Background and activities

Associate Professor in the Sociology of Sport since 2008. Research interests: Commercialisation of sports, spectator cultures/audiences, cultural sociology, football supporters.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Hjelseth, Arve; Tjora, Aksel. (2020) Innspill og utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-02877-4.
 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Part of book/report

 • Hjelseth, Arve. (2019) Byen som museum: Turisme, autentisitet og byutvikling. Bysamfunn.
 • Hjelseth, Arve. (2019) Idrettssosiologi. Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis.
 • Hjelseth, Arve. (2019) Universitet, stat og marked. Universitetskamp.
 • Hjelseth, Arve. (2016) Finnes idrett i nord? En metaanalyse. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord.
 • Hjelseth, Arve. (2016) Frafall i ungdomsidretten - et overvurdert problem?. Ungdom og idrett.
 • Hjelseth, Arve. (2016) Idrettslaget som markør for lokalsamfunnsidentitet. Lokalsamfunn.
 • Hjelseth, Arve. (2015) Publikumskulturen i skiskyting og fotball. Kultursosiologisk forskning.
 • Hjelseth, Arve. (2015) Trenerrollen og mediene. Trenerroller.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.