Klara Rokkones

Associate Professor Programme for Teacher Education

+47 73590472
Jonsvannsveien 82, PLU

Background and activities

Cand. polit. Klara Rokkones, Program for Teacher Education NTNU. Master in vocational pedagogy with emphasis on vocational didactics development.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
  • Rokkones, Klara. (2014) "I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. "I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. Ledelse og læring i skolen.
  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara. (2012) Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
  • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
  • Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre. (2010) Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering for læring i fag.

Report/dissertation

  • Grande, Sidsel Øiestad; Lyckander, Rønnaug; Landro, Jarle; Rokkones, Klara. (2014) Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. 2014.
  • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2014) "Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". "Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". 2014.
  • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2013) "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". 2013.
  • Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen; Landro, Jarle. (2009) Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. 2009. ISBN 9788279230588.