Background and activities

I am professor in Film Studies with a PhD from NTNU from 1996.

I have taught media studies/visual culture studies on bachelor level, but first and foremost film studies for bachelor and master students; film theory, film history and  the history and traditions of film studies.

Research interests

 • Film, Nation, Modernity
 • Norwegian film history
 • Silent film
 • Soap opera and Melodrama
 • Housewife films (commercials)
 • Women as protagonist
 • Women in Norwegian film production
 • Film history writing; theory and methodology

Projects

 • A National Theatre of Film; The company Norwegian Film A/S between 1964 -1980. The project is part of the broader study Norwegian Film A/S - a cultural history.
 • Women as protagonists in Norwegian film.

 

Teaching Areas

 • Film Studies; Theoretical and Methodological traditions
 • Film history, film as historical source
 • Film and nation building
 • Film and gender issues

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Myrstad, Anne Marit. (2010) Dumme menn og troll til kjærringer : hva husmødre fikk le av i de norske Husmorfilmene. Tidsskrift for kjønnsforskning. vol. 34 (4).
 • Myrstad, Anne Marit. (2007) Kristine, daugther of Valdres. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 11 (1).
 • Myrstad, Anne Marit. (2007) Lattervekkende inkompetanse: om en seiglivet maskulinitetsform på skjerm og lerret. Norsk Medietidsskrift. vol. 14 (3).
 • Myrstad, Anne Marit. (2005) "Du og jeg og husarbeidet. En diksusjon av Husmorfilmens konferansier". Nordicom Information. vol. 27 (1-2).
 • Myrstad, Anne Marit. (2003) You, Me and the Housework. Discussion of the Housewife film's Compère. Nordicom Review. vol. 25 (1-2).

Books

 • Myrstad, Anne Marit. (2012) Husmora i fokus : den norske husmorfilmen 1953-1972. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-24061,.
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred; Vanebo, Camilla. (2000) På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. 2000.
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. (1999) Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'. 1999. Arbeidsnotater fra Senter for kvinneforskning (1).
 • Myrstad, Anne Marit; Iversen, Gunnar; Solum, Ove. (1997) Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22716-2. Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie.
 • Myrstad, Anne Marit; Rasmussen, Terje. (1990) Historien & Mediene. 1990.

Part of book/report

 • Myrstad, Anne Marit. (2015) "Kvinnens plass"- mors yrkeskarriere som filmatisk konflikt. Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.
 • Myrstad, Anne Marit. (2013) Filmsensur og samfunnsmoral - tilfellet Fernanda Nissen. Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.
 • Myrstad, Anne Marit. (2013) Hjemløs? Kvinnekarakteren i 1960-tallets norske kunstfilm. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Myrstad, Anne Marit. (2011) Den gang Husmorfilmen fantes. Den andre norske filmhistorien.
 • Myrstad, Anne Marit. (2009) Filmhistorie som vitenskap, et filmhistoriografisk tilbakeblikk. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.
 • Gjelsvik, Anne; Myrstad, Anne Marit. (2008) "Filmens bilder av kvinner og menn". Filmanalytiske tradisjoner.
 • Myrstad, Anne Marit. (2008) Far From Heaven. Mellom tap og begjær, en amerikansk hustrus historie. Filmanalytiske tradisjoner.
 • Myrstad, Anne Marit. (2005) “Thrift and traces of work: On housewife films and sales talk”. Twentieth-century housewives. Meanings and Implications of unpaid work.
 • Myrstad, Anne Marit. (1997) Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Nærbilder.Artikler om norsk filmhistorie.

Report/dissertation

 • Andenæs, Ellen; Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. (1999) De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. 1999. Arbeidsnotat (-).