Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Jølle, Lennart; Larsen, Ann Sylvi; Otnes, Hildegunn; Aa, Leiv Inge. (2021) Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215050980.
 • Horverak, May Olaug; Larsen, Ann Sylvi; Brujordet, Marit Opland; Torvatn, Anne Charlotte. (2020) Støttende skriveundervisning: En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 9788202374655.
 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Norsk 5-10. Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030951.
 • Sørensen, Ivar; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Norsk 5-10 Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-03095-1.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2015) Gode grøss : om skrekkfiksjon for og av barn. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215023397.
 • Larsen, Ann Sylvi; Larsen, Roald. (2002) Hodeløse menn og ihjelfrosne haikere : Levende sagntradisjon fra Nord-Norge. 2002. ISBN 8273890503.

Part of book/report

 • Myren-Svelstad, Per Esben; Larsen, Ann Sylvi. (2022) Folkedikting: eventyr og segner. Norsk 5 - 10. Litteraturboka, 2. utgave.
 • Aa, Leiv Inge; Jølle, Lennart; Otnes, Hildegunn; Larsen, Ann Sylvi. (2021) Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2020) Forestillinger om krig, flukt og terror i narrativer fra 10. trinn. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Kjelaas, Irmelin; Kjørholt, Ingvild Hagen; Schofield, Daniel; Larsen, Ann Sylvi. (2020) Innledning. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 3. Fortelleteori. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 7. Fortellende prosa for barn og unge. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Føreord. Norsk 5-10. Litteraturboka.