Klara Rokkones

Associate Professor Programme for Teacher Education

+47 73590472 Jonsvannsveien 82, PLU

Background and activities

Cand. polit. Klara Rokkones, Program for Teacher Education NTNU. Master in vocational pedagogy with emphasis on vocational didactics development.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2013) Videreutdanning i yrkesfaglige programfag: Læreres opplevelser av studiets betydning for egen læring og yrkesutøvelsen i skolen. Tidsskriftet FoU i praksis. vol. 7 (2).

Part of book/report

 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
 • Rokkones, Klara. (2014) "I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. Ledelse og læring i skolen.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara. (2012) Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre. (2010) Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering for læring i fag.

Report/dissertation

 • Grande, Sidsel Øiestad; Lyckander, Rønnaug; Landro, Jarle; Rokkones, Klara. (2014) Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. 2014.
 • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2014) "Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". 2014.
 • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2013) "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". 2013.
 • Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen; Landro, Jarle. (2009) Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. 2009. ISBN 9788279230588.

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway