+47 73591542 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 11*11556

Background and activities

Marko Valenta is a sociologist and works as Professor at the Department of Social work and health science at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), in Trondheim, Norway. He is also a Senior Researcher at the NTNU Social research. He did his graduate work in Sociology at the Norwegian University of Science and Technology where he also received his Ph.D in Sociology. He is author and co-editor of 3 books and has written more than 60 journal articles, research rapports and book chapters. His research interests are sociology of ethnicity and migrations, migration policies and work with reception, integration and return of migrants, asylum seekers and refugees. Valenta is involved in several research projects in Norway, Croatia, Bosnia and United Arab Emirates, among others he is currently working on several research projects on asylum seekers in Norway. He is also involved in two international comparative projects: (i) a project on Ethnic Minorities and Politics in Southeastern Europe, and (ii) Comparative Research Project on Migrant Labor in the Persian Gulf, Canada and Scandinavia. Valenta is a member of the European IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion). He is also member of Nordic IMER network, and is a board member of Norwegian IMER network. He also works with strenghtening of IMER network for Southeastern Europe, the work supported and funded by Norwegian Research Council. Valenta has also been involved in organization and implementation of several national and international conferences, MA/PhD courses and workshops.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
 • Valenta, Marko; Ramet, Sabrina Petra. (2011) The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties. Ashgate. 2011. ISBN 978-1-4094-1252-6.

Part of book/report

 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Bosnians in Norway: Integration of Bosnian Migrants and Their Descendants into Norwegian Society. Migration from Bosnia and Herzegovina.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Refugee Return in Post-War Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina since Dayton: Civic and uncivic values.
 • Bunar, Nihad; Valenta, Marko. (2012) The sociology of ethnicity. Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities.
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2012) Attitudes toward Muslims in Norway. Islamophobia in the west : Measuring and explaining individual attitudes.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Minoritetsansatte i asylmottak — mellom nærhet og distanse. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Asylsøkeres opplevelse og mestring av stigma i hverdagen. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Avviste asylsøkere, kamp mot uttransportering og livet utenfor mottakssystemet. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Hverdagsliv og sosiale relasjoner på asylmottak. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko. (2012) Hvordan kan vi analysere asylfeltet med hjelp av sosiologisk teori?. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Innledning: Asylsøkere i Norge. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Golebiowska, Kate; Valenta, Marko; Carter, Tom. (2011) International Immigration Trends and Data. Demography at the Edge: Remote Human Populations in Developed Nations.
 • Ramet, Sabrina Petra; Valenta, Marko. (2011) Changing places, changing identities: a conclusion. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Mesic, Milan; Strabac, Zan. (2011) Bosnian Croats in Croatia: 'ethnically privileged migrants', 'culturally distant co-ethnics' or 'Croats as any other Croats'?. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Ramet, Sabrina Petra. (2011) Bosnian migrants: an introduction. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Bosnians in Norway – how do they adjust compared with other refugee groups?. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Transnational ties and transnational exchange. The Bosnian Diaspora: Integration in transnational communties.
 • Buland, Trond; Valenta, Marko. (2010) Fra ord til sammenhengende handling: Ulike innfallsvinkler til motivering av elever og forebygging av frafall. Skoleutvikling i praksis.
 • Valenta, Marko. (2009) Studentenes erfaringer med faglærerutdanning for tospråklige. Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education.
 • Valenta, Marko; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte; Ringen, Bjørg-Karin. (2009) Teacher education in Norway: Bachelor program - Bilingual students. Teacher Education, Facing the Intercultural Dialouge. Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Brussels, 23-27 August 2008 / N.Engels & .A.Libotton, eds.

Report/dissertation

 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Et arbeidsmarked for alle? Innvandreres innpass og stilling på det norske arbeidsmarkedet. 2012. ISBN 978-82-7570-279-9.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2012) Retursentre for utreisepliktige. Evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet. 2012. ISBN 978-82-7570-276-8.
 • Wendelborg, Christian; Paulsen, Veronika; Røe, Melina; Valenta, Marko; Skaalvik, Einar Melgren. (2012) Elevundersøkelsen 2012 : Analyse av elevundersøkelsen 2012. 2012. ISBN 978-82-7570-292-8.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin. (2011) Asylsøkeres rett til å ha arbeid. Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. 2011.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Indrebø, Kirsti. (2010) Ansatte med flyktning- og innvandrerbakgrunn i asylmottak. Erfaringer fra statlige mottak for asylsøkere som drives av Hero Norge. 2010. ISBN 978-82-7570-226-3.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Molden, Thomas Hugaas; Berg, Berit; Kjærre, Halvar A. (2010) Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen. Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse. 2010. ISBN 978-82-7570-217-1.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko; Berg, Berit. (2009) Bosetting av enslige voksne flyktninger. Utfordringer og muligheter for rask og god bosetting. 2009. ISBN 978-82-7570-206-5.
 • Valenta, Marko; Thorshaug, Kristin; Berg, Berit. (2009) Arbeidsinnvandring i økonomiske nedgangstider. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim. 2009.
 • Berg, Berit; Valenta, Marko. (2008) Flukt, eksil og flyktningers sosiale integrasjon. 2008. ISBN 978-82-12-02609-4.
 • Valenta, Marko. (2008) Asylsøkerbarns rett til skole. Kartlegging av skoletilbudet til asylsøkerbarn. 2008.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2008) Fra tospråklig lærerassistent til tospråklig faglærer. Evaluering av faglærerutdanningen for tospråklige. 2008. ISBN 978-82-7570-181-5.
 • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten; Valenta, Marko. (2007) Tillit på prøve. Undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag fylke. 2007. ISBN 9788275701808.
 • Valenta, Marko; Molden, Thomas Hugaas. (2006) Leksehjelp i Røde kors - en ressurs for alle. 2006.
 • Lauritsen, Kirsten; Valenta, Marko; Molden, Thomas Hugaas. (2005) Informasjon og rettssikkerhet : informasjonsformidling til asylsøkere i en tidlig fase. 2005.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Gjensidighet, nysgjerrighet, likeverd. 2003. SINTEF Rapport.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Tilbakevending? Evaluering av tilbakevendingsordningen for flyktninger. 2003. ISBN 82-14-03001-3. SINTEF Rapport.
 • Valenta, Marko. (2001) Asylsøkernes opplevelse og mestring av hverdagssamhandlinger. 2001.

