Villages 2021

Villages 2021Here you will find information about the villages run in the 2021 spring-semester
Click on your student city to show more information about all the villages that are offered at your campus

Villages 2021

Semester based virtual villages. Language of instruction: Norwegian or English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

 

Semester based villages on campus/ Language of instruction: Norwegian

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arktis - TBA4862 IV
Autoferge - TTK4851 IE Automatisering og samfunnet - TTK4850 IE
Betonginnovasjon - TKT4851 IV Bidrar NTNU til bærekraft? - TIØ4857 ØK
Biomaterialer og helse - TMT4853 NV Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon - BI2097 NV
Bærekraftig IoT - TFE4852 IE Bærekraftig prosessindustri - TKP4852 NV
Dataoverflod - Hva kan vi lære fra en masse data? - TMA4851 IE Digital formidling av fortiden - TDT4858 IE
Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon - TET4854 IE Explainable artificial intelligence - TTK4853 IE
Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring - TGB4855 IV Forbruk - design - livsstil - EIT3006 HF
Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer - TBA4860 IV Fremtidens læringsmiljøer - PED3802 SU
Global oppvarming - TMA4852 IE Grønn omstilling- BEIT4014 ØK
Grønn verdiskapning og samfunnsansvar - TIØ4853 ØK Havbruk - teknologi på biologiens premisser - TMR4853 IV
Havromsteknologi - TMR4850 IV Idrettsteknologi - TBA4851 IV
Innovasjon for en bedre verden - TIØ4859 ØK Innovasjonskompetanse - Fremtidens kjernekompetanse - BEIT4010 ØK
Innovative idrettsanlegg - TBA4856 IV Innovativ bytransport - TBA4861 IV
IT-styring av moderne lastebiler - TDT4856 IE Kommersialisering av teknologi - TIØ4851 ØK
Infrastruktur i Arktis - TKT4855 IV Kunnskap om sårbare og løfterike hav - Havets betydning og framtid som ressursgrunnlag - EIT3017 HF
Lyd i hverdagen - Helsefremmede eller skadelig? - TTT4850 IE Maskinlæring - TTK4852 IE
Matavfall som ressurs - TPD4850 AD Miljøpåvirkning og helse - KJ2095 NV
Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer - TFY4853 NV Nanomekanikk - TKT4854 IV
Punktlig og effektiv jernbane - TBA4853 IV Romteknologi – Vil du se på jordkloden, eller dyrke grønnsaker på Mars? - TFE4850 IE
SimsalaBIM - TBA4859 IV Smart energibruk - TEP4851 IV
Smarte byer som et komplekst system - TDT4857 IE The Big Bang of Internet - TIØ4852 ØK
Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening - PED3801 SU VR-landsbyen - TPG4850 IV
Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland - TVM4850 IV Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter - TBT4850 NV


Semester based villages on campus/ Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

A Bright, Strong and Light Future with Materials - TMT4850 NV Biofuels - a Solution or a Problem? - TKP4850 NV
Blue Planet: Ocean literacy for a more sustainable, healthier World - TBA4863 IV Food for the future - TMAT4850 NV
Haltenbanken Village - TPG4851 IV Materials Surfaces - Surface Materials - TMT4852 NV
Ocean Justice - AAR4923 AD Radio waves – perceived or real health threat? - TTT4851 IE
Saving the World is not Rocket Science - BI2098 NV Software for sustainable development and innovation - TDT4850 IE
Designing in Urban Natures - TPD4852 AD Solar and Storage – Digital Electrical Energy for Emerging Countries and Future Power Systems - TET4853 IE

 

