Background and activities

Academic interests: Didactics in English and foreign languages. Classroom research and school development. Use of digital media in school / professional digital competence. Writing as a key competence.

Background: 30 years of teaching experience as a second- and foreign language teacher in lower secondary school. Participation in several school development projects. Has had an active role in developing digital storytelling as an innovative pedagogical approach for engaged student learning in schools in Norway. Has also been active in promoting eTwinning; an initiative for school collaboration in Europe through the use of ICT. Has been working at NTNU since 2012, primarily  with subject didactics in English, but also with other academic and administrative tasks related to teacher education.

 

Teaching and supervision 2017/18:

 • Head of the professional courses for the 5-year teacher education study programme (8-13)
 • Course convenor/teacher for PPU4650 and PPU4651 (English didactics, part 1 and 2, for lektor programme)
 • Course convenor/teacher for PPU4241 (English didactics for full time students)
 • Academic coordinator for the 2-year Master's degree programme for Didactics in English and foreign languages
 • Supervision of MA-students in Didactics for English and foreign languages

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.

Part of book/report

 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2017) Case B. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2017) UHs erfaringer, læring og utfordringer i arbeidet med satsingen. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Lærerutdanning, nasjonale sentra og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Normann, Anita. (2015) Skriveoppgaver og skrivestøtte i fremmedspråk. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Normann, Anita. (2014) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig, ..." Om bruk av autentiske bildebøker for å jobbe med engelsk skriving på ungdomstrinnet. Vurdering av skriving.

Report/dissertation

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. 2017.

Others

 • Normann, Anita. (2017) English Through Entrepreneurship. Presentation of preliminary research findings in an Erasmus+ project. Partnerskapssamling i Erasmus+ prosjekt . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-14 - 2017-02-14.
 • Normann, Anita. (2017) Praksisendringer i engelsk skriving på ungdomstrinnet - hva forteller lærere etter skolens deltakelse i Ungdomstrinn i Utvikling?. Skriv!Les! 2017. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy. . Skrivesenteret og Lesesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Normann, Anita. (2017) Working with literature in English language learning. Erasmus+ partnerskapssamling . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-15 - 2017-02-15.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita. (2017) UiU - læring for alle. seminar for utviklingsveiledere . Utviklingsveiledere i Trondheim; Trondheim. 2017-06-07 - 2017-06-07.
 • Normann, Anita. (2015) Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen. LNU konferansen 2015 . Landslaget for norskundervisning; Tromsø. 2015-03-21 - 2015-03-21.
 • Normann, Anita. (2014) Digtale fortellinger som uttrykk i arbeid med tekstlesing. Lesedigg - den digitale lesehverdagen i barnehage og skole . Lesesenteret; Stavanger Forum. 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Normann, Anita. (2014) The reluctant writer - Utvikling av skrivekompetanse og skriveglede i engelskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram (Helse og oppvekst fag). Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO (FYR-prosjektet). . UDIR; Oslo. 2014-11-18 - 2014-11-18.
 • Normann, Anita. (2014) Å være skrivelærer - også i fremmedspråk. Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference 2014 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2014-06-12 - 2014-06-13.