Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Others

  • Granviken, Fredrik; Aasdahl, Lene; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Evensen, Kari Anne Indredavik; Vasseljen, Ottar. (2022) Behandlingsforløp for muskelskjelettplager. Diagnoser og fenotyper. Fysioterapikongressen 2022 ; 2022-03-17 - 2022-03-19.
  • Granviken, Fredrik; Evensen, Kari Anne Indredavik; Myhre, Gard; Meisingset, Ingebrigt. (2022) Hvordan går det med pasienter som prioriteres ulikt?. Fysioterapikongressen 2022 ; 2022-03-17.
  • Granviken, Fredrik; Vasseljen, Ottar; Bach, Kerstin; Jaiswal, Amar; Bones, Anita Formo; Meisingset, Ingebrigt. (2022) Personalized physiotherapy treatment for musculoskeletal disorders (SupportPrim). Regional digital forskningskonferanse i Helse Midt-Norge 2022 . Helse Midt-Norge; 2022-02-09 - 2022-02-09.
  • Granviken, Fredrik; Aasdahl, Lene; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Evensen, Kari Anne Indredavik; Vasseljen, Ottar. (2021) Behandlingsforløp innen vanlige muskelskjelettplager for diagnoser versus prognostiske fenotyper. 10. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjelletthelse 2021 ; 2021-11-04 - 2021-11-05.
  • Granviken, Fredrik; Aasdahl, Lene; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Evensen, Kari Anne Indredavik; Vasseljen, Ottar. (2021) Diagnosis or prognostic phenotypes? Recovery trajectories in musculoskeletal disorders. Back and neck pain forum ; 2021-11-11 - 2021-11-13.
  • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Vasseljen, Ottar; Granviken, Fredrik; Bones, Anita; Vada, Bjørg; Brauten, Lise; Myhre, Gard; Hansen, Anne-Elisabeth; Blaker, Irma Brandeggen; Karlsen, Ragnhild; Thielemann, Marit; Vøllestad, Nina Køpke. (2018) Hvem får oppfølging av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Fysioterapikongressen 2018 ; 2018-02-14 - 2018-02-14.