Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim
profileimage

Klara Rokkones

Associate Professor

Short biography Max 160 characters [0/160]

Cand. polit. Klara Rokkones, Program for Teacher Education NTNU. Master in vocational pedagogy with emphasis on vocational didactics development.

Long biography

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2013) Videreutdanning i yrkesfaglige programfag: Læreres opplevelser av studiets betydning for egen læring og yrkesutøvelsen i skolen. Tidsskriftet FoU i praksis. volum 7 (2).

Part of book/report

  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara. (2012) Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
  • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre. (2010) Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering for læring i fag.

Report/dissertation

  • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2013) "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". 2013.
  • Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen; Landro, Jarle. (2009) Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. 2009. ISBN 9788279230588.