Background and activities

I teach Archive- and Museum Collection Management.

I currently work on a PhD-thesis in museology, studying the social role of the Norwegian University Museums as science producers and science communicators in a time of changing. In what ways do these traditionally elitist institutions respond to the political and social request for public dialogues and public participation in science?

Education/ work experiences: M.A. in archaeology from NTNU in Trondheim, Norway (2003). Worked as an archaologist from 2003-2009, wide experience from archaeological excavations and recording of archaeological museum collections and archives. 2010-2016, museum worker: different outreach projects like exhibitions, websites, blogs and visitor projectsabout public interaction in science.

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Jørgensen, Guro. (2012) Med sans for samling. Spor.
 • Jørgensen, Guro. (2011) Bokanmeldelse: "På besøk i vikingbyen kaupang" av Unn Pedersen. Primitive tider. vol. 13.
 • Jørgensen, Guro. (2011) Den vanskelige dialogen- om universitetsmuseenes praktiske utfordringer i møtet med web 2.0-samfunnet. Nordisk Museologi. vol. 1.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Menneskets røtter og føtter. NTNU Vitenskapsmuseets webside.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Blant gull og bjørneklør. Glemte funn fra Mære kirke. Spor. vol. 46 (2).
 • Jørgensen, Guro. (2007) Gråbrun grusblandet sand, eller brungrå sandblandet grus? Om mulige problemområder ved annenhånds bruk av arkeologisk feltdokumentasjon. Theodora. Tidsskrift for arkeologistudiet ved NTNU.
 • Jørgensen, Guro. (2006) "Folkeopplysningens fribytter" - om identitet i formidlingen av forhistorie i skolen. Primitive tider. vol. 9.
 • Jørgensen, Guro. (2001) Kommentar til Torun Ekeland: “ Fortid som fortellinger – I turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi”. Primitive tider.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Yesterday`s Archaeology in Today`s Primary Schools? An example from Norway”. Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). vol. 1.
 • Jørgensen, Guro. (2000) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Kontaktstensil 42, Religion og Ritual. vol. 42.

Books

 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. (2008) NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2335-4.

Part of book/report

 • Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Normann, Staale. (2008) IT-løsninger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 1 Slettsanden - Transgredert lokalitet med sporadisk aktivitet fra ulike perioder. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 2 Slettsanden - Sporadisk opphold i mellomneolittisk tid. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 52 Håsanden - Transgredert mellommesolittisk lokalitet. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Lokalitet 69 Søndre Steghaugen - En boplass med bruksfaser fra senmesolittisk og tidligneolittisk tid med hustuft. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Prosjektavvikling og integrering i Vitenskapsmuseets samlinger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2005) ”Framstillinger av Norges forhistorie i skolen - Formidling, forestillinger og identiteter”. Funn og forskning i Trøndelag: Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Report/dissertation

 • Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2012) Fra sans og samling. Rapport med planer, dreiebok, faglig innhold og tekster til utstilling ved Vitenskapsmuseet. 2012.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen 1760 - vitenskap i verdens utkant. 2010.
 • Jørgensen, Guro. (2003) Oss og de andre, før og nå - Framstillinger av forhistorie i den norske skolen i perioden 1860-2000. 2003.

