Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Books

Report/dissertation

 • Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2012) Fra sans og samling. Rapport med planer, dreiebok, faglig innhold og tekster til utstilling ved Vitenskapsmuseet. 2012.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2010) Dreiebok, Kunnskapslarm Fra Noas Ark til dobbel helix. 2010.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Cyvin, Øylov Emma; Johansen, Stein Olle; Sandbakk, Elin. (2009) Jubileumsutstilling 2010, masterplan. Vitenskap gjennom 250 år. Fra Noas ark til Dobbel helix. 2009.
 • Steffensen, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit. (2008) Arbeidsrapport 2 fra arbeidsutvalget for jubileumsutstillingen 2010, Vitenskap i 250 år. 2008.

Others

 • Fremstad, Eli; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit. (2013) Fotoutstilling av bilder tatt av Eli Fremstad, brukt i bokverket "Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements". Akademika forlag 2013. Utstilling og boklansering [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2013-03-01 - 2013-06-05.
 • Sandbakk, Elin. (2013) Bruk av digitale medier og presentasjon av spillprosjekt i utstillinger. Foredrag og omvisning for studenter fra Experience & Event Design ved Westerdals høyskole . NTNU Vitenskapsmuseet; 2013-02-19 - 2013-02-19.
 • Sørumgård, Marit; Rossing, Nils Kristian; Sandbakk, Elin; Kulhawczuk, Martin; Lindø, Eili; Cyvin, Øylov Emma; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge; Rødseth, Silje. (2013) Imaginary, interaktiv matematikk. Utstilling og matematikkverksted [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Vitensenteret i Trondheim; Trondheim. 2013-11-15 - 2014-03-30.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Risvaag, Jon Anders; Fremstad, Eli; Prestø, Tommy; Stalsberg, Anne; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma. (2012) Afghanistan - Norge, NTNU Vitenskapsmuseets supplement. Lokalt bidrag til vandreutstillingen Afghanistan, den gjemte historien [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2012-05-10 - 2012-10-02.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin. (2012) NTNU Vitenskapmuseet,Høstprogram 2012.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin. (2012) NTNU Vitenskapmuseet,Vårprogram 2012.
 • Rosvold, Jørgen; Gätzschmann, Per; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2012) Moskus i Norge. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2012-10-16.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Thingstad, Per Gustav; Rosvold, Jørgen; Gätzschmann, Per; Sørumgård, Marit; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2012) Naturens byggmestre - variasjoner av fuglereir og andre dyreboliger. Temautstilling i tilknytning til "Urbane dyr" [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2012-03-01 - 2013-07-01.
 • Aagaard, Kaare; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2011) Mnemosynesommerfugl, utstilling sammen med vandreutstilling Insekter i faresonen. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2011-03-17.
 • Dolmen, Dag; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2011) Sjeldne øyenstikkere i Trøndelag. Vandreutstilling om rødlistete insekter [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2011-03-11.
 • Risvaag, Jon Anders; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Fastner, Jørgen; Thingstad, Britt Eli; Gätzschmann, Per; Pedersen, Ole Bjørn; Aasvang, Torbjørn; Rokne, Arnfinn Stendahl; Ramstad, Sissel; Eidstumoe, Frank; Wijgård, Ellen; Palmer Johansen, Bertil; Drake, Allison. (2011) Bank på hellig grunn. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Sparebank1 SMN; Trondheim. 2011-06-15.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Brattli, Terje; Ekrem, Torbjørn; Lorentzen, Lisa; Rossing, Nils Kristian; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eidstumo, Frank; Magnusson, Jan Inge; Gätzschmann, Per; Knowles, Jonathan; Bongard, Terje. (2010) Vitskap og sanning. Kunnskapslarm [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2010-12-31.
 • Berglund, Birgitta; Stalsberg, Anne; Henriksen, Merete Moe; Airola, Leena Aulikki; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Grønnesby, Geir; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Aagaard, Kaare; Ekrem, Torbjørn; Bakken, Torkild; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Pawel, Daniela; Rokne, Arnfinn Stendahl; Perlikova, Zdenka. (2010) Fra Noas ark til dobbel helix. Delutstilling i NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling KUNNSKAPSLARM. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2010-12-31.
