Villages 2020

Villages 2020

Here you will find information about the villages run in the 2020 spring-semester

Click on your student city to show more information about all the villages that are offered at your campus

Villages 2020

Semester based / Language of instruction: Norwegian

Village Name

Faculty

Village name

Faculty

Autoferge - TTK4851 IE Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena - MFEL4854 MH
Biomaterialer og helse - TMT4853 NV Betonginnovasjon - TKT4851 IV
Bærekraft - Studenter som endringsagenter - TIØ4857 ØK Bærekraftig prosessindustri - TKP4852 NV
Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon - BI2097 NV Digitale tvillinger - TDT4860 IE
Elektrifisering av norsk sokkel – grønn olje- og gassproduksjon - TET4854 IE Energiutfordringer for en bærekraftig fremtid - TET4850 IE
Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring - TBG4855 IV   IV
Forbruk - design - livsstil - EIT3006 HF Fortalt digitalt - EIT3014 HF
Fremtidens brukeropplevelser i en hverdag preget av digitalisering - TTM4850 IE Fremtidens læringsmiljøer - PED3802 SU
Global oppvarming - TMA4852 IE Grønn verdiskaping og samfunnsansvar - TIØ4853 ØK
Grønne bygg - BEIT4014 ØK Havbruk - teknologi på biologiens premisser - TMR4853 IV
Havromsteknologi - TMR4850 IV Hybrid modellering og analyse - TTK4853 IE
Idrettsteknologi - TBA4851 IV Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre verden - EIT3016 HF
Innovasjon for en bedre verden - TIØ4859 ØK Innovasjonskompetanse - Fremtidens kjernekompetanse - BEIT4010 ØK
Innovative idrettsanlegg - TBA4856 IV Innovativ bytransport - TBA4861 IV
IT-styring av moderne lastebiler - TDT4856 IE Kommersialisering av teknologi - TIØ4851 ØK
Lyd i hverdagen - Helsefremmede eller skadelig? - TTT4850 IE Maskinlæring - TTK4852 IE
MIA - Matematikk innen anvendelser - TMA4850 IE Miljøpåvirkning og helse - KJ2095 NV
Nanoteknologi: Små løsninger på store problemer - TFY4853 NV    
Prosjektlandsbyen - TIØ4850 ØK Punktlig og effektiv jernbane - TBA4853 IV
Romteknologi - TFE4850 IE SimsalaBIM - TBA4859 IV
Skaping av fremtidens helsetjeneste - BEIT4012 ØK Smart bygging - TBA4855 IV
Smart energibruk - TEP4851 IV Smarte byer som et komplekst system - TDT4857 IE
The Big Bang of Internet - TIØ4852 ØK Trivsel på ny campus - TPD4850 AD
Vannkraft for fremtiden - TEP4853 IV Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening - PED3801 SU
VR-landsbyen - TPG4850 IV Waterworld - Bærekraftig vannforsyning i utviklingsland - TVM4850 IV
Å skape fremtidens mat ved hjelp av biprodukter - TBT4850 NV    

Semester based / Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

A Bright, Strong and Light Future with Materials - TMT4850 NV Biofuels - a Solution or a Problem? - TKP4850 NV
Computer Vision - TTK4850 IE Haltenbanken Village - TPG4851 IV
Hydrogen in transportation for a safe and sustainable future - TPK4852 IV Materials Surfaces: Durability, Functionality, Appearance and Perception - TMT4852 NV
Nanomechanics - TKT4854 IV Radio waves – perceived or real health threat? - TTT4851 IE
Renewable energy management - TIØ4855 ØK Saving the World is not Rocket Science - BI2098 NV
Smart meters in buildings - TBA4860 IV Startup-Driven Social Innovation for Social Good - TDT4850 IE
Sustainable Energy and Society – Digital, Green Shift - TET4853 IE The personal genome - MFEL4851 MH

 