Others

 • Jørgensen, Guro. (2014) Exhibition as Laboratory. Reflections on "learning by doing" in a multidisciplinary exhibition project. Exhibition as Research . Koloniseringsprosjektet, Peter Bjerregaard, KHM, UiO; Kulturhistorisk Museum, Oslo. 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur og fremmed kultur. Familiesøndag på NTNU Vitenskapsmuseet. Aktivitetsdag med miniforedrag og verkstedaktiviteter. Familiesøndag ved NTNU Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-19.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Tverrfaglighets-workshop 21. – 22. juni 2014.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Vilkårene for vitenskap og vitenskapsformidling ved universitetsmuseene. Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet: Tverrfaglighet . Peter Bjerregaard og Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-25 - 2014-06-26.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-06-24.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-01.
 • Jørgensen, Guro; Stenvik, Lars Fredrik; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hva skulle vi gjort uten jern? Workshop med deltakere på NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole 2014. NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-23.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2014) Koloniseringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet. November 2014: Første fase er over, neste fase begynner... Kvikklunsj . Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-27.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rosvold, Jørgen; Stenøien, Hans K.; Stenvik, Lars Fredrik. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur, fremmed kultur. Prøverom for en kommende utstilling. Postere, objekter, aktiviteter. Koloniseringsprosjektet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-10 - 2014-12-01.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Skavhaug, Ragnhild Sirum. (2014) KAMPEN FOR TILVÆRELSEN:Vil ditt fantasidyr overleve eller bli fortrengt? Kreativt koloniseringsspill.[Forskning i fellesskap - Delprosjekt formidling som kunnskapsgenererende virksomhet]. Testing av spill med 5-åringer fra Midtbyen barnehage. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-09-25.
 • Jørgensen, Guro. (2013) Makt til å påvirke? Arkeologi og museum. Norsk Arkeologimøte 2013 . Norsk Arkeologimøte (NAM); Tromsø. 2013-11-07 - 2014-01-09.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2013) Fra sans og samling - gamle filmfremvisere.
 • Jørgensen, Guro; Thingvold, Camilla Tjønn. (2013) Fra sans og samling - om utstillingen ved NTNU Vitenskapsmuseet der folk flest er invitert til å vise fram sine samlinger. Innslag i programmet "Kveldsåpent", NRK P1. NRK P1, Kveldsåpent [Radio]. 2013-01-02.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro. (2013) Fra sans og samling - Turisthytter.
 • Furberg, Kristoffer; Jørgensen, Guro. (2012) "Fra sans og samling - utstillingsåpning ved NTNU Vitenskapsmuseet". Nyhetsinnslag på NRK Midt-nytt. NRK Midt-nytt [TV]. 2012-10-18.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2012) Vil ha dorullnisse-rekord. Adressa.no [Internett]. 2012-11-25.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Tørhaug, Pia. (2012) "Fra sans og samling. Ny utstilling ved NTNU Vitenskapsmuseet". Innslag i God Morgen Trøndelag og God Ettermiddag Trøndelag. NTK P1 [Radio]. 2012-10-30.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Risvaag, Jon Anders; Fremstad, Eli; Prestø, Tommy; Stalsberg, Anne; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma. (2012) Afghanistan - Norge, NTNU Vitenskapsmuseets supplement. Lokalt bidrag til vandreutstillingen Afghanistan, den gjemte historien [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2012-05-10 - 2012-10-02.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Eivindsen, Tove; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro; Alsli, Lise M Bolstad; Rosvold, Jørgen; Fretheim, Silje Elisabeth; Breivik, Heidi. (2010) Vitenwiki. Vitenwiki - pilotprosjekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-10-25 - 2010-11-15.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Digital dialogue between the museum and it`s public. Disseminating the Past into the Present . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2010-10-22.
 • Jørgensen, Guro; Ekrem, Torbjørn; Stenøien, Hans K.; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Romulslie, Rita Irene; Jahnsen, Eirik; Airola, Leena Aulikki. (2010) Slektstreff. KUNNSKAPSLARM 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2010-03-12.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit. (2010) Jubileumsutstillingen, Kunnskapsbyen Trondheim 250 år. NRK Trøndelag [Radio]. 2010-04-08.
