Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.

Part of book/report

 • Normann, Anita. (2015) Skriveoppgaver og skrivestøtte i fremmedspråk. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Normann, Anita. (2014) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig, ..." Om bruk av autentiske bildebøker for å jobbe med engelsk skriving på ungdomstrinnet. Vurdering av skriving.

Report/dissertation

 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2016) Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer i den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet (1.mai, 2016). 2016.
 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2016) Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer i den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet (1.nov.2016). 2016.

Others

 • Normann, Anita. (2017) English Through Entrepreneurship. Presentation of preliminary research findings in an Erasmus+ project. Partnerskapssamling i Erasmus+ prosjekt . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-14 - 2017-02-14.
 • Normann, Anita. (2017) Working with literature in English language learning. Erasmus+ partnerskapssamling . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-15 - 2017-02-15.
 • Normann, Anita. (2015) Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen. LNU konferansen 2015 . Landslaget for norskundervisning; Tromsø. 2015-03-21 - 2015-03-21.
 • Normann, Anita. (2014) The reluctant writer - Utvikling av skrivekompetanse og skriveglede i engelskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram (Helse og oppvekst fag). Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO (FYR-prosjektet). . UDIR; Oslo. 2014-11-18 - 2014-11-18.
 • Normann, Anita. (2013) Digital storytelling. Utvikling av språkferdigheter gjennom produksjon av digitale fortellinger. Sørlandsk lærerstevne 2013 - paralellsesjon . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2013-10-18 - 2013-10-18.
 • Normann, Anita. (2013) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig". Bruk av autentisk barnelitteratur i engelsk lesing og skriving på ungdomstrinnet. Les! Skriv" 2013 . Lesesenteret & Skrivesenteret; Trondheim. 2013-05-07 - 2013-05-07.