Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050189. Skrifter (3).
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Trønderveven 2014. Tema: Trøndelag 1814. Pirforlaget AS. 2014. ISBN 978-82-8287-042-9.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Garberg, Ann Siri Hegseth; Lund, Arnstein; Pedersen, Susann Anett. (2013) Trønderveven 2013. Tema: Håndverk og småbedrifter. 2013. ISBN 978-82-90348-43-9.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Wale, Astrid; Lund, Arnstein; Garberg, Ann Siri Hegseth. (2012) Trønderveven. Årbok Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum. 2012. ISBN 978-82-90348-42-2.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2009) Trønderveven 2009. Tema: Samferdsel. 2009. ISBN 82-90348-40-1.
 • Bailey, Jennifer; Tiller, Rachel G.; Otterstad, Oddmund; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2008) Raudåte - redning eller ruin?. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2281-4.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2007) Kystlandskapet i endring - Tarva i Bjugn og Borgan i Vikna. 2007. ISBN 978-82-90348-36-1. Trønderveven : årbok (1).
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2007) Trønderveven. 2007. ISBN 978-82-90348-36-1.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2005) Reise i Sverige i 1838. Med kommentarar til den svenske nasjons moralske, politiske og økonomiske tilstand. Av Samuel Laing. Omsett av Kåre Snekkvik. 2005. ISBN 82-7083-312-6.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2004) Lokal og regional historie. Det Norske Samlaget. 2004.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2000) Tretter, ting og tillitsmenn. En undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. 2000. ISBN 82-7765-033-7. Skriftserie fra Historisk institutt.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen; Stalsberg, Anne. (1998) Ålen og ålbyggen. Allmenn bygdehistorie. 1998. ISBN 82-992961-3-7. Ålen og ålbyggen.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1997) Migrasjon i Norden. 1997. ISBN 82-992550-6-6.
 • Haarstad, Kjell; Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1996) Bønder, jord og rettigheter : rapport fra agrarhistorisk sy mposium. (Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 16). 1996. ISBN 82-7765-016-7.

Part of book/report

 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Materielle rammer for dagligliv og politisk aktivitet på bygdene rundt 1800. Trønderveven 2014. Tema: Trøndelag 1814.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Utne, Tormod. (2013) Brødrene Flaarønning - ein garva bedrift i snart 150 år. Trønderveven 2013. Tema: Håndverk og småbedrifter.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2012) Die Entwicklung der bäuerlichen Gemeinden in Norwegen. Adel und Bauern in der gesellschaft des Mittelalters. B6 in Studien und Texte zur geistes- und Sozialgeschieschte des Mittelalters.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2009) Agriculture and reindeer herding in Mid-Norway. Changing structures in the late nineteenth and early twentieth century. Markets and Agricultural Change in Europe from the 13th to the 20th Century.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2009) Det frivillige arbeidet i kulturminnevernet. Undervegs.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2006) Kystens kulturlandskap i Trøndelag. En tverrvitenskapelig til nærming til landskapforandring i et langt tidsperspektiv. Miljøhistoria øver gränser.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2005) Eit landskap i endring. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2005) Liv og levekår. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2005) Skogen og eiendomsrettens historie i Norge. Skovhistorie for fremtiden – muligheder og perspektiver.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2001) Lokalhistorie som kunnskapsleverandør i miljøvernet. Lokalhistorie ved millenniumsskiftet.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1999) Wald und Wiese. Gesetzbegung und Verwaltung der Allmende in Norwegen im 17. und 18. Jahrhundert. Dünger und Dynamit. Beiträge zur Umweltgeschichte Schleswig-Holsteins und Dänemarks.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1998) "Dynastier" i bygdesamfunnet. Slekt & lokalsamfunn.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1998) Individ, slekt og lokalsamfunn. Slekt & lokalsamfunn.

Report/dissertation

 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Berget, Karoline Bjørstad. (2012) Kvernsteinseksport fra Trondheim. 2012.
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2010) Læringsutbytte av kulturarv - Prestegårdslåna i Melhus som eksempel. 2010.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2003) Landskap og levemåte i små kystsamfunn: Tarva i Bjugn og Borgan i Vikna ca. 1865-2000. 2003. ISBN 82-7126-671-3. Rapport Botanisk Serie.
 • Hoffman, Kjell; Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2002) Fjellet som ressurs. 2002. ISBN 91-87276-09-7. Landsarkivet i Östersund. Forskningsrapporter (5).
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2000) Tretter, ting og tillitsmenn. En undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. 2000. ISBN 82-7765-033-7. Skriftserie fra Historisk institutt.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1999) Kultur i Norden. 1999. ISBN 82-992550-7-4.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen; Krogstad, Kjell. (1999) Historisk studie av utmarkas betydning økonomisk og sosialt innen Tågdalen naturreservat for Dalsegg-grenda i Øvre Surnadal. 1999. ISBN 82-7126-580-6. Rapport (2).
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (1997) Migrasjon i Norden. 1997. ISBN 82-992550-6-6.

