Background and activities

I am an archaeologist with special research interests in museology. I teach "Archive- and Collection management", focusing on how museums are challenged and renewed by the extensive requests for digitization and full availibility of collections, archives and the museum's cornucopia of knowledge. The digital turn changes both the internal working routines with collection management, databases and general accessibility, and the various external contact zones where the museum meets with society.

I am also working on a PhD-thesis in museology, studying the social role of the Norwegian University Museums as both expert academic institution and expert science communicators in a time of changing. In what ways do these traditionally elitist institutions respond to the political and social request for digitization, public dialogues and public participation in science?

Education/earlier work: M.A. in archaeology from NTNU in Trondheim, Norway (2003). Worked as an archaeologist at the NTNU University Museum from 2003-2016. Wide experience from archaeological excavations and recording of archaeological museum collections and archives. Wide experience from different outreach projects like exhibitions and public interaction in science.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2015

 • Jørgensen, Guro. (2015) Same old clothes for the emperor? Reflections on public participation and changing authorities at the NTNU University Museum in Norway. Co – 33 Nordic Ethnology and Folklore Conference . The Saxo Institute, University of Copenhagen; København. 2015-08-18 - 2015-08-23.

2014

 • Jørgensen, Guro. (2014) Exhibition as Laboratory. Reflections on "learning by doing" in a multidisciplinary exhibition project. Exhibition as Research . Koloniseringsprosjektet, Peter Bjerregaard, KHM, UiO; Kulturhistorisk Museum, Oslo. 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur og fremmed kultur. Familiesøndag på NTNU Vitenskapsmuseet. Aktivitetsdag med miniforedrag og verkstedaktiviteter. Familiesøndag ved NTNU Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-19.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Tverrfaglighets-workshop 21. – 22. juni 2014.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Vilkårene for vitenskap og vitenskapsformidling ved universitetsmuseene. Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet: Tverrfaglighet . Peter Bjerregaard og Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-25 - 2014-06-26.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-01.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-06-24.
 • Jørgensen, Guro; Stenvik, Lars Fredrik; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hva skulle vi gjort uten jern? Workshop med deltakere på NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole 2014. NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-23.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2014) Koloniseringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet. November 2014: Første fase er over, neste fase begynner... Kvikklunsj . Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-27.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rosvold, Jørgen; Stenøien, Hans K.; Stenvik, Lars Fredrik. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur, fremmed kultur. Prøverom for en kommende utstilling. Postere, objekter, aktiviteter. Koloniseringsprosjektet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-10 - 2014-12-01.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Skavhaug, Ragnhild Sirum. (2014) KAMPEN FOR TILVÆRELSEN:Vil ditt fantasidyr overleve eller bli fortrengt? Kreativt koloniseringsspill.[Forskning i fellesskap - Delprosjekt formidling som kunnskapsgenererende virksomhet]. Testing av spill med 5-åringer fra Midtbyen barnehage. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-09-25.

2013

 • Jørgensen, Guro. (2013) Makt til å påvirke? Arkeologi og museum. Norsk Arkeologimøte 2013 . Norsk Arkeologimøte (NAM); Tromsø. 2013-11-07 - 2014-01-09.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2013) Fra sans og samling - gamle filmfremvisere.
 • Jørgensen, Guro; Thingvold, Camilla Tjønn. (2013) Fra sans og samling - om utstillingen ved NTNU Vitenskapsmuseet der folk flest er invitert til å vise fram sine samlinger. Innslag i programmet "Kveldsåpent", NRK P1. NRK P1, Kveldsåpent [Radio]. 2013-01-02.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro. (2013) Fra sans og samling - Turisthytter.

2012

 • Furberg, Kristoffer; Jørgensen, Guro. (2012) "Fra sans og samling - utstillingsåpning ved NTNU Vitenskapsmuseet". Nyhetsinnslag på NRK Midt-nytt. NRK Midt-nytt [TV]. 2012-10-18.
 • Jørgensen, Guro. (2012) Med sans for samling. Spor.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2012) Vil ha dorullnisse-rekord. Adressa.no [Internett]. 2012-11-25.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Tørhaug, Pia. (2012) "Fra sans og samling. Ny utstilling ved NTNU Vitenskapsmuseet". Innslag i God Morgen Trøndelag og God Ettermiddag Trøndelag. NTK P1 [Radio]. 2012-10-30.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Risvaag, Jon Anders; Fremstad, Eli; Prestø, Tommy; Stalsberg, Anne; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma. (2012) Afghanistan - Norge, NTNU Vitenskapsmuseets supplement. Lokalt bidrag til vandreutstillingen Afghanistan, den gjemte historien [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2012-05-10 - 2012-10-02.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2012) Fra sans og samling. Rapport med planer, dreiebok, faglig innhold og tekster til utstilling ved Vitenskapsmuseet. 2012.

