Postal address

Department of Social Work and Health Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
 • Valenta, Marko; Ramet, Sabrina Petra. (2011) The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties. Ashgate. 2011. ISBN 978-1-4094-1252-6.
 • Valenta, Marko. (2009) Valenta, M. (2009): Finding friends after resettlement. Social networks and everyday life of Immigrants in Norway. Saarbrücken. VDM Verlag. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 3639144643.
 • Lauritsen, Kirsten; Valenta, Marko. (2006) Det globale i det lokale : håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark. 2006.

Part of book/report

 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Bosnians in Norway: Integration of Bosnian Migrants and Their Descendants into Norwegian Society. Migration from Bosnia and Herzegovina.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Refugee Return in Post-War Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina since Dayton: Civic and uncivic values.
 • Bunar, Nihad; Valenta, Marko. (2012) The sociology of ethnicity. Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities..
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2012) Attitudes toward Muslims in Norway. Islamophobia in the west : Measuring and explaining individual attitudes.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Minoritetsansatte i asylmottak — mellom nærhet og distanse. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Asylsøkeres opplevelse og mestring av stigma i hverdagen. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Avviste asylsøkere, kamp mot uttransportering og livet utenfor mottakssystemet. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Hverdagsliv og sosiale relasjoner på asylmottak. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Hvordan kan vi analysere asylfeltet med hjelp av sosiologisk teori?. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Innledning: Asylsøkere i Norge. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Golebiowska, Kate; Valenta, Marko; Carter, Tom. (2011) International Immigration Trends and Data. Demography at the Edge: Remote Human Populations in Developed Nations.
 • Ramet, Sabrina Petra; Valenta, Marko. (2011) Changing places, changing identities: a conclusion. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Mesic, Milan; Strabac, Zan. (2011) Bosnian Croats in Croatia: 'ethnically privileged migrants', 'culturally distant co-ethnics' or 'Croats as any other Croats'?. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Ramet, Sabrina Petra. (2011) Bosnian migrants: an introduction. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Bosnians in Norway – how do they adjust compared with other refugee groups?. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Transnational ties and transnational exchange. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Buland, Trond; Valenta, Marko. (2010) Fra ord til sammenhengende handling: Ulike innfallsvinkler til motivering av elever og forebygging av frafall. Skoleutvikling i praksis.
 • Valenta, Marko. (2009) Studentenes erfaringer med faglærerutdanning for tospråklige. Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education.
 • Valenta, Marko; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte; Ringen, Bjørg-Karin. (2009) Teacher education in Norway: Bachelor program - Bilingual students. Teacher Education, Facing the Intercultural Dialouge. Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Brussels, 23-27 August 2008 / N.Engels & .A.Libotton, eds..

Report/dissertation

 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Et arbeidsmarked for alle? Innvandreres innpass og stilling på det norske arbeidsmarkedet. 2012. ISBN 978-82-7570-279-9.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Retursentre for utreisepliktige. Evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet. 2012. ISBN 978-82-7570-276-8.
 • Wendelborg, Christian; Paulsen, Veronika; Røe, Melina; Valenta, Marko; Skaalvik, Einar Melgren. (2012) Elevundersøkelsen 2012 : Analyse av elevundersøkelsen 2012. 2012. ISBN 978-82-7570-292-8.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin. (2011) Asylsøkeres rett til å ha arbeid. Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. 2011.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Indrebø, Kirsti. (2010) Ansatte med flyktning- og innvandrerbakgrunn i asylmottak. Erfaringer fra statlige mottak for asylsøkere som drives av Hero Norge. 2010. ISBN 978-82-7570-226-3.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Molden, Thomas Hugaas; Berg, Berit; Kjærre, Halvar A. (2010) Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse. 2010. ISBN 978-82-7570-217-1.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko; Berg, Berit. (2009) Bosetting av enslige voksne flyktninger. Utfordringer og muligheter for rask og god bosetting. 2009. ISBN 978-82-7570-206-5.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Berg, Berit. (2009) Arbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. 2009.
 • Berg, Berit; Valenta, Marko. (2008) Flukt, eksil og flyktningers sosiale integrasjon. 2008. ISBN 978-82-12-02609-4.
 • Valenta, Marko. (2008) Asylsøkerbarns rett til skole. Kartlegging av skoletilbudet til asylsøkerbarn. 2008.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2008) Fra tospråklig lærerassistent til tospråklig faglærer. Evaluering av faglærerutdanningen for tospråklige. 2008. ISBN 978-82-7570-181-5.
 • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten; Valenta, Marko. (2007) Tillit på prøve. Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag fylke. 2007. ISBN 9788275701808.
 • Valenta, Marko; Molden, Thomas Hugaas. (2006) Leksehjelp i Røde kors - en ressurs for alle. 2006.
 • Lauritsen, Kirsten; Valenta, Marko; Molden, Thomas Hugaas. (2005) Informasjon og rettssikkerhet : informasjonsformidling til asylsøkere i en tidlig fase. 2005.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Gjensidighet, nysgjerrighet, likeverd. 2003. SINTEF Rapport.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Tilbakevending? Evaluering av tilbakevendingsordningen for flyktninger. 2003. ISBN 82-14-03001-3. SINTEF Rapport.
 • Valenta, Marko. (2001) Asylsøkernes opplevelse og mestring av hverdagssamhandlinger. 2001.

