Background and activities

Berit Bungum is employed at the Resource Centre for Education in Mathematics, Science and Technology.

Research

Berit Bungum works within physics and technology education. This include research on students' motivation for choosing to study science, illustrations in physics textbooks in a historical perspective, teaching of design and technology in compulsory school, and teaching of modern physics in upper secondary school in the project ReleQuant in collaboration with the University of Oslo and the National Centre for Science Education.

See ReleQuant.

 

Teaching

Teaching is within professional development for teachers in Science, Physics and Technology, as well as supervision of master and PhD students.

 

 

 

 
 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun. (2011) Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2011. ISBN 978-82-7634-878-1.
 • Bungum, Berit. (2011) In Memorial: Phil Scott 1953-2011. Nordic Studies in Science Education. vol. 7 (2).

2010

2009

2008

 • Bungum, Berit. (2008) Hva hadde Arkimedes i badekaret å bestille? Gjenskap eksperimentet for å avsløre den uærlige gullsmeden. Naturfag.
 • Bungum, Berit. (2008) Images of physics: an explorative study of the changing character of visual images in Norwegian physics textbooks. Nordic Studies in Science Education. vol. 4 (2).
 • Spilde, Ingrid; Christensen, Arnfinn; Bungum, Berit. (2008) GAIA 7. Naturfag for barnetrinnet. Elevbok. 2008. ISBN 978-82-05-38202-2.

2007

 • Bungum, Berit. (2007) Mekanisk teater. Naturfag.
 • Bungum, Berit. (2007) Teknologi og forskningslære: "Den unge skipsdesigneren" som prosjekt. Naturfag.
 • Rødseth, Silje; Bungum, Berit. (2007) Hvem er fysikkstudenten?. Fra Fysikkens Verden.

2006

2004

 • Bungum, Berit. (2004) Teknologi og Design i norsk skole: Faget som "ikke ble". Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 5.
 • Bungum, Berit. (2004) Teknologi og Design som fagområde i grunnskolen: Eksempler på innhold og arbeidsmåter. Faglig-pedagogisk dag 2004 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2004-01-05 - 2004-01-05.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel; Ulvik, Marit. (2004) Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. NARST Conference, 2004 ; Vancouver. 2004-04-01 - 2004-04-03.

2003

 • Jorde, Doris; Bungum, Berit. (2003) Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. 2003. ISBN 82-05-31477-2.
 • Rossing, Nils Kristian; Stefansson, Thórarinn; Bungum, Berit. (2003) Elektronikk for skolen. 2003. ISBN 82-7923026-2.
 • Bungum, Berit. (2003) Teknologi - naturvitenskapens uekte barn? En slektsgranskning med undervisningsmessige konsekvenser. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.