2011

 • Jørgensen, Guro. (2011) Bokanmeldelse: "På besøk i vikingbyen kaupang" av Unn Pedersen. Primitive tider. vol. 13.
 • Jørgensen, Guro. (2011) Den vanskelige dialogen- om universitetsmuseenes praktiske utfordringer i møtet med web 2.0-samfunnet. Nordisk Museologi. vol. 1.

2010

 • Eivindsen, Tove; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro; Alsli, Lise M Bolstad; Rosvold, Jørgen; Fretheim, Silje Elisabeth; Breivik, Heidi. (2010) Vitenwiki. Vitenwiki - pilotprosjekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-10-25 - 2010-11-15.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Digital dialogue between the museum and it`s public. Disseminating the Past into the Present . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2010-10-22.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Menneskets røtter og føtter. NTNU Vitenskapsmuseets webside.
 • Jørgensen, Guro; Ekrem, Torbjørn; Stenøien, Hans K.; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Romulslie, Rita Irene; Jahnsen, Eirik; Airola, Leena Aulikki. (2010) Slektstreff. KUNNSKAPSLARM 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2010-03-12.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit. (2010) Jubileumsutstillingen, Kunnskapsbyen Trondheim 250 år. NRK Trøndelag [Radio]. 2010-04-08.
 • Landsverk, Johanne; Jørgensen, Guro. (2010) Museumsrevolusjonen. Forskerforum - tidsskrift for forskerforbundet [Avis]. 2010-12-01.
 • NRK, Trøndelag; Jørgensen, Guro; Steffensen, Morten. (2010) Innslag om den nyåpnede jubileumsutstillingen KUNNSKAPSLARM 2010 ved NTNU Vitenskapsmuseet. NRK Trøndelag, ettermiddagssending [Radio]. 2010-03-15.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro. (2010) SOMMERLARM 2010 - Sommerskole for forskerspirer ved NTNU Vitenskapsmuseet. Sommerskole for forskerspirer [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010-06-21 - 2010-07-02.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen 1760 - vitenskap i verdens utkant. 2010.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle; Alm, Ellen; Perlik, Dusan; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Pawel, Daniela; Randerz, Ellen L.Wijgård; Geisler, Ivonne; Perlikova, Zdenka. (2010) 1760 - Vitenskap i verdens utkant, delutstilling Kunnskapslarm. Jubileumsutstilling 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-12-31.

2009

 • Jørgensen, Guro. (2009) Hvem tygde med disse tennene?. Populærvitenskapelig artikkel på NTNU Vitenskapsmuseets webside [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Morten Sylvester (red.); NTNU Vitenskapsmuseets websider. 2009-04-01 - 2009-04-30.
 • Jørgensen, Guro; Breivik, Heidi Mjelva; Lundberg, Nina; Sørensen, Thea; Rokne, Arnfinn Stendahl; Lorentzen, Astrid; Alsli, Lise Mariann; Stebergløkken, Heidrun. (2009) Pionerer i nytt landskap. En utstilling om det å være først. Korttidsutstilling som settes opp i forbindelse med et fagseminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . FANT Forum og NTNU Vitenskapsmuseet; Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2009-03-19 - 2009-05-01.
 • Jørgensen, Guro; Marek, Jasinski; Strandkleiv, Svein; Aasheim, Lillian. (2009) Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gassprosjektet Ormen Lange. Arkeologiske utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og A.S. Norske Shell.; Publikumsbygget ved landanlegget til Ormen Lange i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. 2009-03-09.

2008

 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. (2008) NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2335-4.
 • Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Normann, Staale. (2008) IT-løsninger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Blant gull og bjørneklør. Glemte funn fra Mære kirke. Spor. vol. 46 (2).
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 1 Slettsanden - Transgredert lokalitet med sporadisk aktivitet fra ulike perioder. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 2 Slettsanden - Sporadisk opphold i mellomneolittisk tid. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 52 Håsanden - Transgredert mellommesolittisk lokalitet. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 69 Søndre Steghaugen - En boplass med bruksfaser fra senmesolittisk og tidligneolittisk tid med hustuft. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Prosjektavvikling og integrering i Vitenskapsmuseets samlinger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

2007

 • Jørgensen, Guro. (2007) Gråbrun grusblandet sand, eller brungrå sandblandet grus? Om mulige problemområder ved annenhånds bruk av arkeologisk feltdokumentasjon. Theodora. Tidsskrift for arkeologistudiet ved NTNU.

2006

 • Jørgensen, Guro. (2006) Etnografiske analogier i arkeologien - kjøtt på beina eller etnosentrisk besvær?. Fant Seminar 2006 . Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondhei; Trondheim. 2006-06-09 - 2006-06-10.
 • Jørgensen, Guro. (2006) "Folkeopplysningens fribytter" - om identitet i formidlingen av forhistorie i skolen. Primitive tider. vol. 9.
 • Jørgensen, Guro; Ellingsen, Ellen Grav; Ødegården, Mona; Sandbak, Elin. (2006) Når de døde vekkes. Hvorfor graver arkeologer opp gamle graver og hva kan skjelettene fortelle oss?. Forskningstorget 2006 . NTNU; Trondheim. 2006-09-22 - 2006-09-23.

2005

 • Berglund, Birgitta; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Thingstad, Britt Eli. (2005) VM2014 Forslag til nye utstillinger. NTNU, VItenskapsmuseet, nTNU, Vitenskapsmuseet. 2005.
 • Jørgensen, Guro; Grydeland, Ivar. (2005) "Verdt å vite": Innslag om Vitenskapsmuseets Ormen Lange-utgravinger i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. NRK, P2, Radioprogrammet "Verdt å vite". [Radio]. 2005-12-14.
 • Jørgensen, Guro. (2005) Arkeologi-et aktuelt skolefag? Hva er arkeologi og hvordan kan faget brukes aktivt i dagens skole?. Faglig-pedagogisk dag . NTNU; NTNU, Dragvoll. 2005-11-25.
 • Jørgensen, Guro. (2005) ”Framstillinger av Norges forhistorie i skolen - Formidling, forestillinger og identiteter”. Funn og forskning i Trøndelag: Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

2003

 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Arkeologi i skolen. Formidling mellom vitenskap og opprinnelsesmyter”. Funn og forskning i Trøndelag 2003 . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Verdal, Nord-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Hus på hus i Melhus. Om de arkeologiske utgravingene langs E6-traséen og om bosetning i Melhus i sein bronsealder og tidlig jernalder”. Melhusdagan - Kulturhistorisk arrangement . Melhus Rotary; Melhus, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2003) Oss og de andre, før og nå - Framstillinger av forhistorie i den norske skolen i perioden 1860-2000. 2003.

2002

 • Jørgensen, Guro. (2002) ”Flateavdekkingen i forbindelse med E6 Melhus sommeren og høsten 2002: Foreløpige resultater”. Kulturkveld i Melhus . Melhus historielag; Melhus Rådhus, Melhus, Sør-Trøndelag. 2002-09-09.

2001

 • Jørgensen, Guro. (2001) Kommentar til Torun Ekeland: “ Fortid som fortellinger – I turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi”. Primitive tider.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Og ennu hadde de verken pil og bue eller fiskekrok…”. 6th Nordic TAG, Oslo 2001: Scandinavian Archaeological practice - in theory . Universitetet i Oslo; Oslo. 2001-03-23 - 2001-04-01.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Yesterday`s Archaeology in Today`s Primary Schools? An example from Norway”. Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). vol. 1.

2000

 • Jørgensen, Guro. (2000) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Kontaktstensil 42, Religion og Ritual. vol. 42.

1999

 • Jørgensen, Guro. (1999) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Fellesnorsisk Råd for arkeologistuderende 1999: Religion og ritual . Universitetet i Bergen; Mjølfjell, Voss. 1999-10-17 - 1999-10-22.