 • Callanan, Martin Eugene; Farbregd, Oddmunn; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Airola, Leena Aulikki; Perlikova, Zdenka. (2010) Snøfonnenes hemmeligheter. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-10-05 - 2010-12-17.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2010) Askeregn over Trondheim. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-05-12 - 2010-12-31.
 • Jørgensen, Guro; Ekrem, Torbjørn; Stenøien, Hans K.; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Romulslie, Rita Irene; Jahnsen, Eirik; Airola, Leena Aulikki. (2010) Slektstreff. KUNNSKAPSLARM 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2010-03-12.
 • Risvaag, Jon Anders; Lohne, Otto; Ulseth, Pål; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Perlik, Dusan. (2010) Myntverkstedet i Erkebispegården. Utstilling i Erkebispegården, Trondheim [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-11-13.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Skoglund, Fredrik; Ødegård, Mona; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Romulslie, Rita Irene. (2010) Dybdykk - delutstilling, NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling 2010 Kunskapslarm. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-03-11 - 2010-12-31.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin. (2010) Kunnskapslarm 2010 Høstprogram.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin. (2010) Kunnskapslarm 2010 Vårprogram.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne; Skotland, Christer Heen; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Ødegården, Mona; Sandbakk, Elin; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie. (2010) Forskning og framtid. Forskning og framtid [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-11-15.
 • Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin. (2010) NTNU i hundre: Klart for nye blikk på gamle skatter. Universitetsavisa [Internett]. 2010-09-06.
 • Sørumgård, Marit; Ødegården, Mona; Noach, Kerstin Gjesdahl; Ekroll, Øystein; Sandbakk, Elin; Indergaard, Mentz Petter; Nordal, Ola. (2010) 100 skapende år. NTNUs Jubileumsutstilling 2010, utsmykning i Hovedbygningen, Gløshaugen. NTNU Jubileum 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU; Gløshaugen, Trondheim. 2010-09-01.
 • Andersen, Reidar; Ekrem, Torbjørn; Stenøien, Hans K.; Gatzschmann, Per; Thingstad, Per Gustav; Aagaard, Kaare; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2009) Evig Unge Darwin. Utstilling knyttet til Darwinåret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2009-02-12 - 2009-12-01.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin. (2009) Utstillingskatalog til fotoutstillingen ”Nasjonen lever når kulturen lever!”.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2009) Biofoto Midt-Norge 30 år, jubileumsutstilling. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Biofoto Midt-Norge; Suhmhuset. 2009-08-27 - 2010-01-05.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2009) Livets begynnelse - Vandreutstilling fra IKM. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2009-06-09 - 2009-10-31.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2009) Faglig presentasjon av utstillingsteknikker for elever fra Gerhard Schønning vgs,. Faglig presentasjon med omvisning i Nansenutstillingen [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2009-01-20 - 2009-01-20.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2009) Landskap i endring - Vandreutstilling fra Norsk institutt for skog og landskap i endring. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; NTNU Vitenskapsmuseet. 2009-03-08 - 2009-05-12.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Gatzschmann, Per. (2009) Doudji - Vandreutstilling fra Vàrjjat Sami Musea, med supplering av preparater fra egne samlinger. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2009-10-16 - 2009-12-31.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sørumgård, Marit. (2009) Faglig presentasjon av utstillingsteknikker for elever fra Gerhard Schønning skole. Faglig presentasjon med omvisning i Nansenutstillingen [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2009-03-24 - 2009-03-24.
 • Sandbakk, Elin; Christophersen, Axel. (2009) Utstillingskatalog til utstillingen Da ming - Et kinesisk bylandskap i endring.
 • Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2009) Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete Dienststelle Trondheim. Hurtigutstilling. Hurtigutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet;; Suhmhuset. 2009-12-10 - 2009-12-20.
 • Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2009) Skifte av ytre kjønnskarakterer hos storfugl og fasan. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2009-05-01 - 2009-12-15.
 • Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2009) Stopleleivraket. En utstilling om et 1700-talls forlis i Stopleleia, Hustadvika. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2009-09-10 - 2014-09-10.