Others

 • Valenta, Marko. (2014) Innvandrere velger bort kontantstøtten. Adresseavisen [Avis]. 2014-07-20.
 • Valenta, Marko. (2014) Polakkene er i flertall blant innvandrerne i Trondheim. Adresseavisen [Avis]. 2014-07-24.
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2013) Zan Strabac and Marko Valenta: Ethnic Intolerance and Political Change in post-conflict societies: The Croatian Experience. ERPBSS Conferance in UAE ; 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Valenta, Marko. (2013) Folk er skeptiske til hijab. Klassekampen [Avis]. 2013-11-18.
 • Valenta, Marko. (2013) Folk er skeptiske til hijab. Klassekampen.no [Internett]. 2013-11-18.
 • Valenta, Marko. (2013) Nye trender på asyl-og flyktningefeltet. Imer seminar/konferanse . IMER nettverk; Oslo Litteraturhuset. 2013-12-13 - 2013-12-13.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Poster presentation of the project 'international students and teachers' at 'Going global conference'. going global konferansen ; 2013-03-04 - 2013-03-06.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2012) Bosnians in Norway: Integration of Bosnian migrants in Norwegian society/Bosanci u Norveskoj: Integracija bosanskih migranata u norvesko drustvo. Konferanse ; Sarajevo. 2012-09-10 - 2012-09-12.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2012) Religious migrations: Medjugorje. Religious migrations in Globalised world ; 2012-04-26 - 2012-04-28.
 • Valenta, Marko. (2011) Rejected asylum seekers in Norway, paperpresentasjon på Nordface konferansen i London. Nordface conferance ; 2011-04-06.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Muslims in Norway, paperpresentasjon med Zan Strabac som førsteforfatter. konferanse i Porto ; 2011-08-16.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) workshop om Islamofobi, inklusive paperpresentasjon, med Z. strabac som forsteforfatter: komparativ analyse av holdninger til innvandrere og muslimer i fire land. Metropolis konferanse ; 2011-09-15.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2009) workshop om arbeidsinnvanding i nedgangstiden samt paperpresentasjon, sammen med Kristin Thorshaug om arbeidsinnvandring til Norge. Metropolis konferanse ; 2009-10-04 - 2009-10-08.
 • Valenta, Marko. (2009) empowerment i reception centres for asylum seekers. (Reassess) konferense i Oslo ; 2009-05-18 - 2009-05-20.
 • Valenta, Marko. (2009) hvordan den norske velferdsstaten håndterer arbeidsinnvandring til Norge. (Reassess) i Reykjavik ; 2009-05-04 - 2009-05-06.
 • Valenta, Marko. (2009) paperpresentasjon, som keynote speaker, om resultatene av prosjektet ”Asylsøkerbarns rett til skole”. Reddbarnas konferanse ; 2009-06-10 - 2009-06-10.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2009) Paperpresentasjon om Refugee Return in Post-War Bosnia-Herzegovina. Civic and uncivic values in bosnia: The record since Dayton . Ola Listhaug and Sabrina Ramet (NTNU/PRiO); Oslo. 2009-10-23 - 2009-10-25.
 • Valenta, Marko. (2006) Norwegian repatriation policy. konferanse . i regi av EUROFOR berlin institite for social science; Mallorca. 2006-09-22.
 • Valenta, Marko. (2006) paper about Norwegian reception policy. konferanse . i regi av EUROFOR, berlin institute for social seience; bled. 2006-02-15.
 • Valenta, Marko. (2005) 2 paper på metropolis konferanse i toronto: 1. paper: repatriation of refugees 2. paper: settlement and everyday life of refugees. metropolis konferanse . metropolis organisasjonen; toronto. 2005-10-17 - 2005-10-22.
 • Valenta, Marko. (2004) Mottak og integrasjon av asylsøkere og flyktninger. foredrag om flyktningenes integrasjon og helse . flyktningehelseteamet i Tromsø; Trondheim. 2004-12-07 - 2004-12-07.
 • Valenta, Marko. (2004) "the system" and social integration of refugees in Norway. metropolis conferance . metropolis; geneve. 2004-09-27 - 2004-10-01.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Tilbakevending - eksilets punktum eller uoppnåelig drøm?. IMER-konferansen (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner) . [Mangler data]; Trondheim. 2003-04-30.