Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Norsk 5-10. Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030951.
 • Sørensen, Ivar; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Norsk 5-10 Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-03095-1.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2015) Gode grøss : om skrekkfiksjon for og av barn. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215023397.
 • Larsen, Ann Sylvi; Larsen, Roald. (2002) Hodeløse menn og ihjelfrosne haikere : Levende sagntradisjon fra Nord-Norge. 2002. ISBN 8273890503.

Part of book/report

 • Larsen, Ann Sylvi. (2020) Forestillinger om krig, flukt og terror i narrativer fra 10. trinn. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Kjelaas, Irmelin; Kjørholt, Ingvild Hagen; Schofield, Daniel; Larsen, Ann Sylvi. (2020) Innledning. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 3. Fortelleteori. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 7. Fortellende prosa for barn og unge. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Føreord. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Innleiing. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2011) "Fin fortelling. Godt jobba:)" : om respons på norskfaglige tekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) Det skumle huset : Barns fascinasjon av skrekksjangeren - i lesing og skriving. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) «En delikat dromedar var fornøyd...»: Om fortelling som svar på oppgave? En casestudie fra 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.