 • Sørumgård, Marit; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Larsen, Eiliv; Haug, Anne; Cyvin, Øylov Emma; Gatzschmann, Per. (2009) Sciencepub. Polaråret, temporær utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2009-03-29 - 2009-07-01.
 • Bakken, Torkild; Sylvester, Morten; Pedersen, Solbjørg; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Stålspets, Lisa. (2008) Den store Havfrue - Blekksprut en kamuflasjemester. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-27.
 • Berglund, Birgitta; Airola, Leena Aulikki; Sandbakk, Elin. (2008) Alstahaug på Helgeland. Museumssøndag [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-11-09 - 2008-11-09.
 • Birgisdottir, Brynja Bjork; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin. (2008) Jól før jul, igjen. Jól før jul [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-11-27 - 2009-01-01.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2008) Kringkasting - maleri av Børge Kjeldstad. Maleriutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og DKNVS; NTNU Vitenskapsmuseet. 2008-10-02 - 2008-11-03.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Gatzschmann, Per; Dahl, Kari. (2008) Mot naturens orden - Vandreutstilling fra UIO, med supplering fra egne samlinger. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-06-05 - 2008-09-30.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) Presentasjon av planlegging, design og produksjon av utstillingen "Døden eller Grønlands vestkyst". Faglig møte med Vitensenteret . NTNU Vitenskapsmuseet; 2008-03-13.
 • Jenssen, Bjørn Munro; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Gatzschmann, Per; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) "Overlever isbjørnen klimaendringene?" Presentasjon av forskningsprosjektet BearHealth i forb.m. utstillingen "Døden eller Grønlands vestkyst". Korttidsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2008-09-27 - 2009-01-31.
 • Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Dahl, Kari. (2008) Verdens minste mynter. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-11-02.
 • Rosvold, Jørgen; Hjermann, Madli; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl; Båtnes, Anna Solvang. (2008) Isbjørn og klima. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Dahl, Kari. (2008) Fotoutstillingen: Døden eller Grønlands vestkyst. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2008-09-25 - 2008-09-26.
 • Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) Faglig presentasjon av det utstillingstekniske arbeidet i utstillingen Døden eller Grønnlands vestkyst. Foredrag med omvisning . NTNU Vitenskapsmuseet; 2008-04-24 - 2008-04-24.
 • Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Cyvin, Øylov Emma. (2008) Utstillingsteknisk presentasjon av arbeidet med utstillingen Døden eller Grønnlands vestkyst. Foredrag med omvisning . NTNU Vitenskapsmuseet; 2008-10-31 - 2008-10-31.
 • Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin; Alsli, Lise Marian; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) Prøv deg som arkeolog - delta i utgravingen av et skjelett. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Thingstad, Per Gustav; Gatzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2008) Viltkollisjoner. Korttidsutstilling Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-10-01 - 2009-03-01.
 • Thingstad, Per Gustav; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Steffensen, Morten. (2008) Presentasjon av vinnerne i fotokonkurranse for grunnskole og videregående skole - tema Nidelva. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-01-17.
 • Thun, Terje; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2008) Utfør din egen datering. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Tuddenham, David; Thingstad, Britt Eli; Sørumgård, Marit; Andersen, Reidar; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Fastner, Jørgen; Rokne, Arnfinn Stendahl; Steffensen, Morten; Gatzschmann, Per. (2008) Døden eller Grønlands vestkyst Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon 1888-89 Det internasjonale polaråret 2007-08. Utstilling og aktiviteter [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-02-15 - 2010-12-31.
 • Ulstein, Kristen; Sørumgård, Marit; Cyvin, Øylov Emma; Gatzschmann, Per; Sandbakk, Elin. (2008) Polaråret 2007-2008. utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-02-15 - 2008-12-31.
 • Guldahl, Ane Senstad; Sandbakk, Elin. (2007) Gamlehagen (informasjonsfolder). NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2007.
 • Hassel, Kristian; Guldahl, Ane Senstad; Aagaard, Kaare; Skjelbakken, Roger; Gatzschmann, Per; Bakken, Torkild; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Cyvin, Øylov Emma; Øien, Dag-Inge. (2007) Carl von Linné 300 år. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2007-05-23.
