Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Aa, Leiv Inge. (2015) Mangfald og einskap med preposisjonar – og vitskaplege krav til moderne ordbøker. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter.
 • Aa, Leiv Inge. (2015) Metodologiske og teoretiske utfordringar for generative dialektologar. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 33 (2).
 • Aa, Leiv Inge. (2013) Er ordbøker lingvistiske nok? Om preposisjonssemantikk og ein grammatisk basis for ordboksartiklar. LexicoNordica. vol. 20.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) Partiklar inn i ordbøkene? Om tradisjonell og nyare kategorisering av preposisjonar. LexicoNordica. vol. 18.
 • Aa, Leiv Inge. (2006) "Med" som innleiande funksjonsord til småsetningar med og utan relativisering. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 2.
 • Aa, Leiv Inge. (2004) Nokre løftingsanalysar av restriktive relativsetningar - med fokus på Kasus-spørsmålet. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.

Part of book/report

 • Aa, Leiv Inge. (2016) visir-viskøs, å-åborvase, åt-åtevom, åtl-åtsår. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.
 • Aa, Leiv Inge. (2014) Å ikkje akte infinitivsmerket. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Aa, Leiv Inge. (2013) såp–såpråme, tpro–traktørstad, tønne–tøtut. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Aa, Leiv Inge. (2012) sla-slafsut, stig-stiingsku, styrk-styrkning. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) rebange - redvang, rundt - runway, skjer - skjerdsam. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.
 • Aa, Leiv Inge. (2009) mule-mumstikke, no-nokla, opp-opphimmel, pris-pritla, på-påkøyrsle. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.
 • Aa, Leiv Inge. (2008) lak-landøyra, man-manko, mb-mehæl, mellom, miss-misår, mot-motoråttring. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.
 • Aa, Leiv Inge. (2007) kvit-kvitål. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.

Report/dissertation

 • Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-0984-0.
 • Åfarli, Tor Anders; Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 9788232609840.
 • Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2004) Gul oppgåve med svarte striper (på) - om relativaktige småsetningar innleidde av "med". 2004.