Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan. (2018) Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-02980-1.
  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit. (2016) Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-01929-1.
  • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215019291.
  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-01929-1.
  • Traustadóttir, Rannveig; Ytterhus, Borgunn; Egilson, Snæfridur Thora; Berg, Berit. (2015) Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 978-1-137-03263-8.
  • Berg, Berit. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02060-0.
  • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
  • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise. (2011) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215018867.
  • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten. (2009) Eksil og livsløp. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01471-5.