Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

  • Solvold, Grete Irene. (2016) Frem fra glemselen - Vassdragsundersøkelsene i Rana og Hemnes 1960-69. Spor.
  • Solvold, Grete Irene. (2013) Langveis kontakter. Spor.

Report/dissertation

  • Solvold, Grete Irene. (2007) Mellom kyst og høyfjell. En analyse av steinartefakter fra midtnorske skogsområder. 2007.

Others

  • Solvold, Grete Irene. (2016) De arkeologiske undersøkelsene i Rana og Hemnes på 1960-tallet - Et lite dykk i materialet. Foredrag på Årsmøtet i Rana Historielag . Rana Historielag; Mo i Rana. 2016-03-30 - 2016-03-30.
  • Solvold, Grete Irene. (2015) Ranamaterialet - En revisjon av vassdragsundersøkelsene i Rana og Hemnes 1960-1969. Revitaprosjektets avslutningsseminar . NTNU Vitenskapsmuseet, Revita.; NTNU Vitenskapsmuseet. 2015-11-26 - 2015-11-26.
  • Solvold, Grete Irene. (2009) Materialkurs - Steinalder. Seminar i FANT . Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondhei; Trondheim. 2009-10-16 - 2009-10-16.