 • Overskaug, Kristian; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Pedersen, Solbjørg; Cyvin, Øylov Emma; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank. (2007) Stand på forskningstorget. Stand på Forskningstorget [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Torget i Trondheim. 2007-09-28 - 2007-09-29.
 • Thingstad, Britt Eli; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Beverfjord, Aud. (2007) Zuluenes fantastiske perlearbeider. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU; Vitenskapsmuseet. 2007-01-12.
 • Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Sandbakk, Elin; Fastner, Jørgen; Gatzschmann, Per; Sørumgård, Marit; Eidstumo, Frank; Aspen, Harald; Li, Bård. (2007) Etiopia - en gammel kulturnasjon. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2007-06-01.
 • Thingstad, Per Gustav; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Gatzschmann, Per. (2007) Månedens objekt, Rødlista. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2007-02-15 - 2007-05-15.
 • Viken, Åslaug; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Ødegården, Mona; Eidstumo, Frank; Gatzschmann, Per. (2007) Månedens objekt, Svartelista. Utstiiling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . VM; 2007-06-01 - 2008-01-01.
 • Aune, Egil Ingvar; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2006) Lauvtrea om vinteren. Månadens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; NTNU, Vitskapsmuseet. 2006-02-01 - 2006-03-31.
 • Fremstad, Eli; Guldahl, Ane Senstad; Ramfjord, Hallvard; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2006) Pollen og allergi. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2006-06-20 - 2006-08-07.
 • Fremstad, Eli; Guldahl, Ane Senstad; Rokne, Arnfinn; Sandbakk, Elin. (2006) Livets arkiv. Bevaring av genressurser. Korttidsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2006-11-23 - 2007-04-01.
 • Fremstad, Eli; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2006) Kjenner du kornartene?. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2006-08-15 - 2007-01-31.
 • Grønnesby, Geir; Sylvester, Morten; Sognnes, Kalle; Rønne, Preben; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn; Fastner, Jørgen. (2006) Bronsealderen i Midt-Norge. Det 10. nordiske bronsealdersymposium [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU; Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2006-10-04.
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond; Cyvin, Øylov; Sandbakk, Elin; Airola, Leena Aulikki. (2006) Utstilling om hellerfunnet i Rauma i Møre og Romsdal. Huler og hellere og deres mange hemmeligheter [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, Vitenskapsmuseet, SAK og SF; Vitenskapsmuseet. 2006-01-13 - 2006-03-01.
 • Hogstad, Olav; Thingstad, Per Gustav; Gatzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2006) Insektetere og flaggermus. Systematikkutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Seksjon for naturhistorie, Vitenskapsmuseet; Vitenskapsmuseet. 2006-12-18.
 • Thingstad, Per Gustav; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Gatzschmann, Per. (2006) Gåsetrekk og fugleinfluensa. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; NTNU, Vitenskapsmuseet. 2006-04-06 - 2006-06-01.
 • Thingstad, Per Gustav; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Pedersen, Solbjørg. (2006) Telemetribruk på dyr: Muligheter og etiske utfordringer. Stand på Forskerdagene [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Tuddenham, David; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2006) Kristiansund havn- et marinarkeologisk skattkammer. Månedens objekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; NTNU-Vitenskapsmuseet. 2006-03-14 - 2006-04-14.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Sørumgård, Marit. (2005) Xi'an - en by i Kina 1997-2005. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Vitenskapsmuseet, Suhmhuset - Cafe Magasinet,. 2005-11-11 - 2006-03-09.
 • Dolmen, Dag; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2005) Vår i froskedammen (tekst og akvarium med klekkende froskegg/ rumpetroll/ småfrosk). Månedens objekt, NTNU Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2005-05-02 - 2005-05-31.
 • Guldahl, Ane Senstad; Hogstad, Olav; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Gatzschmann, Per. (2005) Frøspredning og hamstring. Korttidsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2005-09-15 - 2005-12-31.
 • Holt, Gunnar; Cyvin, Øylov; Sandbakk, Elin. (2005) "Hanens År 2005", en utstilling om tradisjonen. Utstilling i Foajeen [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2005-02-10 - 2005-05-01.
 • Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin. (2005) Hanen i undervisninga. http://www.ntnu.no/vmuseet/formidling/hanen2 [Internett]. 2005-02-01.
 • Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin. (2005) Keiserens musikalske røtter. http://www.ntnu.no/vmuseet/formidling/kinamappe/musikalske [Internett]. 2005-09-18.
 • Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin. (2005) Keiserens slott var det praktfulleste i verden. http://www.ntnu.no/vmuseet/formidling/kinamappe [Internett]. 2005-09-18.
 • Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin. (2005) Sjarmtrollet fra bambusskogene. http://www.ntnu.no/vmuseet/formidling/kinamappe/sjarm [Internett]. 2005-09-18.
 • Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin. (2005) År 2005 er Hanens År. http://www.ntnu.no/vmuseet/formidling/hanen [Internett]. 2005-02-01.
 • Såstad, Sigurd M.; Sneli, Jon-Arne; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2005) Koraller og kalkalger. Korttidsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2005-10-25 - 2005-12-31.
 • Thingstad, Per Gustav; Overskaug, Kristian; Sandbakk, Elin. (2005) Langveisfarende gjest fra øst. Stand på Forskningstorget [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2005-09-23 - 2005-09-24.
 • Tuddenham, David; Petersen, Anna; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2005) Hvordan kom keramikken til Trondheim. temautstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU og NIKU; Vitenskapsmuseet. 2005-04-20 - 2005-10-30.
 • Grønnesby, Geir; Rokne, Arnfinn; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Airola, Leena Aulikki. (2005) Graver i veien - langs E6 fra bronsealder til vikingtid. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2005-09-18 - 2007-01-31.
 • Grønnesby, Geir; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Cyvin, Øylov Emma. (2004) "Graver i veien - langs E6 fra bronsealder til vikingtid". Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet; Egge museum, Steinkjer. 2004-07-16 - 2004-10-01.
 • Sørumgård, Marit; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Farbregd, Oddmunn. (2004) Ötzi, mannen fra isen. Steinaldermannen fra Bolzano i Italia. Temporær utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2004-02-04 - 2004-03-31.
 • Thingstad, Per Gustav; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Guldahl, Ane Senstad; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian. (2004) Fra dødlige dinosaurer til oljealderen. Stand på Forskningstorget [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU; Torget i Trondheim. 2004-09-17 - 2004-09-18.
 • Thingstad, Per Gustav; Sørumgård, Marit; Dolmen, Dag; Fremstad, Eli; Hagen, Dagmar; Solem, John Olai; Mørk, Atle; Krill, Allan George; Smelror, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2004) Fra dødelige dinosaurer til oljealderen. Naturfaglig utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU, VM; Vitenskapsmuseet. 2004-09-04 - 2004-12-30.
 • Sørumgård, Marit; Ramstad, Sissel; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Stalsberg, Anne; Fastner, Jørgen. (2004) Kirkeruinen under Sparebanken i Søndre gate 4. Arkeologisk utstilling, fast [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Sparebanken Midt-Norge; Trondheim. 2004-05-05.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Haug, Anne; Airola, Leena; Airola, Leena Aulikki. (2003) Husfrua på Vike. Korttids utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2003-12-09 - 2004-04-14.
 • Risvaag, Jon Anders; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Christophersen, Axel. (2003) Posthusfunnet. Posthusfunnet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2003-01-28 - 2003-02-28.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Risvaag, Jon Anders. (2002) Men var de verdt det?. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Fokus Bank, Trondheim. 2002-11-15.
 • Risvaag, Jon Anders; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2002) Kinesiske betalingsmidler. Numismatiske temautstillinger [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2002-06-11 - 2002-10-11.
 • Risvaag, Jon Anders; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Kilger, Christoph Carl L. (2001) Skattefunnet fra Sandsaune i Verdal. Numismatiske temautstillinger [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2001-12-01 - 2002-05-10.
 • Hogstad, Olav; Fremstad, Eli; Koksvik, Jan Ivar; Dolmen, Dag; Solem, John Olai; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Gatzschmann, Per. (2000) Flora og fauna i endring. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2000-02-15.
 • Risvaag, Jon Anders; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin. (2000) Arne E. Holms gave. Numismatiske temautstillinger [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2000-03-17 - 2001-10-08.