Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Grønnesby, Geir; Brattli, Terje; Ystgaard, Ingrid; Ellingsen, Ellen J. Grav; Beverfjord, Aud. (2012) Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2937-0. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (8).
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Det 10. nordiske bronsealdersymposium 5.-8. oktober 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2393-4. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (6).

Part of book/report

  • Grønnesby, Geir. (2016) HOT ROCKS! BEER BREWING ON VIKING AND MEDIEVAL AGE FARMS IN TRØNDELAG. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..
  • Grønnesby, Geir. (2015) Jernalderens bosetning i Trøndelag. Dalemfunnet.
  • Grønnesby, Geir. (2012) Introduksjon. Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer.
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Forord. Det 10. nordiske bronsealdersymposium. Trondheim 5.-8. okt. 2006.
  • Grønnesby, Geir. (2006) Helleristningene på Tessem, Beitstad, Nord-Trøndelag - som del av en muntlig kunnskapsoverføring. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen.

Report/dissertation

  • Aspvik, Mats Hansen; Ellingsen, Ellen J. Grav; Grønnesby, Geir. (2021) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2021:3. Utgraving av skjelettgrav fra folkevandringstid, Nygården, Ørland, Trøndelag. 2021. ISBN 978-82-8322-257-9. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2021/3).