Others

 • Valenta, Marko. (2014) Innvandrere velger bort kontantstøtten. Adresseavisen [Avis]. 2014-07-20.
 • Valenta, Marko. (2014) Polakkene er i flertall blant innvandrerne i Trondheim. Adresseavisen [Avis]. 2014-07-24.
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2013) Zan Strabac and Marko Valenta: Ethnic Intolerance and Political Change in post-conflict societies: The Croatian Experience. ERPBSS Conferance in UAE ; 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Valenta, Marko. (2013) Folk er skeptiske til hijab. Klassekampen [Avis]. 2013-11-18.
 • Valenta, Marko. (2013) Folk er skeptiske til hijab. Klassekampen.no [Internett]. 2013-11-18.
 • Valenta, Marko. (2013) Nye trender på asyl-og flyktningefeltet. Imer seminar/konferanse . IMER nettverk; Oslo Litteraturhuset. 2013-12-13 - 2013-12-13.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2013) Poster presentation of the project 'international students and teachers' at 'Going global conference'. going global konferansen ; 2013-03-04 - 2013-03-06.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2012) Bosnians in Norway: Integration of Bosnian migrants in Norwegian society/Bosanci u Norveskoj: Integracija bosanskih migranata u norvesko drustvo. Konferanse ; Sarajevo. 2012-09-10 - 2012-09-12.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2012) Religious migrations: Medjugorje. Religious migrations in Globalised world ; 2012-04-26 - 2012-04-28.
 • Valenta, Marko. (2011) Rejected asylum seekers in Norway, paperpresentasjon på Nordface konferansen i London. Nordface conferance ; 2011-04-06.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) Muslims in Norway, paperpresentasjon med Zan Strabac som førsteforfatter. konferanse i Porto ; 2011-08-16.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2011) workshop om Islamofobi, inklusive paperpresentasjon, med Z. strabac som forsteforfatter: komparativ analyse av holdninger til innvandrere og muslimer i fire land. Metropolis konferanse ; 2011-09-15.
 • Thorshaug, Kristin; Valenta, Marko. (2009) workshop om arbeidsinnvanding i nedgangstiden samt paperpresentasjon, sammen med Kristin Thorshaug om arbeidsinnvandring til Norge. Metropolis konferanse ; 2009-10-04 - 2009-10-08.
 • Valenta, Marko. (2009) empowerment i reception centres for asylum seekers. (Reassess) konferense i Oslo ; 2009-05-18 - 2009-05-20.
 • Valenta, Marko. (2009) hvordan den norske velferdsstaten håndterer arbeidsinnvandring til Norge. (Reassess) i Reykjavik ; 2009-05-04 - 2009-05-06.
 • Valenta, Marko. (2009) paperpresentasjon, som keynote speaker, om resultatene av prosjektet ”Asylsøkerbarns rett til skole”. Reddbarnas konferanse ; 2009-06-10 - 2009-06-10.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2009) Paperpresentasjon om Refugee Return in Post-War Bosnia-Herzegovina. Civic and uncivic values in bosnia: The record since Dayton . Ola Listhaug and Sabrina Ramet (NTNU/PRiO); Oslo. 2009-10-23 - 2009-10-25.
 • Valenta, Marko. (2006) Norwegian repatriation policy. konferanse . i regi av EUROFOR berlin institite for social science; Mallorca. 2006-09-22.
 • Valenta, Marko. (2006) paper about Norwegian reception policy. konferanse . i regi av EUROFOR, berlin institute for social seience; bled. 2006-02-15.
 • Valenta, Marko. (2005) 2 paper på metropolis konferanse i toronto: 1. paper: repatriation of refugees 2. paper: settlement and everyday life of refugees. metropolis konferanse . metropolis organisasjonen; toronto. 2005-10-17 - 2005-10-22.
 • Valenta, Marko. (2004) Mottak og integrasjon av asylsøkere og flyktninger. foredrag om flyktningenes integrasjon og helse . flyktningehelseteamet i Tromsø; Trondheim. 2004-12-07 - 2004-12-07.
 • Valenta, Marko. (2004) "the system" and social integration of refugees in Norway. metropolis conferance . metropolis; geneve. 2004-09-27 - 2004-10-01.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2003) Tilbakevending - eksilets punktum eller uoppnåelig drøm?. IMER-konferansen (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner) . [Mangler data]; Trondheim. 2003-04-30.

Postal address

Department of Social Work and Health Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway