Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

 • Solvold, Grete Irene. (2019) The pottery at Vik in the early Iron Age. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..

Report/dissertation

 • Hyttebakk, Vegar Marius Thorsen; Krag, Eivind Magnus Færøy; Svendsen, Monica; Solvold, Grete Irene; Sauvage, Raymond; Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2021) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2021:1. Arkeologisk undersøkelse av røysfelt på Norvik, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 2021. ISBN 978-82-8322-255-5. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2021/1).
 • James, Michael Aravinthan; Solvold, Grete Irene. (2021) Arkeologisk undersøkelse på Litløya, Flatanger kommune, Trøndelag. 2021.
 • Solvold, Grete Irene. (2021) Undersøkelse av skadet bautastein, ID25309, Naustvollen i Fiksdal, Vestnes kommune, Møre og Romsdal. 2021.
 • Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/2. Undersøkelse av kullgroper på Ørstad, Oppdal, Sør-Trøndelag. 2020. ISBN 978-82-8322-223-4. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2020/2).
 • Hyttebakk, Vegar Marius Thorsen; Solvold, Grete Irene; Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/1. Arkeologisk undersøkelse av fire fangstgroper ved Markøya masseuttak, Innset, Rennebu kommune, Trøndelag. 2020. ISBN 978-82-8322-222-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2020/1).
 • Hyttebakk, Vegar Marius Thorsen; Solvold, Grete Irene; Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/8. Arkeologisk undersøkelse av gravhaug med kjernerøys på Skårvold og to kullgroper på Halråen, Midtre-Gauldal, Trøndelag. 2020. ISBN 978-82-8322-244-9. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2020/8).
 • Krag, Eivind Magnus Færøy; Solvold, Grete Irene; Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/6. Arkeologisk utgravning av kokegropslokalitet og vannhull fra eldre jernalder, Brekstad vestre, Ørland kommune. 2020. ISBN 978-82-8322-238-8. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2020/6).
 • Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:24. Undersøkelse av laftet brønn på Mære, Steinkjer. 2019. ISBN 978-82-8322-219-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/24).
 • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf Martin; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth; Solvold, Grete Irene; Randerz, Ellen L.Wijgård; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018_27. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase 2015-2016. 2018. ISBN 978-82-8322-173-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/27).
 • Solvold, Grete Irene. (2007) Mellom kyst og høyfjell. En analyse av steinartefakter fra midtnorske skogsområder. 2007.