 • Landsverk, Johanne; Jørgensen, Guro. (2010) Museumsrevolusjonen. Forskerforum - tidsskrift for forskerforbundet [Avis]. 2010-12-01.
 • NRK, Trøndelag; Jørgensen, Guro; Steffensen, Morten. (2010) Innslag om den nyåpnede jubileumsutstillingen KUNNSKAPSLARM 2010 ved NTNU Vitenskapsmuseet. NRK Trøndelag, ettermiddagssending [Radio]. 2010-03-15.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro. (2010) SOMMERLARM 2010 - Sommerskole for forskerspirer ved NTNU Vitenskapsmuseet. Sommerskole for forskerspirer [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010-06-21 - 2010-07-02.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle; Alm, Ellen; Perlik, Dusan; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Pawel, Daniela; Randerz, Ellen L.Wijgård; Geisler, Ivonne; Perlikova, Zdenka. (2010) 1760 - Vitenskap i verdens utkant, delutstilling Kunnskapslarm. Jubileumsutstilling 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-12-31.
 • Jørgensen, Guro. (2009) Hvem tygde med disse tennene?. Populærvitenskapelig artikkel på NTNU Vitenskapsmuseets webside [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Morten Sylvester (red.); NTNU Vitenskapsmuseets websider. 2009-04-01 - 2009-04-30.
 • Jørgensen, Guro; Breivik, Heidi Mjelva; Lundberg, Nina; Sørensen, Thea; Rokne, Arnfinn Stendahl; Lorentzen, Astrid; Alsli, Lise Mariann; Stebergløkken, Heidrun. (2009) Pionerer i nytt landskap. En utstilling om det å være først. Korttidsutstilling som settes opp i forbindelse med et fagseminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . FANT Forum og NTNU Vitenskapsmuseet; Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2009-03-19 - 2009-05-01.
 • Jørgensen, Guro; Marek, Jasinski; Strandkleiv, Svein; Aasheim, Lillian. (2009) Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gassprosjektet Ormen Lange. Arkeologiske utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og A.S. Norske Shell.; Publikumsbygget ved landanlegget til Ormen Lange i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. 2009-03-09.
 • Jørgensen, Guro. (2006) Etnografiske analogier i arkeologien - kjøtt på beina eller etnosentrisk besvær?. Fant Seminar 2006 . Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondhei; Trondheim. 2006-06-09 - 2006-06-10.
 • Jørgensen, Guro; Ellingsen, Ellen Grav; Ødegården, Mona; Sandbak, Elin. (2006) Når de døde vekkes. Hvorfor graver arkeologer opp gamle graver og hva kan skjelettene fortelle oss?. Forskningstorget 2006 . NTNU; Trondheim. 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Berglund, Birgitta; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Thingstad, Britt Eli. (2005) VM2014 Forslag til nye utstillinger. NTNU, VItenskapsmuseet, nTNU, Vitenskapsmuseet. 2005.
 • Jørgensen, Guro; Grydeland, Ivar. (2005) "Verdt å vite": Innslag om Vitenskapsmuseets Ormen Lange-utgravinger i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. NRK, P2, Radioprogrammet "Verdt å vite". [Radio]. 2005-12-14.
 • Jørgensen, Guro. (2005) Arkeologi-et aktuelt skolefag? Hva er arkeologi og hvordan kan faget brukes aktivt i dagens skole?. Faglig-pedagogisk dag . NTNU; NTNU, Dragvoll. 2005-11-25.
 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Arkeologi i skolen. Formidling mellom vitenskap og opprinnelsesmyter”. Funn og forskning i Trøndelag 2003 . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Verdal, Nord-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Hus på hus i Melhus. Om de arkeologiske utgravingene langs E6-traséen og om bosetning i Melhus i sein bronsealder og tidlig jernalder”. Melhusdagan - Kulturhistorisk arrangement . Melhus Rotary; Melhus, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2002) ”Flateavdekkingen i forbindelse med E6 Melhus sommeren og høsten 2002: Foreløpige resultater”. Kulturkveld i Melhus . Melhus historielag; Melhus Rådhus, Melhus, Sør-Trøndelag. 2002-09-09.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Og ennu hadde de verken pil og bue eller fiskekrok…”. 6th Nordic TAG, Oslo 2001: Scandinavian Archaeological practice - in theory . Universitetet i Oslo; Oslo. 2001-03-23 - 2001-04-01.
 • Jørgensen, Guro. (1999) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Fellesnorsisk Råd for arkeologistuderende 1999: Religion og ritual . Universitetet i Bergen; Mjølfjell, Voss. 1999-10-17 - 1999-10-22.