Intensive villages on campus / Language of instruction: Norwegian

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Arkitektur for ikke-arkitekter - AAR4911 AD Arkitektur for helse - fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem - AAR4912 AD
Atferdsøkonomi - "Nudging" - SØK3801 ØK Bærekraftig innovasjon i industriklynge Arctic Cluster Team - TIØ4856 ØK
Bærekraftig utvikling i havet - DID3803 SU Empirisk etikk - HLS3802 MH
Energiutfordringer for en bærekraftig fremtid - TET4850 IE Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter - PED3804 SU
Forbedre din by - AAR4914 AD Fremtidens boliger og bomiljø - BEIT4013 ØK
Helse-Sikkerhet-Opplæring - MFEL4862 MH Inkludering i arbeidslivet - ISA3801 SU
Innovasjon i offentlig sektor: Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp? - ISA3800 SU Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi - MFEL4853 MH
Justismuseet - utstillingsformer og teknologi - TDT4855 IE Kommune 3.0, samskapningskommunene - SØK3800 ØK
Kommunikasjon - EIT3005 HF Media Literacy 2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur - PED3803 SU
Myke teknologier - TFY4852 NV Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens - SOS3800 SU
Skaping av fremtidens helsetjeneste - BEIT4012 ØK Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel - PED3800 SU
Skreddersydd biologi - Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten - BT3801 NV Tre for fremtiden - AAR4922 AD
Vekst og utvikling - Politikk og økonomi - POL3801 SU Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet - HLS3801 MH
Visuell helse - MFEL4856 MH

 

Intensive villages on campus / Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Become a change agent! Sustainable innovation through the use of entrepreneurial methods in different contexts TIØ4858 ØK Digital Medicine - MFEL4859 MH
Energy Transition - Thinking Green - BEIT4011 ØK Environmental communication and virtual reality - PSY3811 SU
Experimental investigation of human psychophysiology - PSY3813 SU Innovation in health care - MFEL4850 MH
Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the Media - POL3802 SU North by Northeast: A free Passage from Norway to China - AAR4918 AD
Root of all evil - MFEL4857 MH Science and fiction - MFEL4852 MH

 

 

Module based villages - only for students in the master's program Master of Education (MDID);

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Forbruk og avfall, fra lokale handlinger til global forståelse og handlingskompetanse - DID3801 SU Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet- DID3802 SU
Helse, aktivitet og livsmestring - DID3800 SU

Faculties:

AD = Faculty of Architecture and Design, MH = Faculty of Medicine and Health Sciences, HF = Faculty of Humanities, IE = Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, IV = Faculty of Engineering, NV = Faculty of Natural Sciences, SU = Faculty of Social and Educational Sciences, ØK = Faculty of Economics and Management

Semester based villages on campus. Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Autonomous Future - IMT4000 AD Visual Appearance reproduction using 3D printing techniques / Challenges and Opportunities - IMT4310 IE


Semester based virtual villages. Language of instruction: English or Norwegian 

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Faculties:

AD = Faculty of Architecture and Design, MH = Faculty of Medicine and Health Sciences, HF = Faculty of Humanities, IE = Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, IV = Faculty of Engineering, NV = Faculty of Natural Sciences, SU = Faculty of Social and Educational Sciences, ØK = Faculty of Economics and Management

Semester based villages on campus. Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Making money from waste - AM500218 ØK Oceanic Recreation - IE509118 IE
Sustainable value creation in Ocean Space - IP509118 IV


Semester based virtual villages. Language of instruction: English or Norwegian 

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Faculties:

AD = Faculty of Architecture and Design, MH = Faculty of Medicine and Health Sciences, HF = Faculty of Humanities, IE = Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, IV = Faculty of Engineering, NV = Faculty of Natural Sciences, SU = Faculty of Social and Educational Sciences, ØK = Faculty of Economics and Management

Semester based virtual villages. Language of instruction: English or Norwegian

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Digital Communities and welfare - IMT4016 IE Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Fortalt digitalt - EIT3014 HF Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE
Future jobs - AM500118 ØK Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV
Ny campus NTNU - TIØ4850 ØK Ocean Plastic Waste - TEP4854 IV
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Renewable hydrogen (RH2) for a cleaner and better society - TEP4853 IV
Sustainable factory of the Future - TØL4025 IV The personal genome - MFEL4851 MH

Infobox Choosing a village

Choosing a village

For practical information about how to enter details of your village wish list, see the Innsida page for EiT students.

What should I keep in mind before I register my wishes for my EiT village?

Choose villages with themes that spark your interest or curiosity. EiT can give you an opportunity to work with issues that inspire or fascinate you, and you can learn more about the village theme through your work with the project. To read about project work and village themes in EiT, click here.

Also explore villages with themes that seem to be outside your own discipline. Former students and teaching staff report that they would have liked greater interdisciplinarity in the villages. Students’ choice of a village is one of several factors that influence how interdisciplinary the villages are. If more students choose villages with themes that seem further away from their own fields, the interdisciplinarity of the villages may increase.

The village themes are often so complex that all disciplines at NTNU can contribute solutions, and EiT can be seen as an opportunity to apply your expertise to themes that you do not usually work with.