Intensive / Language of instruction: Norwegian

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Aluminium - for en lettere verden! - TFY4851 NV Arkitektur for helse: fremtidens smarte sykehus - AAR4912 AD
Atferdsøkonomi - SØK3801 ØK Digital formidling av fortiden - TDT4858 IE
Empirisk etikk - HLS3802 MH    
Fremtidens boliger og boligmiljø - BEIT4013 ØK Forbedre din by - AAR4914 AD
Helse-Sikkerhet-Opplæring - MFEL4862 MH Innovasjon i offentlig sektor: Skal det være slik at de som trenger det mest får minst hjelp? - ISA3800 SU
Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi - MFEL4853 MH Justismuseet – Utstillingsformer og teknologi - TDT4855 IE
Kommune 3.0, samskapningskommunene - SØK3800 ØK Kommunikasjon - EIT3005 HF
Kultur og næring - EIT3007 HF Myke teknologier - TFY4852 NV
Roten til alt ondt - MFEL4855 MH Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel - PED3800 SU
Sosiale løsninger mot antibiotikaresistens - SOS3800 SU Søvn og rytme - PSY3812 SU
Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov - MFEL4856 MH Vekst og utvikling - Politikk og økonomi - POL3801 SU
Velferdsteknologi for bærekraftig omsorg og inkludering i lokalsamfunnet - HLS3801 MH Vitenskap og fiksjon - MFEL4852 MH

 

Intensive / Language of instruction: English

Village name

Faculty

Village name

Faculty

Become a change agent! Sustainable innovation through the use of entrepreneurial methods in different contexts TIØ4858 ØK Digital Medicine - MFEL4859 MH
Energy Transition - Thinking Green - BEIT4011 ØK Environmental communication and virtual reality - PSY3811 SU
Experiments on Human Performance in Virtual Environments - PSY3813 SU Future of wood - AAR4922 AD
Innovation in health care - MFEL4850 MH    
Mediatization of Society: What the Media Do to Us and What We Do with the Media - POL3802 SU North by Northeast: A free Passage from Norway to China - AAR4918 AD
Visitors involvement in Cultural Heritage Preservation and Valorization - AAR4911 AD Traffic safety - a local and global problem - PSY3807 SU

 

 

Faculties:

AD = Faculty of Architecture and Design, MH = Faculty of Medicine and Health Sciences, HF = Faculty of Humanities, IE = Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, IV = Faculty of Engineering, NV = Faculty of Natural Sciences, SU = Faculty of Social and Educational Sciences, ØK = Faculty of Economics and Management

Semester-based / Language of instruction: Norwegian

Village Village supervisor(s) Faculty Course code
Framtidens folkehelsearbeid Geir V. Berg MH MFEL4861

Semester-based / Language of instruction: English

Village Village supervisor(s) Faculty Course code
Autonomus transport Terje Stafseng AD IMT4000
Digital Communities and welfare Basel Katt/Stewart Kowalski IE IMT4016
Sustainable factory of the Future Geir Ringen
Nina Tvenge
IV TØL4025

Faculties:

AD = Faculty of Architecture and Design, MH = Faculty of Medicine and Health Sciences, HF = Faculty of Humanities, IE = Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, IV = Faculty of Engineering, NV = Faculty of Natural Sciences, SU = Faculty of Social and Educational Sciences, ØK = Faculty of Economics and Management

Semester-based / Language of instruction: Norwegian

Village Village supervisor(s) Faculty Course code
Ocenaic Recreation Anders Ulstein IE IE509118
Sustainable value creation in Ocean Space Vilmar Æsøy
Børge Heggen Johansen
IV IP509118
Future jobs Bjørn Magne Hatlø ØK AM500118
Making money from waste Paula Rice
Richard Glavee-Geo
ØK AM500218

Infobox Choosing a village

Choosing a village

For practical information about how to enter details of your village wish list, see the Innsida page for EiT students.

What should I keep in mind before I register my wishes for my EiT village?

Choose villages with themes that spark your interest or curiosity. EiT can give you an opportunity to work with issues that inspire or fascinate you, and you can learn more about the village theme through your work with the project. To read about project work and village themes in EiT, click here.

Also explore villages with themes that seem to be outside your own discipline. Former students and teaching staff report that they would have liked greater interdisciplinarity in the villages. Students’ choice of a village is one of several factors that influence how interdisciplinary the villages are. If more students choose villages with themes that seem further away from their own fields, the interdisciplinarity of the villages may increase.

The village themes are often so complex that all disciplines at NTNU can contribute solutions, and EiT can be seen as an opportunity to apply your expertise to themes that you do not usually work with.