Background and activities

Elin Angelo (PhD) is professor of music education at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU),  where she teaches undergraduate and graduate courses on music and arts education, and research courses in philosophy of science and methodology. She is one of the founders and the elected chair of the Norwegian Network for Music and Art School Research, and lead from 2015-2017 the national project within this field, IRISforsk, with researchers from music education, teacher education, school leadership and school development. She leads from 2018 the research network  Music Teacher Education in Development (MiU), is part of the research group in the international project Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education, the research group Music, Technology and Education (MusTed) and Arts Education in Cooperation (KiS). Her work has been published in Action, Criticism and Theory for Music Education, International Journal for Community Music, Nordic Research in Music Education Yearbook, The Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge and in the Journal for Research in Arts and Sports Education. She is part of the editorial team in European Journal of Philosophy in Arts Education and in Journal for Research in Arts and Sports Education. Prior to her university teaching, Angelo taught in the music and art school, community music, kindergarten, compulsory school and upper secondary school, and has been employed as a professional saxopohonist in military bands, symphonic orchestra and in freelance projects. She holds degrees from the Norwegian Academy of Music, the Arctic University of Norway and the Norwegian University of Science and Technology.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
 • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.

2013

2012

2011

 • Angelo, Elin. (2011) Allmenn musikkdidaktikk finnes ikke. Eller?. Konferanse, nettverk for kulturskolerelatert forskning . NMH/ Norsk kulturskoleråd; Oslo, NMH. 2011-03-23 - 2011-03-23.
 • Angelo, Elin. (2011) Instrumentalpedagog og brobygger mellom utøving, kulturdeltakelse og pedagogisk virksomhet/ En musikklærers profesjonsforståelse. NAFOL nasjonal konferanse . NAFOL / Høgskolen i Bergen; Bergen. 2011-10-09 - 2011-10-09.
 • Angelo, Elin. (2011) Music Education as Dialogue Between the Outer and the Inner / A Jazz Pedagogues Philosophy of Work http://ir.lib.uwo.ca/lme/May30/Program/26/. Leading Music Education Conference . The University of Western Ontario, Canada; The University of Western Ontario,. 2011-05-28 - 2011-05-31.

2010

 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Essence or Structure? which insights can a heideggerian perspective provide, compared to a foucaultian perspective, in research of music education?. NNMPF konferanse 2010 . Nordic Network for Research in Music Education; Malmö. 2010-04-21 - 2010-04-23.

2009

 • Aalberg, Elin Angelo. (2009) Om kulturskolenes kompetansebehov. Ledersamling, Norsk kulturskoleråd . Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag; Inderøya. 2009-11-27 - 2009-11-27.
 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2009) Skapende læring i norsk og musikk - Sprusikk. Utdanning. vol. 11.

2008

 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Det er en kunst å være god lærer. Derfor må kunstfag være en kjerne i lærerutdanningen http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____18148.aspx. Utdanning.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Kunstskapsskolen. Kulturtrøkk.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Kunstskapsskolen. Publisert i adresseavisa 24.sept 2008. http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article1158024.ece. Adresseavisen.
 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2008) Språk + musikk = Sprusikk. GLSM, Grunnleggende læring i et språkstimulerende miljø http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=874450.

2007

 • Aalberg, Elin Angelo. (2007) Stemmen danser, kroppen synger. Om å være tilstede i egen musikkundervisning. Medlemsbrev (Foreningen Musikk fra livets begynnelse).

2006

 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2006) Sprusikk - språkstimulering gjennom fagene norsk og musikk. Barnehagefolk.
 • Aalberg, Elin Angelo; Sæther, Morten. (2006) Barnet og musikken, innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=679885. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 9788215006703.

2004

 • Aalberg, Elin Angelo; Grong, Birgitte; Hovstein Olsen, Wenche. (2004) Blanda drops for nye musikanter. Lærestoff med veiledning for musikkundervsining i korps, kulturskole, barnehage, skole mm. 2004.

2003

 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) Hva trengs av en god kulturskolelærer?. Arabesk. vol. 3.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) Musikkundervisning - enfoldig lykke i dur og moll?. Musikk kultur.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) kultur i barnehagen. Musikk kultur.

2002

2000

 • Aalberg, Elin Angelo. (2000) Om nyutdannede musikkskolelæreres didaktiske beredskap. Hovedoppgave i Musikkpedagogikk hovedfag, NMH/ HiTø. 2000.