Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Finnestrand, Hanne O.; Skarholt, Kari; Darsø, L; Levy, P; Sam, B. (2006) Planting seeds or throwing bombs. Tamara Journal. vol. 5.

Part of book/report

 • Flood, Robert; Finnestrand, Hanne. (2019) A Mighty Step: Critical Systemic Interpretation of the Learning Organization. The Oxford Handbook of The Learning Organization.
 • Finnestrand, Hanne O.. (2015) Fra partssamarbeid til individuelt ansvar. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
 • Finnestrand, Hanne O.; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo. (2015) More Than What Was Asked for: Company Specific Competence Programs as Innovation Hothouses. Advances in production management systems : innovative production management towards sustainable growth : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2015 Tokyo, Japan, September 7–9, 2015, Proceedings, Part I.
 • Jaherling, Karen; Finnestrand, Hanne O.; Kirov, Vassil; Torvatn, Hans Yngvar. (2015) The (In)Visible Third Party: De and Re-regulation of Working conditions through Public Procurement. Hard Work in New Jobs. The Quality of Work and Life in European Growth Sectors.
 • Finnestrand, Hanne O.; Magerøy, Kristoffer. (2014) The Domestication of Global XPS at Local Production Sites. Advances in Production Management Systems Innovative and Knowledge-Based Production Management in a Global-LocalWorld IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014 Ajaccio, France, September 20-24, 2014 Proceedings, Part II.
 • Finnestrand, Hanne O; Ravn, Johan Elvemo. (2007) Prosjektindustri - Partssamarbeid og nye organisasjonsformer. Å tjene på samarbeid : medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling.

Report/dissertation

 • Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Lebesby, Kristin. (2018) Evaluering av TK‐Utvikling. Et organisasjonsutviklingsprosjekt i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen Region øst. 2018. ISBN 978-82-14-06868-9. SINTEF Rapport (2018:00609).
 • Dahl, Bjørn; Karlsen, Lina Sund; Schjødt-Osmo, Stine; Moe, Nils Brede; Finnestrand, Hanne Gudrun. (2018) Challenges for Autonomous Development Teams. 2018.
 • Bakås, Ottar; Seim, Eva Amdahl; Ravn, Johan Elvemo; Buvik, Marte Pettersen; Magerøy, Kristoffer; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Kløve, Birgit; Finnestrand, Hanne Gudrun; Arica, Emrah. (2017) HPWS PÅ NORSK (High Performance Work Systems) - håndbok for prosjektorganisasjoner. 2017. ISBN 978-82-14-06692-0.
 • Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Skarholt, Kari. (2017) Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen Region øst. 2017. ISBN 978-82-14-06766-8. SINTEF Rapport (00538).
 • Finnestrand, Hanne Gudrun; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo; Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth. (2016) Verdikjede fagarbeider. 2016. ISBN 9788214060294. SINTEF Rapport (SINTEF A27515).
 • Solem, Anniken; Buvik, Marte Pettersen; Finnestrand, Hanne Gudrun; Landmark, Andreas D.; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo. (2016) Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. 2016. ISBN 978-82-14-06039-3.
 • Odland, Annika; Finnestrand, Hanne Gudrun; Odland, Anniken Simonsen. (2015) Head and hands: A study of skill in skilled workers in the Construction sector. 2015.
 • Finnestrand, Hanne O.. (2011) The Role of the Shop Steward in Organizations using High Involvement Workplace Practices. 2011. ISBN 978-82-471-3171-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (2011:299).
 • Øyum, Lisbeth; Finnestrand, Hanne O; Johnsen, Eivind; Lund, Roy; Nilssen, Tore Geir; Ravn, Johan Elvemo. (2010) PALU - Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen. 2010. ISBN 9788214048889.
 • Håpnes, Tove Rigmor; Finnestrand, Hanne Gudrun. (2009) Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering. Følgeforskningsrapport. 2009. ISBN 9788214048094. SINTEF Rapport.
 • Finnestrand, Hanne Gudrun. (2007) Regionale seniornettverk - et potensial for bedre seniorpolitisk ledelse i IA-virksomhetene? Hva kan vi lære av Trøndelagsfylkene?. 2007. ISBN 9788214041453. SINTEF Rapport (STF50 A07018).
 • Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen; Andersen, Thale Kvernberg; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Finnestrand, Hanne Gudrun. (2007) Evaluering av innføring av 6-timers arbeidsdag hos SinkaBerg-Hansen AS. 2007. ISBN 9788214042207. SINTEF Rapport.
 • Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar; Finnestrand, Hanne Gudrun. (2006) Utviklingen av arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien 2000-2005. 2006. ISBN 8214021316. SINTEF Rapport (STF50 A06003).