Others

 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Innsamling av livsminne. Radiokontakten, NRK P1+ [Radio]. 2015-04-15.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Lokal- und Regionalgeschichte in den nordischen Ländern im Vergleich. Zwischen Region, Nation und Europa. Deutsche Landesgeschichte in europäisher Perspektive. . Inst. für Geschichtl. Landeskunde u. hist. Hilfswissensch.; Universität Tübingen. 2015-11-26 - 2015-11-28.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Minneinnsamlingar. KULMiST-seminar . Museene i Sør-Trøndelag og kulmi-programma; Trondheim. 2015-09-21.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Bygningsvern i landskapsvernområde. Nasjonalparkstyremøte . Nasjonalparkforvaltaren for Forollhogna; Storbekkøya museumsseter. 2014-06-13 - 2014-06-13.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Kulturminne i utmark - kulturen i naturen. Dybdahlsymposium . Kollegaer ved IHS; Trondheim. 2014-09-05 - 2014-09-05.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Materielle rammer for dagligliv og politisk aktivitet på tidlig 1800-tal. Jämt-trønderske historiedagar . Programkomiteen for Dei jämt-trønderske historiedagane; Inderøy. 2014-08-08 - 2014-08-10.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Natural and cultural heritage in the Røros district, Norway. UNESCO 1972, 2003 and 2005 conventions: Synergies for development, ”Using natural and cultural heritage in sustainable development”. . Universitetet i Bergen/Unesco Bergen; Bergen. 2014-03-23 - 2014-03-26.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Brødreskift, Audhild. (2013) Vedlikeheld lokalhistoria med rydningssaks og penn. Lokalhistorisk Magasin [Avis]. 2013-03-31.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2012) Livsminne som immateriell kulturarv. Opningsseminar for prosjektet Mange stemmer frå levde liv . Norsk folkemuseum og Landslaget for lokalhistorie; Norsk folkemuseum, Oslo. 2012-10-30 - 2012-10-30.
 • Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Austrheim, Gunnar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Stenvik, Lars Fredrik; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge. (2011) Long term land-use and landscape dynamics in Budalen. DYLAN konferanse . NTNU; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-25.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2011) Ein gjenstand i bruk - innsamling av immateriell kulturarv. Sør-Trøndelag Historielags jubileumsseminar . Sør-Trøndelag Historielag; Trondheim. 2011-10-01 - 2011-10-01.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2011) Kvalitativt intervju som metode. Minneseminar . Landslaget for lokalhistorie; Romerike folkehøgskole. 2011-05-27 - 2011-05-27.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2011) Resources and regimes in rural areas in Norway, c. 1650-1850. Histoire rurale et histoire environnementale en Europe du nord-ouest XIe - XIXe siècle/Rural history and environmental history in northwest Europe 14th - 19th century . Centre de Recherches Historiques de l'Ouest; Rennes. 2011-10-11 - 2011-10-11.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Daverdin, Marc. (2011) Management of change: Changes in land use and built up environment in Budalen conservation area during the 20th century. People and Nature in Mountains . DYLAN-prosjektet, NTNU Vitskapsmuseet; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-25.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Moser, Peter; Hoyle, Richard; Brassley, Paul; Orderud, Geir Inge; Tello, Enric. (2009) Landscapes, resources and rural societies, their changes and continuities. Final conference . COST A35 Progressore; Girona. 2009-09-07 - 2009-09-08.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2007) A historical perspective on management of land and resources in coastal societies. 10th European Heathland Workshop . Inst. for naturhistorie og Inst. for biologi, UiB; Rørvik m.fl.. 2007-06-24 - 2007-07-01.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2007) Agricultural specialisation and rural patterns of development - the Nordic contributions. Agricultural specialisation and rural patterns of development . COST A 35 - Progressore, Working Group 2; Rennes. 2007-06-14 - 2007-06-16.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2005) Allmenden als Ressourcenverwaltungsregime. Ein pre-industrielles Regime mit negativen Folgen für die Ressourcen-Situation und wirtschaftliche Entwicklung? Die gegenwärtige Debatte mit Gewicht auf der norwegischen Debatte c. 1820-1850. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft . Tore Iversen, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU; Kloster Frauenwörth, Fraueninsel im Chiemsee, Bayern. 2005-10-09 - 2005-10-11.
 • Berge, Erling; Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2004) History and Management Institutions for Forest and Pastures of Norway. Fifth European Social Science History Conference ; Berlin. 2004-03-24 - 2004-03-27.
 • Tretvik, Aud I. Mikkelsen. (2003) Exploitation of material and immaterial resources - complementarity between districts of Trøndelag (Mid-Norway) 1850-1920. Dealing with diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History . [Mangler data]; Praha. 2003-09-05.