy.
 • Wæge, Kjersti. (2010) Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland.
 • Wæge, Kjersti. (2009) Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. Nordic Research in Mathematics Education.
 • Rossing, Nils Kristian; Wæge, Kjersti. (2005) Strikkhopp med Barbie. Inspirasjonsbok for matematikklærere.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders. (2012) God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. 2012.
 • Haugaløkken, Ove Kr.; Wæge, Kjersti; Strømme, Alex; Sletbakk, Marianne; Gravås Ingimundarson, Karin. (2011) PIL-prosjektet ved NTNU. Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen. 2011.

Postal address

Norwegian Centre for Mathematics Education Norwegian University of Science and Technology NO-7491 Trondheim Norway